Zoeken op trefwoord 'Pedagogisch handelen'

Inzetten op welbevinden!

Chaja Deen, Anna den Haan, Marloes Kleinjan

POM 2021 nummer 5

In context van NPO

Kinderen en jongeren gaan naar school om te leren én zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het best als ze goed in hun vel zitten, goede relaties hebben met anderen en zich veilig voelen op school. Welbevinden is bevorderend voor het leren. Maar ook andersom: het krijgen van goed onderwijs is bevorderend voor het welbevinden van kinderen en jongeren; de relatie tussen welbevinden en leerresultaten is dynamisch én wederkerig.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek | Pedagogisch handelen

20 principes uit de psychologie

POM 2021 nummer 5

Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Binnen het onderwijsveld is er geen overeenstemming over de definitie van begaafdheid, talent en creativiteit en ook niet over het meten daarvan. Toch zijn er wel een aantal principes vast te stellen, waarvan de uitwerking handvatten geeft om deze leerlingen goed te begeleiden in hun leerproces. We beschrijven er twintig.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek | Pedagogisch handelen

Rubriek: Onderzoek

Probeer niet het kind te veranderen, verander de context

Ilse van den Heuvel

POM 2020 nummer 1

In onze huidige maatschappij werkt de oude autoriteit niet meer. We willen dat onze kinderen zelfstandig leren denken en dat hun autonomie wordt vergroot. Echter: daarnaast hebben de kinderen en jongeren nog steeds structuur, regels en grenzen nodig. Hoe geef je je grenzen aan op een manier die past bij de huidige maatschappij? Hoe geef je grenzen aan vanuit je (ouderlijk) gezag in plaats vanuit macht? Hoe blijf je in contact met het kind of de jongere en verlies je niet je
geduld maar houd je vol?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Pedagogisch handelen

Leiderschap in SWPBS-scholen: georganiseerd en gedeeld!

Anita Blonk, Joke Kamstra

POM 2015 nummer 3

Verantwoordelijk leren zijn voor jezelf, voor elkaar en voor de omgeving. Positieve keuzes leren maken als het gaat om gedrag. Samen elke dag weer de school zijn waar iedereen er bij hoort, zichzelf mag en kan zijn. Samen kiezen voor wat de moeite waard is en de schouders eronder zetten en dit elke dag samen waarmaken, met vallen en opstaan. SWPBS gaat vooral over leiderschap: jezelf aansturen, keuzes maken en samen leren werken en leven, oefenen met elkaar. We kunnen dat ook ‘burgerschap’ noemen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Pedagogisch handelen