Zoeken op trefwoord 'Praktijk'

Robotje Felix helpt kinderen bij praten over emoties

POM 2021 nummer 5

Hoe gaat het met je? Een vraag die niet voor iedereen makkelijk te beantwoorden is, vooral niet als je bijvoorbeeld autisme hebt. Het robotje Felix kan daarbij helpen. En het werkt, zo blijkt uit ervaringen met Felix in het (speciaal) onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk

Rubriek: Praktijk

Wanneer blijft een leerkracht zitten?

Paul Baan

POM 2020 nummer 3

Het onderzoek Klassewerkplek is ontstaan om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het lerarentekort in het primair onderwijs. De focus ligt op het voorkomen van uitstroom. Want hoewel er een positieve trend zichtbaar is, is de uitstroom nog steeds te hoog. Van de leraren die in 2017 in het po waren gestart had 8% een jaar later de sector weer verlaten. Dit percentage was aan het dalen, maar met de intrede van bijvoorbeeld zijinstromers kan dit percentage weer gaan stijgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderzoek | Praktijk | Werkbeleving

Rubriek: Onderzoek

Een revolutie ontketend?

Guus Beenhakker

POM 2020 nummer 3

Passend onderwijs thuis

In de dagen en weken na 16 maart heeft het onderwijs laten zien hoe wendbaar het is. In plaats van overwegend traditioneel les in een klaslokaal, kregen tienduizenden leerlingen van de ene op de andere dag les op afstand. Plotseling belandde het onderwijs in een enorme (digitale) revolutie. “Het is alsof we in één weekeind van 2020 in 2030 zijn beland”, analyseerde Christien Bok, onderwijsvernieuwer bij ICT-organisatie Surf, de inhaalslag van onderwijs op afstand. Allerlei initiatieven kwamen op, zowel onderwijsinhoudelijk als in het beschikbaar stellen van ICT-middelen. Medio mei gingen de leerlingen weer naar school, maar wat leren we van de weken ervoor? En wat blijft er over uit die tijd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06

Joris Elbers

POM 2020 nummer 3

Samenwerkingsverband in the picture

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 ligt in Noordoost-Brabant en bestrijkt de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad (behalve Schijndel), Bernheze en Landerd. Het verbindt daar 14 schoolbesturen met in totaal 95 basisscholen. Drie daarvan zijn scholen voor speciaal basisonderwijs en vijf voor speciaal onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Onderwijs aan (langdurig) zieke leerlingen van grote waarde

Maya Carbin, Albert Kamphuis

POM 2020 nummer 2

Als een kind ziek thuis komt te zitten of regelmatig of langdurig in het ziekenhuis verblijft, is een goed onderwijsaanbod van groot belang. Hoe moeilijk een dergelijke situatie soms ook is en hoewel er niet altijd direct aan onderwijs wordt gedacht, is het juist van groot belang dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang heeft. Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs zijn de samenwerkingsverbanden en schoolbesturen óók verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod voor zieke kinderen, maar dat gaat buiten het ziekenhuis nog lang niet altijd goed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Passend onderwijs | Praktijk | Thuiszitters

Rubriek: Praktijk

POZV Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Quint Videler

POM 2020 nummer 2

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit 50 scholen en schoolbesturen, verspreid over heel het Zeeuws-Vlaamse grondgebied. In het gebied liggen drie gemeenten. Samen hebben de schoolbesturen in 2014 beschreven op welke wijze hun Samenwerkingsverband Passend Onderwijs vorm moet krijgen. Simpel, efficiënt, effectief én goedkoop. ‘Het zijn tenslotte Zeeuwen.’ Recent is er veel veranderd in de manier waarop het samenwerkingsverband omgaat met het beleid rondom passend onderwijs. POZV-directeur Quint Videler vertelt over hun samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Ondersteuning (extra) | Organisatie | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Koers VO (Rotterdam)

Marieke Dekkers, Jaap van der Have

POM 2020 nummer 1

Samenwerkingsverband in the picture

SWV Koers VO is het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam en omstreken. Het werkveld van het swv beslaat negen gemeenten. Er zijn in totaal 110 vestigingen voor voorgezet (speciaal) onderwijs, bestuurd door 18 schoolbesturen. Sinds 2014 is het swv operatief. Het college van bestuur bestaat uit Marieke Dekkers en Jaap van der Have.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Praktijk

