Zoeken op trefwoord 'Inclusie'

Kwalitatief lerarentekort: meer inclusief opleiden

Dian Fluijt, Peter de Vries (HU)

POM 2021 nummer 3

“Inclusief onderwijs is een goed idee, maar ik kan dat niet”, is een veelgehoorde uitspraak van leraren. Vaak wordt deze uitspraak gevolgd door: “Ik heb de kennis niet.” Beginnende (maar ook ervaren) leraren schieten nogal eens tekort. De Onderwijsraad herkent dit en stelt vast dat er naast een kwantitatief lerarentekort ook sprake is van een kwalitatief lerarentekort, deels veroorzaakt doordat leraren tijdens hun opleiding te weinig worden voorbereid op het omgaan met de complexe werkelijkheid van het onderwijs. In dit artikel doen wij aanbevelingen om te komen tot inclusiever opleiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie

De inclusieve leraar

Neely Anne de Ronde-Davidse

POM 2021 nummer 3

Neely Anne was jarenlang lector en onderzoeker ‘Inclusieve Klassen’ bij Driestar Hogeschool. Inmiddels is zenet gestart als directeur van het Samenwerkingsverband PPO Hoeksche Waard, regio 28.04. Bovendien is ze toezichthouder bij de inclusieve basisschool De Kroevendonk in Roosendaal. De redactie van PO Magazine interviewt Neely Anne de Ronde-Davidse over passend onderwijs en opleidingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie

Rubriek: Interview

'We organiseren de verandering'

Inge Westerveld

POM 2021 nummer 3

Inclusief onderwijs op Het Anker in Wijk bij Duurstede

Ruim tien jaar geleden zette samenwerkingsverband SWV ZOUT (Zuidoost-Utrecht) de eerste stappen naar inclusief onderwijs. In 2014 werd Inge Westerveld adjunct-directeur van sbo De Driehoek in Wijk bij Duurstede. Zij heeft de opbouw van de nieuwe brede school Het Anker dus vanaf het begin meegemaakt. Een school met regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voorzieningen voor hoogbegaafden en nieuwkomers.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Inclusie | Nieuwkomers/NT2

Rubriek: Praktijk

'Benut de kracht van de groep'

Fieke Blauwendraad

POM 2021 nummer 2

Zo kan het ook - Inclusief onderwijs op Koningin Julianaschool in Culemborg

In PO Magazine nr. 1 gaf Dolf van Veen het startschot voor een serie praktijkverhalen over
inclusief onderwijs. De eerste school (die zich spontaan aanmeldde) die we belichten is de
Koningin Julianaschool, onderdeel van het samenwerkingsverband Stichting Christelijk Primair
Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard. En het is meteen een bijzondere school: ze heeft zich
ontwikkeld tot een school waar zowel sbo- als so-leerlingen een passende plek krijgen. Directeur
Fieke Blauwendraad vertelt er meer over.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie

Rubriek: Praktijk

Hobbelige weg naar inclusiever onderwijs

Jack Biskop, Hilbert de Vries

POM 2020 nummer 4

Evaluatie Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs bij wet ingevoerd. Bij de start van de wet is meteen afgesproken om in de periode 2015-2020 de wet goed te evalueren. Die opdracht is weggelegd bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In dit artikel willen wij de voornaamste conclusies van het rapport nog een keer langs lopen en vanuit die conclusies aangeven wat mogelijke verbeteringen kunnen zijn voor de toekomst.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Inclusie | Kwaliteit | Organisatie

Rubriek: Beschouwing

Zeg nooit... nooit!

Gonnie Boerma-Sijbrandij

POM 2020 nummer 1

Passend onderwijs samen met s(b)o

Een inclusieve samenleving was al de droom van Martin Luther King, in 1964 beloond met de Nobelprijs voor de Vrede. In 1968 werd King om deze zelfde droom doodgeschoten. Dankzij hem en zijn beweging werd in de VS het openbare leven toegankelijk voor iedereen. Dankzij hem en zijn beweging werd onderwijs in Amerika haalbaar voor ieder kind en werd het een recht. Maar in Amerika wordt die inclusieve samenleving bepaald niet gerealiseerd, zolang gekleurde mensen
langere gevangenisstraffen krijgen, zij minder makkelijk toegang hebben tot het vervolgonderwijs en benadeeld worden bij sollicitaties. De droom van Martin Luther King ging over een inclusieve samenleving waarin gelijkheid bestaat voor iedereen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Onderwijsvisie | Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Wet- en regelgeving

Passend onderwijs lukt niet alleen

Walter van de Calseyde, René Peeters

POM 2018 nummer 5

De zorg voor een gezonde, ononderbroken ontwikkeling van kinderen in een veilige omgeving is een maatschappelijke opdracht die scholen, jeugdzorginstellingen, jeugdbescherming, ouders, enz. gezamenlijk uitvoeren. Echter, effectief samenwerken binnen passend onderwijs en met partners uit de jeugdzorg gaat niet vanzelf, kost tijd en veel energie, en leidt tot verschillen in de regio’s. Daarom willen de betrokken landelijke organisaties en de ministeries van OCW en VWS in een Brede Beleidscoalitie tot een gezamenlijk kader komen van waaruit in de regio’s optimaal kan worden samengewerkt tussen onderwijsinstellingen en hun (zorg)partners.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Inclusie | Jeugdhulp | Passend onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Interview

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland

Ludo Abbink

POM 2018 nummer 2

Samenwerkingsverband in the picture

Ludo Abbink is de directeur van een samenwerkingsverband met grote getallen: “Ons verband heeft 56 duizend leerlingen en beslaat qua oppervlakte de hele provincie Friesland. Volgens directeur Ludo Abbink is het samenwerkingsverband PO Friesland met recht het grootste samenwerkingsverband van Nederland. Abbink: “Wij hebben te maken met 21 gemeenten en vier Waddeneilanden. Dat is best een groot gebied.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Opties voor een toekomstig onderwijs-zorglandschap

Jos Gerards

POM 2018 nummer 2

Integratie van het s(b)o:

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben als doel om zo veel mogelijk kinderen zo thuisnabij en regulier als mogelijk onderwijs en ondersteuning te bieden. De mate waarin dit lukt verschilt sterk per samenwerkingsverband. In samenwerkingsverbanden die een gestage daling s(b)o laten zien - soms ook nog in combinatie met een sterke algemene leerlingdaling (krimp) - komt de vraag aan de orde hoe het toekomstige onderwijs-zorg landschap eruit moet gaan zien.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

'Willen leren' voor (jong) talent

Walter van de Calseyde, Marco Mout

POM 2018 nummer 1

De idee achter WALHALLAb heeft oprichter Marco Mout opgedaan in het dorpje Ngaiotonga (Nieuw-Zeeland) tijdens een wereldreis op de fiets. In het dorpsschooltje zijn geen lokalen. De ruim 60 leerlingen van alle leeftijden werken er samen onder leiding van een paar docenten. De oudere leerlingen ontfermen zich over de jongere. Er is geen sprake van toegepast inclusief of passend onderwijs. Dat is het van nature al. Er zijn ook geen ‘kinderen met een beperking’, want ze gaan er alleen uit van wat iemand wel kan of nog kan/wil/moet leren. Het enige probleem? Door autocorrectie in de groep wordt er nooit eens een kind gepest….

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Internationaal

Rubriek: Praktijk

"Onze Ster-leerlingen bloeien op"

Femke van den Berg

POM 2017 nummer 5

Onderwijs op maat bij de Casembroot en Die Heenetrecht

Bij OBS De Casembroot in Sint Annaland (Zeeland) weten ze steeds meer kinderen met een hulpvraag binnenboord te houden. “Sinds we met de Ster-groepen zijn gestart, stromen er minder kinderen uit naar het speciaal (basis)onderwijs”, aldus directeur Janet Hakkeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Inclusie | Onderwijsvisie | Passend onderwijs

De Internationale Taalklas: onderwijs bij gratie van differentiatie

Guus Beenhakker, Marieke Postma

POM 2017 nummer 5

De leerlingen van de Internationale Taalklas in Haarlem hebben elk hun eigen moedertaal, elk hun eigen niveau en elk hun eigen achtergrond. Dat maakt gepersonaliseerd leren met ieder een eigen leertraject onvermijdelijk. Toch zitten ze gezamenlijk in een lokaal met een leraar die hen begeleidt. Kan dat? Ja, dat kan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Onderwijsvisie | Samenwerken

Rubriek: Interview

Inclusief onderwijs komt aan op maatwerk

Guus Beenhakker

POM 2017 nummer 4

Een half jaar geleden verhuisden de scholen Het Baken (reguliere basisschool) en Sbo De Driehoek in Wijk bij Duurstede naar hetzelfde gebouw, de nieuwe onderwijsplaats werd gedoopt tot Het Anker. Daarmee is een inclusief onderwijsconcept ontstaan waar leerlingen op verschillende niveaus en in verschillende arrangementen constructief samenwerken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Onderwijsvisie | Organisatie | Samenwerken | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Passend Ommoord: op naar een duurzame integratie van regulier en speciaal onderwijs

Guus Beenhakker, Door Faber

POM 2017 nummer 3

Samenwerkingsverband PPO Rotterdam is samen met acht scholen in de Rotterdamse wijk Ommoord sinds enkele jaren bezig om alle kinderen een passende plek te bieden. Passend Ommoord is een door de wijk gedragen project dat draait om de integratie van so en sbo in het regulier onderwijs door leraren zowel in theorie als in praktijk verder te professionaliseren. Passend Ommoord hanteert een door alle deelnemende scholen gedragen, integrale, interzuilaire aanpak en dat maakt het extra bijzonder.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Professionalisering | Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV)

"Werken aan inclusie. Het speciaal onderwijs is al begonnen!"

Albert Boelen, Walter van de Calseyde, Corine van Helvoirt

POM 2017 nummer 3

In 2014 hebben Corine van Helvoirt en Albert Boelen als beleidsadviseurs van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs, samen met een aantal bestuurders, directeuren en ib’ers uit het speciaal onderwijs de uitdaging opgepakt om eens buiten Nederland te gaan kijken hoe het daar met passend en inclusief onderwijs gaat. Eerst naar Canada en twee jaar later met een breder samengestelde groep, waarin ook het regulier onderwijs vertegenwoordigd was, naar Schotland. Beide landen staan erom bekend dat niet alleen hun onderwijs, maar vrijwel hun hele samenleving in hoge mate inclusief is. “De sterkste indruk die is achtergebleven, is dat ‘inclusief’ daar volkomen normaal is, en de norm. Toen we aan een leerkracht vroegen hoe ze dat toch deed met al die verschillende kinderen in een klas, reageerde ze verbaasd met: ‘Because all parents bring their best children to school!’.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Internationaal | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Leerling met handicap: recht op inclusief onderwijs?

Pauline Demacker, Antoinette Niebeek

POM 2017 nummer 3

Wettelijke plicht om doeltreffende aanpassingen te treffen

Een leerling met een handicap of chronische ziekte moet zoveel mogelijk deel kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Een school heeft de plicht om doeltreffende aanpassingen te doen om dat mogelijk te maken. Als dat niet of onvoldoende gebeurt, maakt de school een verboden onderscheid tussen leerlingen mét en leerlingen zonder een handicap. Dat regelt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Die plicht is overigens niet onbeperkt. Een school hoeft geen aanpassingen te doen die een ‘onevenredige belasting’ vormen. Als de basisschool geen verdere aanpassingen meer kán doen, kan een toelaatbaarheidsverklaring worden gevraagd. De leerling kan dan eventueel naar het speciaal onderwijs. Ouders zijn het daar natuurlijk niet altijd mee eens.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Inclusie | Juridisch | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Leerlingen, ouders en teams klaarstomen voor de overstap

Guus Beenhakker

POM 2017 nummer 1

Met plastic hoezen om mijn voeten stap ik het hagelnieuwe gebouw van Het Anker in Wijk bij Duurstede binnen. Op 1 februari zullen hier de leerlingen van twee scholen in hetzelfde gebouw les krijgen. Ook komt er een bso en peuterspeelzaal in het gebouw. Enkele bouwvakkers knappen de laatste klusjes op voordat het gebouw helemaal pico bello af is en klaarstaat voor de leerlingen. Schoolleiders Inge Westerveld en Gina Mimpen geven een rondleiding en vertellen over een bijzondere samensmelting.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Onderwijsvisie | Samenwerken | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

'Inclusief onderwijs is lef tonen en je ambitie waarmaken'

Walter van de Calseyde, Maragerth van Meerveld, Karel Vogel

POM 2017 nummer 1

Een structuurklas in een gewone school

Ruim negen jaar geleden was er op basisschool De Dukdalf in Almere al sprake van passend onderwijs avant la lettre. Van meet af aan bestond bij de medewerkers de ambitie om inclusief alles uit leerlingen te halen wat erin zit. ‘Geen kind de wijk uit’, luidt nog steeds hun motto. Deze onderwijsambitie heeft geleid tot de vorming van een extra ‘structuurgroep’ bestaande uit cluster4-leerlingen, voornamelijk met autisme en ppd-nos. Het is een in ons land tamelijk uniek
‘groep-in-school-model’ tussen het so en regulier onderwijs. “Leerlingen worden bij ons niet gelabeld voor het leven, maar flexibel begeleid naar een zo hoog
mogelijk niveau”, stelt directeur Margareth van Meerveld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Organisatie | Samenwerken

Rubriek: Interview

Inclusief onderwijs, ook in Duitsland

Bert Groeneweg

POM 2016 nummer 3

Jarenlang was Nederland in de wereld hekkensluiter waar het integratief onderwijs betrof. Maar onze Oosterburen zijn ook geen voorlopers. Op 22 april 2016 was er in Nordrhein-Westfalen (NRW), stad Düsseldorf een onderwijsconferentie getiteld “Inklusion ist das Ziel, wie gelingt die Umsetzung?“

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Internationaal | Wet- en regelgeving

5 Vragen aan Teun Dekker

Jack Biskop, Teun Dekker

POM 2013 nummer 1

Kinderen groeien met elkaar op en leren van en met elkaar. Dat is een belangrijk uitgangspunt van De Kroevendonk in Roosendaal, waar Teun Dekker directeur – bestuurder is. De school is een eenpitter en vaart de koers om onderwijs te willen geven aan in principe alle kinderen in de basisschoolleeftijd, wat hun talenten en achtergronden ook zijn. Vijf vragen aan Teun Dekker.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Leiderschap/Directie | Praktijk | Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Rubriek: Interview

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.