Passend Onderwijs Magazine

PO Magazine is een onafhankelijk, praktisch en opiniërend kennismagazine, opgezet voor en door beslissers betrokken bij samenwerkingsverbanden binnen het primair onderwijs.

Het tijdschrift draagt op positieve wijze bij aan de doorontwikkeling van passend primair onderwijs in de schoolpraktijk. Het ziet kansen in passend onderwijs, maar realiseert zich goed dat dit op de werkvloer (leerkracht en school) niet altijd makkelijk is. Het slecht oud denken en is wars van beperkingen en belemmeringen.

Het wil de lezer goed informeren, aan het denken zetten en inspireren door creatieve oplossingen aan te dragen! Het wil verbinden en is de spreekbuis voor een nieuw netwerk (community) van beslissers die resultaat willen boeken bij de verdere realisatie van passend onderwijs in de schoolpraktijk. Het wil schoolbestuurders en directeuren in positie zetten en activeren.

PO Magazine verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van ruim 2.500, boordevol onmisbare informatie voor intern begeleiders, schooldirecteuren, besturen, samenwerkingsverbanden, ketenpartners en iedereen die betrokken is bij passend onderwijs. Wilt u door een nummer bladeren? Klik dan hier. Wilt u graag kennismaken met PO Magazine?

 

Klik hier en vraag een voordelig proefabonnement aan!
Voor 2 nummers betaalt u slechts €10!

NIEUW: Basisboek Coördinator Ouderbetrokkenheid


Het Basisboek Coördinator Ouderbetrokkenheid  is hét implementatieboek voor effectieve en efficiënte ouderbetrokkenheid. Lees meer. 

Kantelende scholen van Luc Greven!


Steeds meer onderwijsexperts en onderwijzenden zelf spreken met fundamentele zorg over de toekomst van ons onderwijs, ook al verschilt hun oplossingsrichting. Anderzijds leeft het besef dat er elke dag in elke school wonderen worden voltrokken. Maar het kan zoveel beter. Lees meer.

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.