Traditionele bril past niet bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Patrick Kenis, Astrid Ottenheym

POM 2019 nummer 5

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Noord-Kennemerland (hierna: PPO-NK) heeft met zijn schoolbesturen, ondersteuningsplanraad en met o.a. Patrick Kenis en Bas Baanders de volgende vraag onderzocht: ‘Hoe kunnen we het bestuur en onafhankelijk intern toezicht zo inrichten dat het recht doet aan ieders rol en verantwoordelijkheid en dat het onze strategie, visie en bovenal onze professionals versterkt?’
We hebben ervaren dat de traditionele bril niet passend is bij hoe we als een organisatienetwerk willen werken. In dit artikel laten we zien tot welke bestuurlijke inrichting we gekomen zijn en waarom. Het hierna volgende artikel gaat in op het specifieke governancemodel dat nodig is voor dit soort ingewikkelde organisatienetwerken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Verandering | Verantwoording

Samenwerkingsverband VO Groningen Stad

Jan Houwing

POM 2019 nummer 5

Het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad is een samenwerkingsverband voor, zoals de naam al doet vermoeden, het voortgezet onderwijs (vo) in de gemeente Groningen en Zuidlaren. Het verband telt 10 schoolbesturen, 22 scholen met samen 34 vestigingen en 16.200 leerlingen voor regulier voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Thuiszitters | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Praktijk

Gedrag ouders reden tot verwijdering en niet-toelating?

Anne Dekkers

POM 2019 nummer 4

Er zijn diverse redenen die ten grondslag kunnen liggen aan de verwijdering van een leerling. Zo kan het gedrag van een leerling, onveiligheid op school of handelingsverlegenheid aanleiding zijn om tot verwijdering van een leerling over te gaan. Uitspraken hierover van de Geschillencommissie passend onderwijs zijn eerder in Passend Onderwijs Magazine aan bod gekomen. Een geheel andere reden om een leerling te verwijderen kan gelegen zijn in het gedrag van de ouders. Hierover heeft de Geschillencommissie passend onderwijs onder meer de volgende uitspraak gedaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk

Rubriek: Juridisch

Driegang - Regio Gorinchem

Henric Bezemer

POM 2019 nummer 4

Samenwerkingsverband Driegang strekt zich uit van Nieuw-Lekkerland tot aan Leerdam en van het Brabantse Hank tot aan Lexmond, met de wat grotere stad Gorinchem in het midden. Het samenwerkingsverband heeft te maken met zes gemeenten, tientallen dorpskernen en tweeënnegentig scholen met samen ongeveer zestienduizend leerlingen. Samen met ouders en professionals wordt intensief onderzocht hoe het meest passende onderwijs op scholen kan worden vormgegeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Berséba, Reformatorisch Passend Onderwijs

Gert van Leeuwen

POM 2019 nummer 3

Bijna alle samenwerkingsverbanden (swv) in het primair onderwijs zijn regionaal ingedeeld. Er is één verband in het primair onderwijs waarvoor dat niet geldt: Berséba. Dit swv verbindt reformatorische scholen in het hele land en heeft daarmee een uitzonderingspositie op de regionale verbanden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Leerlingvervoer: In de gemeente Nieuwegein worden schoolbussen ingezet

Guus Beenhakker, Gonnie Boerma-Sijbrandij, Barrie Piekema

POM 2019 nummer 3

De verantwoordelijkheid om leerlingen te vervoeren van huis naar school ligt bij de gemeenten. Gemeenten vervoeren leerlingen wanneer deze meer dan zes kilometer van de school wonen. Dit gebeurt in de regel met busjes, maar ook met begeleid openbaar vervoer (ov) of met een abonnement in het ov. Met name scholen in het speciaal (basis) onderwijs hebben te maken met leerlingen die verder van de school vandaan wonen. De gemeentelijke verorderingen rondom
leerlingvervoer verschillen in uitwerking waardoor ouders en scholen met een regio functie – om verschillende redenen – nogal eens worstelen met het regelen van vervoer. SBO De Evenaar in Nieuwegein heeft hiervoor enkele jaren geleden een oplossing bedacht en gerealiseerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Organisatie | Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Praktijk

