Zoeken op trefwoord 'Schorsing/verwijdering'

Schadevergoedingsprocedure

Anne Dekkers

POM 2020 nummer 1

Eerder in PO Magazine berichtte ik over de uitspraak van de Raad van State van 5 december 2018, waarin de Raad van State het hoger beroep van de ouders van een leerling gegrond had verklaard en de datum van de verwijdering van de leerling had vastgesteld op de datum van afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring (tlv). De Raad van State zou in een afzonderlijke uitspraak over het verzoek tot schadevergoeding oordelen. Dat heeft de Raad van State inmiddels gedaan in de uitspraak van 11 december 2019.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Schorsing/verwijdering | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Schorsing en verwijdering terecht?

Anne Dekkers

POM 2019 nummer 3

Op 5 december 2018 heeft de Raad van State een interessante uitspraak gedaan in een door de ouders ingestelde hoger beroepsprocedure, waarbij er eerder door de rechtbank een ander oordeel is geveld. Wat was er aan de hand?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Voorkom juridisering relatie met ouders

Anne Dekkers

POM 2018 nummer 4

In het juninummer van PO Magazine gaven we handvatten ter voorkoming van juridisering met ouders. Maar wat als dat er toch van komt?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Schorsing/verwijdering

Rubriek: Juridisch

Toelaatbaarheidsverklaring en verwijderingsbesluit

Anne Dekkers

POM 2018 nummer 1

Recent heeft de Raad van State op 13 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3434) uitspraak gedaan in een door de ouders van een jongen met het Syndroom van Down ingestelde hoger beroepsprocedure, waarbij eerder door zowel de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) als de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) een oordeel is geveld. Wat was er aan de hand?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering | Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Rubriek: Juridisch

Verwijdering van een leerling terecht?

Anne Dekkers

POM 2017 nummer 5

Een school kan om diverse redenen tot verwijdering van een leerling overgaan. Eerder is door de Geschillencommissie passend onderwijs al geoordeeld dat het slaan van een docent voldoende aanleiding is voor het verwijderen van een leerling. Uit een nieuwe uitspraak, van 3 juli 2017 (nummer 107685) blijkt dat ook de veiligheid van anderen bij de overweging om tot verwijdering over te gaan een rol kan spelen. Wat speelde er?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering

Rubriek: Juridisch

Gewelddadige leerlingen mogen onder voorwaarden worden verwijderd van school

Pauline Demacker

POM 2017 nummer 2

Een leerling die een docent slaat mag van school worden verwijderd. Dit blijkt uit de uitspraak van de Geschillencommissie passend onderwijs van 24 januari 2017 (nummer 107475). Wat was er aan de hand?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering

Rubriek: Juridisch

Zorgplicht school heeft grenzen

Pauline Demacker

POM 2016 nummer 4

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs hebben scholen een extra zorgplicht bij het aanbieden van onderwijs, het verwijderen van een leerling of het
doorverwijzen van een leerling naar een andere school. In uitspraak 106911 d.d. 19 oktober 2015 wordt duidelijk dat deze zorgplicht ook een grens heeft.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering | Zorgplicht

Rubriek: Juridisch

Zorg kan kennis over ontwikkeling van kind overdragen op onderwijs

Guus Beenhakker, Koos Stienstra

POM 2016 nummer 4

De Algemene Vereniging Schoolleiders wil met het programma Zorg en Onderwijs Matcht een brug slaan tussen de kennis, de ervaring en de inzichten in de zorg en de kennis daarover bij leerkrachten. Waar nodig wordt deze kennis op scholen bijgebracht. Dit gebeurt op zo’n manier, dat de zorgkennis blijvend in de school verankerd wordt en makkelijk kan worden toegepast. Het doel is om de kinderen die met hun gedrag laten zien dat er een extra beetje zorg nodig is beter te kunnen begeleiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering | Zorgplicht

Zorgplicht school heeft grenzen

Pauline Demacker

POM 2016 nummer 1

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs hebben scholen een extra zorgplicht bij het aanbieden van onderwijs, het verwijderen van een leerling of het doorverwijzen van een leerling naar een andere school. In uitspraak 106911 d.d. 19 oktober 2015 wordt duidelijk dat deze zorgplicht ook een grens heeft.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering | Zorgplicht

Rubriek: Juridisch

Wanneer kan een leerling worden verwijderd?

Pauline Demacker

POM 2014 nummer 5

Met de invoering van passend onderwijs veranderen de regels rond het aannemen en verwijzen van leerlingen. Als ouders en school het niet eens worden, kan dat voorgelegd worden aan een geschillencommissie. Die boog zich afgelopen zomer over de vraag of een school een leerling met het syndroom van Down mocht verwijderen. De situatie, de afweging, de uitspraak en de lessen op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch