Zoeken op trefwoord 'Governance/Toezicht'

Werkwijze en nieuw kader extern toezicht

POM 2021 nummer 4

Vanaf 1 augustus 2021 werkt de Inspectie van het Onderwijs met herziene onderzoek kaders. Die worden voortaan gebruikt bij de vierjaarlijkse onderzoeken bij schoolbesturen. Wat is er veranderd in werkwijze en toetsingskader?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Wet- en regelgeving

Toezicht en sturing van samenwerkingsverbanden bekeken vanuit de wetenschap

Hilbert de Vries

POM 2020 nummer 3

Samenwerking komt niet vanzelf tot stand en het pad van samenwerking kent vele valkuilen. Huxham & Vangen (2008) schreven daarover: “Unless there is no other opportunity, start collaborating.” Toch meende de overheid dat het oprichten van samenwerkingsverbanden passend onderwijs een goed idee was. Wat daarbij vooral opvalt, is dat wetenschappelijke kennis en inzichten over samenwerking ontbraken. Nergens is die kennis zichtbaar terug te zien.1 Niet in wet, niet in uitwerkingen, niet in evaluaties. Terwijl dit juist enorm verhelderend zou kunnen zijn. Hoog tijd dus om te bespiegelen hoe volgens de wetenschap samenwerking zou kunnen werken en wat dit kan betekenen in het organiseren van passende governance.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Beschouwing

Hoe functioneert intern toezicht bij SWV's?

Olga Koppenhagen

POM 2020 nummer 3

Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs

De samenwerkingsverbanden bestaan nu ruim zes jaar en de ontwikkeling van passend onderwijs komt in veel regio’s goed op gang. Wel vragen de bestuurlijke inrichting en het functioneren van de governance bij de samenwerkingsverbanden nog om aandacht. De Inspectie van het Onderwijs heeft onlangs het samenspel tussen bestuur en intern toezicht binnen samenwerkingsverbanden onderzocht, en heeft daarbij bekeken of het intern toezicht van de samenwerkingsverbanden
onafhankelijk van het bestuur functioneert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Medezeggenschap (MR/OPR) | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Rubriek: Onderzoek

Op zoek naar governance in dienst van de inhoud

Bas Baanders

POM 2019 nummer 5

Een samenwerkingsverband passend onderwijs functioneert als een organisatienetwerk. Een organisatienetwerk heeft als doel gezamenlijk complexe vraagstukken aan te pakken die niet door één van de deelnemers zelf gerealiseerd kan worden (Kenis & Crambé, 2019). In het passend onderwijs bestaat het organisatienetwerk uit een veelheid aan scholen, professionals van de scholen met andere organisaties eromheen (zoals jeugdzorg, leerplichtambtenaren).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Organisatie | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Bereiken we met onze ondersteuningsmiddelen het maximale?

Rick de Wit

POM 2019 nummer 2

Kunt u samen met uw samenwerkingsverband die vraag beantwoorden?

In de bestuursvergadering van een samenwerkingsverband ligt een mooi rapport op tafel. Het document geeft informatie over de periode 2014-2018: hoeveel geld ging er naar de basisondersteuning en wat kwam ervan terecht? Welke ondersteuningsinterventies zijn uitgevoerd: individuele arrangementen, groepsarrangementen en schoolarrangementen. Hoeveel toelaatbaarheidsverklaringen sbo en so zijn afgegeven en wat kost dat? Inzicht in de doorstroom van sbo naar so; en ja, zelfs een aantal terugplaatsen van so en sbo naar bao zijn gerealiseerd. Er zijn ook cijfers beschikbaar per schoolbestuur en zelfs per school en meerjarige trends zijn zichtbaar. Kortom, een schat aan informatie die sturing en gerichte interventies mogelijk maakt om samen succesvol te zijn en nog succesvoller te worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Governance/Toezicht | Verantwoording

Checklist: Slob ziet belang in onafhankelijk toezicht samenwerkingsverband

POM 2019 nummer 1

Minister Slob prijst de inzet van de PO-raad en de VO-raad om een onafhankelijker toezicht bij samenwerkingsverbanden te genereren. Hij wil nog wel afspraken gaan maken over het tijdspad en over de manier van monitoren. Dat schreef de bewindsman eind januari aan de Kamer.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Verantwoording

Rubriek: Checklist

Inspiratietrip rondom passend onderwijs

Guus Beenhakker, Marianne van Kalmhout

POM 2017 nummer 4

Bestuurlijke ontwikkeling voor passend onderwijs

Schoolbesturen hebben vaak tegenstrijdige belangen. In die gevallen treedt vaak wrijving op in het ingezette en het uitgevoerde beleid. Het samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis, Onderwijs Dat Past (ODP) heeft daarom gekozen voor een nieuwe bestuurlijke inrichting. Daarnaast wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van een aangescherpte onderwijsvisie.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Ondersteuningsplan (OP) | Onderwijsvisie | Passend onderwijs

De schoolleider tussen team en bestuurder

Petra van Haren, Marten Hazenberg, Deborah Snoeren, Jan Timmers, John Vullings

POM 2017 nummer 3

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten er dan uit? PO Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider tussen team en bestuurder’ de derde is. Een vast panel van drie schoolleiders, een bestuurder zijn en de AVS-voorzitter aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Leiderschap: 'Op het veld wordt bepaald wat de leiding moet doen'

Nico Eigenhuis

POM 2017 nummer 1

Goed leiderschap zorgt voor tweerichtingsverkeer. Dat wil zeggen dat goed gekeken en geluisterd wordt naar de praktijk in de klas (invloed naar boven) en dat er een duidelijk verhaal wordt verteld over de richting die de leiding voorstaat (invloed naar beneden).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Verandering