PO De Kempen

Klaas Koelewijn, Janine van Os

POM 2019 nummer 2

Het samenwerkingsverband PO De Kempen ligt -de naam zegt het al- in de Brabantse Kempen, de regio ten zuidwesten van Eindhoven. De organisatie kent elf schoolbesturen in tien gemeenten. De directie van het samenwerkingsverband bestaat uit directeur Klaas Koelewijn en secretaris Janine van Os.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Het 10-14 onderwijs van Spring High Amsterdam

Camyre De Adelhart Toorop, Guus Beenhakker

POM 2019 nummer 1

"Het stellen van eigen doelen motiveert"

Leerlingen ontdekken zichzelf en komen er achter wat ze willen, zonder dat de school daarbij sterk stuurt en selecteert. Dat is het basisuitgangspunt bij Spring High, een onderwijsinitiatief in Amsterdam Nieuw-West voor zowel het primair - (po) als het voortgezet onderwijs (vo). Op basis van capaciteit, ontwikkeling en interesse ontplooien zij zich om een vitaal en duurzaam leven te kunnen leiden. Het motto luidt: ‘Durf jij het beste uit jezelf en anderen te halen’?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie | Praktijk | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Passend onderwijs = succesvol samenwerken

Brigitta Gadella

POM 2019 nummer 1

SWV De Eem ligt in de omgeving van Amersfoort. De onderwijsondersteuners zijn het eerste aanspreekpunt voor de school, wanneer er sprake is van een ondersteuningsvraag die de basisondersteuning overstijgt. Zij vormen een schoolnabije, direct benaderbare en laagdrempelige ondersteuningsmogelijkheid binnen het samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Passend onderwijs in de Hoeksche Waard: eigenzinnig, maar het lukt

Pierre den Hartog, Rien Strootman

POM 2018 nummer 5

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Hoeksche Waard is met vijf schoolbesturen, veertig scholen en ongeveer 6000 leerlingen een klein samenwerkingsverband. Maar wel eigenzinnig. Die eigenzinnigheid heeft ervoor gezorgd dat de regio als een op zichzelf staand verband bleef opereren en geen onderdeel werd van ‘het grote Rotterdam’, zoals Rien Strootman en Pierre den Hartog het benoemen. Beide heren staan aan het roer van de Hoeksche Waard en schetsen trots wat is bereikt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Samen werk maken van kwaliteit passend onderwijs

Dick Hattenberg, Astrid Ottenheym

POM 2018 nummer 4

Samenwerkingsverband in the picture

Ook bij passend onderwijs wordt het succes bepaald door de kwaliteit die we leveren. Onze omgang met kwaliteit is zeer divers. De een denkt aan INK-modellen, PDCA-cycli, stoplichten, grafieken of afvinklijsten. De ander heeft het over reflectie, professionele dialoog en of intervisie. Weer anderen zijn bezig met een combinatie van beide. We laten in dit artikel zien dat kwaliteit geen zelfstandig naamwoord is waarbij je een keer in de zoveel tijd de temperatuur meet, maar dat het eigenlijk een werkwoord is waar je doorlopend met elkaar werk van maakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei

Thea de Graaf

POM 2018 nummer 3

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei bestaat uit 33 schoolbesturen en 131 schoollocaties. Het samenwerkingsverband is bezig met de ontwikkeling van een nieuw ondersteuningsplan. Over een half jaar moet dit klaar zijn, dus het proces hiertoe is in volle gang. Directeur Thea de Graaf legt uit hoe dit proces eruit ziet, wat er goed gaat en met welke leerpunten er aan de slag wordt gegaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsplan (OP) | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

De onderwijsconsulent

Vincent Fafieanie, Aïscha Trokasti

POM 2018 nummer 3

Onafhankelijke ondersteuning voor leerlingen en ouders die vastlopen

Bij de behandeling van de wet leerlinggebonden financiering uit het jaar 2003 heeft de Tweede Kamer gevraagd om onafhankelijke ondersteuning te realiseren voor kinderen met een rugzakje. Deze ondersteuning zou vooral van belang zijn wanneer zij overstappen van het speciaal naar het reguliere onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland

Ludo Abbink

POM 2018 nummer 2

Samenwerkingsverband in the picture

Ludo Abbink is de directeur van een samenwerkingsverband met grote getallen: “Ons verband heeft 56 duizend leerlingen en beslaat qua oppervlakte de hele provincie Friesland. Volgens directeur Ludo Abbink is het samenwerkingsverband PO Friesland met recht het grootste samenwerkingsverband van Nederland. Abbink: “Wij hebben te maken met 21 gemeenten en vier Waddeneilanden. Dat is best een groot gebied.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Gedrags- en werkhoudingsproblemen samen te lijf

Beppy de Groot

POM 2018 nummer 1

Impulsklassen helpen kinderen met gedragsproblematiek beter gedijen op school. De kracht ervan zit in de versterking van de driehoek leraar-ouder-leerling en de focus op wat er allemaal wél lukt. Die insteek kan helpen tegen de uitval van leerlingen. Het oorspronkelijk Deense concept wordt al op een paar plaatsen in Nederland toegepast. Leiden, Breda en de regio Den Bosch zijn er voorbeelden van. In de laatste regio is Beppy de Groot de coördinator vanuit het samenwerkingsverband PO de Meierij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Standaard op de gang en als het nodig is in de klas

Jan Willem Helmink

POM 2018 nummer 1

De titel van dit artikel is een uitspraak die gedaan werd bij de oplevering van onze gebouw, in 2014. De zin zegt veel over ons huidige visie en werkwijze. Schoolleider Jan Willem Helmink vertelt over de totstandkoming van zijn school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Organisatie | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Bijzonder schoolgebouw

POM 2018 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk

Samenwerkingsverband PO Passenderwijs

Jasper Puttenstein

POM 2018 nummer 1

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband PO Passenderwijs in de regio Woerden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen heeft duidelijke pijlers opgesteld ten aanzien van de verantwoordelijkheid van het individuele schoolbestuur ten opzichte van dat van het collectieve schoolbestuur. Directeur Jasper Puttenstein biedt een inkijk in de weg daar naartoe en hoe deze scheiding in verantwoordelijkheid er precies uitziet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Van passend naar verrassend onderwijs

Maikel de la Cousine, Suzanne Jägers

POM 2018 nummer 1

In Schijndel is sinds enkele jaren een project opgestart om heel het onderwijs inclusief te maken. Maar wat betekent dit uitgangspunt voor de sbo-voorziening in het dorp? Dit experiment is smal opgestart. De reguliere scholen openden de deuren voor kinderen met speciale zorgbehoeften en sbo-school ’t Talent deed het omgekeerde: de deuren openen voor reguliere kinderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband PO Midden-Limburg

Henri Duisters

POM 2017 nummer 5

'Swv in the picture'

Het samenwerkingsverband PO Midden-Limburg is bezig met de herijking van zijn ondersteuningsplan. Het huidige ondersteuningsplan loopt af en er wordt met een nieuwe vierjarige periode gestart. Het ondersteuningsplan geeft richting aan de koers van het samenwerkingsverband en er wordt ingezoomd op de schoolondersteuning 2018-2022 in de regio. Parallel hieraan werken ze aan het actualiseren van het schoolondersteuningsprofiel (sop). Hierin zijn reeds veel elementen van de nieuwe visie opgenomen. De scholen nemen zichzelf de maat aan de hand van dit format en formuleren ambities voor de toekomst. Overzichten van scholen kunnen gebundeld worden en van hieruit sluiten de besturen en het samenwerkingsverband waar mogelijk en passend aan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

De schoolleider van de toekomst

Petra van Haren, Marten Hazenberg, Deborah Snoeren, Jan Timmers, John Vullings

POM 2017 nummer 5

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten eruit? Passend Onderwijs Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider van de toekomst’ de vijfde is. Een vast panel van drie schoolleiders, een bestuurder zijn en de AVS-voorzitter aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Passend onderwijs 2017: beelden van een tussenbalans

Jack Biskop

POM 2017 nummer 4

“Als passend onderwijs ter sprake komt, doemt bij mij soms een beeld op van een krakkemikkige auto, met een lekke linker voorband en een lekke rechter achterband, met beslagen ruiten, zonder routeplanner en rijdend in het donker. Op goed geluk wordt het gaspedaal af en toe ingedrukt en wordt er aan het stuur gerukt”, aldus Roelof Bisschop (SGP); doorgaans niet iemand die zich ongenuanceerd uitlaat in debatten. “Het gaat te veel over instituties en te weinig over de kinderen”, vindt mevrouw Van den Hul (PvdA). “Het glas is voor twee derde leeg”, volgens Michel Rog (CDA). En “Het onderwijs gaat nog altijd gebukt onder de veranderingen die het passend onderwijs teweeg heeft gebracht” zegt Peter Kwint (SP). Het zijn een paar beelden die leden van de Tweede Kamer ophoesten als het debat over de Elfde Voortgangsrapportage Passend Onderwijs besproken wordt met staatssecretaris Dekker, afgelopen 5 juli.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Passend onderwijs | Praktijk

De schoolleider als visionair, innovator

Petra van Haren, Marten Hazenberg, Deborah Snoeren, Jan Timmers, John Vullings

POM 2017 nummer 4

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten eruit? Passend Onderwijs Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider als visionair, innovator’ de vierde is. Een vast panel van drie schoolleiders, een bestuurder zijn en de AVS-voorzitter aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk

Rubriek: Praktijk

De schoolleider op weg naar zijn pensioen

Guus Beenhakker

POM 2017 nummer 3

Meer dan de helft van de schoolleiders in het basisonderwijs is bijna zestig of daar al overheen. De komende jaren zullen zij zich gaan voorbereiden op hun pensioen en hun opvolgers zullen worden klaargestoomd voor de taak om een school aan te sturen. PO Magazine maakte een rondgang langs enkele schoolleiders voor een
kijkje in de keuken bij dat traject.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk

De schoolleider tussen team en bestuurder

Petra van Haren, Marten Hazenberg, Deborah Snoeren, Jan Timmers, John Vullings

POM 2017 nummer 3

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten er dan uit? PO Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider tussen team en bestuurder’ de derde is. Een vast panel van drie schoolleiders, een bestuurder zijn en de AVS-voorzitter aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Praktijk

Rubriek: Praktijk

De schoolleider als spil in de horizontale ontwikkeling

Marten Hazenberg, Deborah Snoeren, Jan Timmers, John Vullings

POM 2017 nummer 2

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten er dan uit? Passend Onderwijs Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider als spil in de horizontale ontwikkeling’ de tweede is. Een vast panel van drie schoolleiders en een bestuurder zijn aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk | Verandering

Rubriek: Praktijk

De rol van de schoolleider

Marten Hazenberg, Deborah Snoeren, Jan Timmers, John Vullings

POM 2017 nummer 1

‘De schoolleider als leider van een team’

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten er dan uit? Passend Onderwijs Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider als leider van een team’ de eerste is. De overige vier volgen in de volgende nummers. Een vast panel van drie schoolleiders en een bestuurder zijn aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk | Verandering

Rubriek: Praktijk

De volgende stap in passend onderwijs is al lang gezet

Ron Benjamins

POM 2016 nummer 5

Wat zou het opleveren als we een nummer maken waarin we op zoek gaan naar scholen die alles doen wat nodig is om hun leerlingen goed te laten leren? En die daarbij verder moeten gaan dan de meeste reguliere scholen? Dat was het idee achter dit nummer van Passend Onderwijs Magazine. Onderwijs in Nederland dat al bestaat en in sommige opzichten al een stap verder is dan de meesten van ons voor mogelijk houden. Wat doen die scholen dan anders of beter? Wat kunnen we van ze leren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Checklist: Aanbevelingen van pioniers

POM 2016 nummer 5

In dit nummer komen bevlogen professionals aan het woord over de manier waarop zij nieuwe wegen zoeken in de organisatie van hun onderwijs. Daar valt iets van te leren. Dit zijn hun aanbevelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk

Rubriek: Checklist

Kindgericht onderwijs: wat wil ik later worden?

Guus Beenhakker, Gerard aan de Stegge

POM 2016 nummer 4

Jongeren hebben vaak grote moeite met het zoeken naar een passende studie. Al decennia lang blijkt dat afgestudeerden een baan vinden in een andere richting dan die van hun studie of tijd verkwanselen met studies die toch niet passend genoeg blijken. Basisschoolproject Zikke (staat voor ‘Zichtbare Ikke’) wil naast de cognitieve insteek van het basisonderwijs alvast ruimte maken voor de innerlijke motivatie van de leerling. Zo wordt de leerling op jonge leeftijd al beter voorbereid op wat hij in de toekomst wil. Het onderwijs wordt een middel om naar de ambities van de leerling te kijken en ze waar te maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Praktijk

De 'best practice' van Paul van Hees

Paul van Hees

POM 2016 nummer 3

Paul van Hees is directeur van onder meer OBS Darwin in Oisterwijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Ondersteuning (extra) | Praktijk

Rubriek: Interview

"Passend onderwijs is een teamopdracht"

Elleke van den Burg-Poortvliet, Jeroen Goes

POM 2016 nummer 2

De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven is geen doorsnee school. Zo kunnen kinderen er leren en spelen op de eigen boerderij en krijgen de groepen 5 tot en met 8 les in een grote, open ruimte met uiteenlopende werkplekken. De uitdaging van De Werkplaats is echter dezelfde als die van andere scholen: passend onderwijs voor alle kinderen. Schooldirecteur Jeroen Goes vertelt erover.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Passend onderwijs | Praktijk

De 'best practice' van Koos Henkens

Koos Henkens

POM 2016 nummer 1

Koos Henkens is werkzaam bij OBS de Bolster in Sint Michielsgestel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

De 'best practice' van Mischa Put

Mischa Put

POM 2015 nummer 3

De ‘best practice’ van Mischa Put van twee kleine scholen De Wegwijzer in Piershil en De Ontmoeting in Capelle aan den IJssel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

Onderwijs en jeugdhulp verbonden!?

POM 2015 nummer 3

Leraren op scholen en hulpverleners in jeugdhulp gaan anders met elkaar samenwerken. Door de invoering van passend onderwijs en de Transitie Jeugdzorg bij de gemeenten, is veel veranderd. In beide sectoren zijn ingewikkelde indicatiestelsels verdwenen. Welke ondersteuning wordt ingezet, hangt niet meer af van een stapel onderzoeken of een lijst vinkjes op een formulier. In het onderwijs bepalen professionals zelf welke ondersteuning een leerling nodig heeft en welke school die het best kan bieden. In jeugdhulp werken professionals in wijkteams samen om thuis precies die hulp te bieden die het verschil maakt. Het is de bedoeling dat onderwijs en jeugdhulp daarbij goed samenwerken. Lukt dat al? Op 1 juni waren honderden leraren en hulpverleners bij elkaar op het congres ‘Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?’ in Amersfoort, om elkaar voorbeelden uit de praktijk te vertellen. Deelnemers en spekers hadden goede verhalen en kritische kanttekeningen. Op deze pagina’s zeven citaten van mensen die het weten. Dit is wat ze te zeggen hadden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk

Vraag het de kinderen zelf

Madeleine Weij

POM 2015 nummer 3

In Zeeland werken twee samenwerkingsverbanden met een kinderraad. Kinderen vergaderen over belangrijke vragen rond ondersteuning, bijvoorbeeld over wat basisondersteuning zou moeten zijn, hoe je geld eerlijk verdeelt en hoe je zorgt voor een veilige klas. De adviezen die dat oplevert zijn bepaald niet kinderachtig. Madeleine Weij is coördinator: “We hebben eigenlijk alleen maar positieve ervaringen opgedaan.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap (MR/OPR) | Praktijk

Rubriek: Praktijk

De 'best practice' van Nanja van Es

Nanja van Es

POM 2015 nummer 2

Nanja van Es is directeur van SBO Het Noorderlicht in Dordrecht, die volgend schooljaar fuseert met SBO De Anne Frank School.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Praktijk

Eén samenwerkingsverband, drie culturen

Ron Benjamins, Leon 't Hart

POM 2015 nummer 1

In het zuiden van Drenthe ligt een uitgestrekt samenwerkingsverband, rond de drie kernen Hoogeveen, Meppel en Steenwijk. Leon ’t Hart coördineert passend onderwijs in het gebied waar het onderwijs nauwelijks in één werkwijze te vangen is. En dat hoeft ook niet. In Drenthe wordt optimaal gebruik gemaakt van de flexibiliteit die passend onderwijs mogelijk maakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Interview

De 'best practice' van Gerard Kusters

Gerard Kusters

POM 2015 nummer 1

Gerard Kusters is directeur van de mytylschool te Roosendaal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

5 Vragen aan Ciska Medendorp

Ciska Medendorp

POM 2014 nummer 5

Ciska Medendorp is coördinator aan de Prinses Beatrixschool te Urk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Interview

Aanname, ondersteuning en verwijzing binnen passend onderwijs

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 4

De invoering van de nieuwe Wet passend onderwijs geeft aanleiding tot wijzigingen in het handelen bij de aanname, ondersteuning en verwijzing van leerlingen. Deze veranderingen vloeien voort uit de invoering van de zorgplicht en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen op basis van afspraken binnen het nieuwe samenwerkingsverband. Aan de hand van een drietal cases wordt een schets gemaakt van de nieuwe praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Rubriek: Praktijk

Passend onderwijs: Hoe staan we er voor?

Jack Biskop, Peter Lemmens

POM 2014 nummer 4

Marja van Bijsterveldt, de vorige minister van Onderwijs, beloofde de Tweede Kamer de vinger aan de pols te houden bij de invoering van passend onderwijs. Afgelopen maart kon de Kamer de vierde voortgangsrapportage in ontvangst nemen en in juni volgde de vijfde. Begin juli debatteerde de Kamer met staatssecretaris Dekker over het passend onderwijs. De vinger van de politiek ligt dus voortdurend op de pols van het passend onderwijs, maar wat leverden de voortgangsrapportages eigenlijk op? En hoe wordt de voortgang in de praktijk ervaren. In dit artikel worden de hoofdlijnen van de voortgangsrapportages kort op een rijtje gezet en vervolgens besproken met Peter Lemmens, consultant van BMC en betrokken bij de invoering van passend onderwijs in verschillende regio’s.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Praktijk

5 Vragen aan Marian van Dun

Marian van Dun

POM 2014 nummer 4

Vijf vragen aan Marian van Dun, directrice van KPO Basisschool Joseph in Roosendaal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Interview

5 Vragen aan Martijn Mulder

Martijn Mulder

POM 2014 nummer 3

Vijf vragen aan Martijn Mulder, directeur van CB De Oliebron in Schoonebeek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Interview

Netwerkleren in de praktijk

Steffie van Gils

POM 2014 nummer 2

“Onze docenten zijn enthousiast en voelen zich meer betrokken,” constateert de directie bij SKOEM, waar de teams dit schooljaar begonnen met netwerkleren. Hoe werkt netwerkleren in de praktijk? Passend Onderwijs Magazine nam een kijkje bij het schoolbestuur en de scholen in het Limburgse Echt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Professionalisering

5 Vragen aan Willemijn Kuijper, directeur van de Montessorischool in Oosterhout (NB)

Willemijn Kuijper

POM 2014 nummer 2

Vijf vragen aan Willemijn Kuijper, directeur van de Montessorischool in Oosterhout (NB).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk

Rubriek: Interview

Dichtbij het kind - de toekomst van het SBO

Ron Benjamins, Jan van Etten

POM 2014 nummer 2

Tien jaar geleden lag het speciaal basisonderwijs (SBO) onder vuur. De nadruk lag te veel op het pedagogisch klimaat. Onderwijskundige doelen waren ondergeschikt. Tegenwoordig is het SBO een belangrijke schakel binnen het samenwerkingsverband. Hoe komt dat zo? En blijft dat zo? Een gesprek met Jan van Etten, voorzitter van het SBOwerkverband en directeur van een SBO-school en expertisecentrum. “Wij kijken tegenwoordig naar de mogelijkheden van de leerling én we stellen onderwijskundige doelen. Dat is de grootste slag die we hebben geslagen.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

'Scholen kunnen het zelf'

Ron Benjamins, Ad de Zwart

POM 2014 nummer 2

“Er wordt heel wat afgeworsteld met leerlingen in het onderwijs. Het is proberen, proberen en proberen, totdat het echt niet meer gaat en de relatie met het kind en de ouders verstoord is. Dan ben je te laat. Je moet scholen zo helpen dat ze zelf op tijd en snel zijn.” Dat zegt Ad de Swart, programmamanager passend onderwijs in Zaanstad. Het afgelopen jaar oefenden scholen in zijn regio met het arrangeren van lichte ondersteuning. Wat zijn na één jaar de ervaringen, de successen en de vervolgstappen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Praktijk

Rubriek: Interview

5 Vragen aan Rien van den Heuvel

Rien van den Heuvel

POM 2014 nummer 1

Vijf vragen aan directeur van de Schaepmanschool, een Jenaplanschool met drie locaties in Barendrecht en Ridderkerk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Interview

De 'inhoud' kan prima de 'vorm' volgen - het model 'Zeeuws-Vlaanderen'

Michiel Minderhoud

POM 2014 nummer 1

Bij de inrichting van samenwerkingsverband PO2903 stonden de schoolbesturen van Zeeuws-Vlaanderen voor dezelfde ‘rijstebrijberg’ waar elk Nederlands samenwerkingsverband in oprichting mee geconfronteerd werd. Inhoudelijke thema’s, wettelijke voorschriften, keuze rechtspersoon, gouvernance, dilemma’s rond macht en geld en communicatieve uitdagingen. Waar te beginnen en hoe te beginnen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsplan (OP) | Praktijk

Wat doen we met Tim?

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 1

Passend onderwijs maakt het mogelijk om meer ondersteuning op maat voor leerlingen te organiseren. Dat biedt nieuwe kansen voor kinderen, ouders, school en hulpverlening. Het is niet gemakkelijk om die kansen te benutten. Zoals bij Tim, een jongen die nu in groep 7 zit. Iedereen vraagt zich af: ‘Wat nu? Wat is het beste om te doen?’ Niemand biedt garantie voor de goede afloop. Juist daarom is het een leerzame casus.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Het gaat niet om het geld

Luuk van Aalst, Ron Benjamins, Rich van den Berg

POM 2013 nummer 3

‘Eigenlijk wil ik het helemaal niet over geld hebben,’ zegt Rich van den Berg, directeur van het samenwerkingsverband in de regio Leiden. ‘Het gaat niet om het geld, het gaat om een andere manier van kijken naar wat kinderen nodig hebben om passend onderwijs te krijgen.’ Haar samenwerkingsverband heeft geen geldzorgen. De komende jaren komt er geld bij. Dat geldt niet voor het samenwerkingsverband van Luuk van Aalst uit Zutphen. De komende jaren moet hij anderhalf miljoen euro inleveren. ‘Daar zijn we bezorgd om. Maar toch lukt het om mensen enthousiast te maken voor een nieuwe manier van werken voor zorgleerlingen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Ondersteuningsplan (OP) | Praktijk

Rubriek: Interview

5 Vragen aan Dave Engsberg-Kleijkers

Dave Ensberg-Kleijkers

POM 2013 nummer 3

Dave Ensberg-Kleijkers is bestuurssecretaris speciaal onderwijsscholen Het Poortje en Vijverhofschool, onderdeel van de Talentencampus Venlo.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

Onrust bij het schoolhek

Ron Benjamins, Ben Cüsters, Swanet Woldhuis

POM 2013 nummer 2

Straks zijn er geen landelijke indicaties meer voor zorgleerlingen. Het onderwijs is dan zelf verantwoordelijk voor een passende oplossing voor alle leerlingen. Dat zorgt voor veel onrust. Sommige ouders vragen zich af hoe hun kind straks de ondersteuning krijgt die nu nog in het rugzakje zit en andere ouders zijn bang dat de leerkracht straks geen tijd meer heeft voor ‘gewone’ leerlingen. Schooldirecteuren vrezen dat hun school overspoeld wordt met leerlingen die iets extra’s nodig hebben. Er moet dus een fair en duidelijk aannamebeleid zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Interview

5 Vragen aan Karin van den Hoven

Karin van den Hoven

POM 2013 nummer 2

Directeur Basisschool De Kubus in Amersfoort

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Interview

Een eigen koers: directeur Ton Rijk over de ontwikkeling van zijn samenwerkingsverband in Bergen op Zoom

Jacques van den Born, Ton Rijk

POM 2013 nummer 1

Een goed schoolondersteuningsprofiel past bij het beleid van het samenwerkingsverband en nodigt scholen uit om te ontwikkelen. Dat is het uitgangspunt van Ton Rijk. Omdat hij zich in bestaande instrumenten niet goed kan vinden, heeft hij een eigen aanpak ontwikkeld waarmee hij de basis voor ondersteuningstoewijzing in zijn samenwerkingsverband legt. Een verslag over samenhang, voor de troepen uit lopen en de professionaliteit van schoolleiders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Rubriek: Interview

5 Vragen aan Teun Dekker

Jack Biskop, Teun Dekker

POM 2013 nummer 1

Kinderen groeien met elkaar op en leren van en met elkaar. Dat is een belangrijk uitgangspunt van De Kroevendonk in Roosendaal, waar Teun Dekker directeur – bestuurder is. De school is een eenpitter en vaart de koers om onderwijs te willen geven aan in principe alle kinderen in de basisschoolleeftijd, wat hun talenten en achtergronden ook zijn. Vijf vragen aan Teun Dekker.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk | Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Rubriek: Interview