POM 2019 nummer 1

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Van sbo naar regulier, een passende context?

Bianca van den Berg | Bas Wesseldijk

Goed onderwijs is onderwijs dat past bij het kind, ook wanneer dit betekent dat er extra ondersteuning nodig is. In het hele land zijn samenwerkingsverbanden, besturen, scholen en leraren hard aan het werk om passend onderwijs te realiseren en voor elk kind een passende plek te vinden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Terugplaatsing

Het 10-14 onderwijs van Spring High Amsterdam

Camyre De Adelhart Toorop | Guus Beenhakker

"Het stellen van eigen doelen motiveert"

Leerlingen ontdekken zichzelf en komen er achter wat ze willen, zonder dat de school daarbij sterk stuurt en selecteert. Dat is het basisuitgangspunt bij Spring High, een onderwijsinitiatief in Amsterdam Nieuw-West voor zowel het primair - (po) als het voortgezet onderwijs (vo). Op basis van capaciteit, ontwikkeling en interesse ontplooien zij zich om een vitaal en duurzaam leven te kunnen leiden. Het motto luidt: ‘Durf jij het beste uit jezelf en anderen te halen’?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Organisatie | Praktijk | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Over de idiotie van alles willen toetsen

Walter van de Calseyde | Ionica Smeets

Meten is weten, maar je kunt lang niet alles vatten in een reeks getallen. Hoeveel zegt het bijvoorbeeld als een leerling bij een toets afwijkt van het gemiddelde? En belangrijker: wanneer is dat een reden om in actie te komen? Stel dat je met een test kinderen met een probleem probeert op te sporen, wat is dan de kans dat die test per ongeluk ook kinderen zonder problemen aanwijst? En wat voor invloed hebben al die toetsen op docenten en leerlingen? Tijdens het congres keek Ionica Smeets met een wiskundige blik naar toetsen en waarschuwde voor wat er daarbij allemaal mis kan gaan. Ze gaf herkenbare voorbeelden van onhandig
gekozen definities, maar ook van juist bijzonder goed gekozen testen. Kortom: ze liet zien waar statistieken misleidend zijn en zorgde ervoor dat je voortaan makkelijker door een brij van cijfers kunt kijken naar waar het eigenlijk om gaat: de individuele leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data

"Het gaat om het creëren van de juiste plaats, dat betekent anders organiseren"

Jos Gerards | Bart van Kessel

Bart van Kessel is duidelijk. Iedereen doet mee en dan is passend onderwijs geslaagd. Dat betekent voor de leerling een stap van thuiszitten naar anders leren. Voor de school betekent dit: anders organiseren. Er moet iets gebeuren waardoor het op school allemaal wél past.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs | Thuiszitters

Passend onderwijs geslaagd?

Anne Dekkers

Wanneer passend onderwijs al dan niet geslaagd is, is niet eenduidig te stellen. Is dat als er (bijna) geen thuiszitters meer zijn? Is dat als er (veel) minder toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) worden afgegeven? Is dat als het aantal geschillen over passend onderwijs (navenant) is afgenomen? Vanuit juridisch oogpunt wordt een aantal zaken belicht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Juridisch | Passend onderwijs | Verantwoording

Passend onderwijs = succesvol samenwerken

Brigitta Gadella

SWV De Eem ligt in de omgeving van Amersfoort. De onderwijsondersteuners zijn het eerste aanspreekpunt voor de school, wanneer er sprake is van een ondersteuningsvraag die de basisondersteuning overstijgt. Zij vormen een schoolnabije, direct benaderbare en laagdrempelige ondersteuningsmogelijkheid binnen het samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Slob en De Jonge trekken samen op

Jack Biskop

Het was even wachten op de brief die de ministers Slob (OCW) en De Jonge (VWS) zouden sturen naar de Tweede Kamer over de aansluiting tussen onderwijs en zorg. Maar op 23 november is de brief dan toch wereldkundig gemaakt. En het is een prachtige brief geworden! Voor het eerst wordt door twee ministeries in samenhang gesproken over hoe onderwijsondersteuning en jeugdzorg beter geregeld kunnen worden voor alle kinderen, maar met name voor kinderen met een meervoudige jeugdhulp en ondersteuningsbehoefte als gevolg van cognitieve, medische, psychische, lichamelijke beperkingen en/of beperkte sociaal-emotionele ontwikkeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ondersteuning (extra) | Politiek | Samenwerken

Evaluatie passend onderwijs

Wanneer zijn we geslaagd?

Centraal in dit nummer staat de vraag wanneer passend onderwijs geslaagd is. De redactie wilde graag ook een heleboel mensen ‘in het veld’ peilen. Dat is gebeurd via een vraagstelling aan enkele duizenden personen in het werkveld. Graag beschrijven we enkele bevindingen op basis van 206 ingestuurde antwoorden. Een tweede ronde, waarin vijf stellingen worden geprioriteerd, wordt door 113 mensen ingevuld. Het geeft een goede kijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Onderzoek

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie

Checklist: Slob ziet belang in onafhankelijk toezicht samenwerkingsverband

Minister Slob prijst de inzet van de PO-raad en de VO-raad om een onafhankelijker toezicht bij samenwerkingsverbanden te genereren. Hij wil nog wel afspraken gaan maken over het tijdspad en over de manier van monitoren. Dat schreef de bewindsman eind januari aan de Kamer.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Verantwoording

'Leve onze leraren'

Guus Beenhakker | Emiel van Doorn

“Onze leraren zijn geweldig. En bovenal deskundig”, vindt Emiel van Doorn. Maar ze hebben gaandeweg steeds meer op hun schouders gekregen volgens de expert in mediërend leren. Wat Van Doorn tegen de borst stuit is het gebruik van eindeloos vaste protocollen, instructiemodellen en toetsen. “Dat maakt onze leraren vooral bekwaam in het geven van instructie en in het begeleiden van hun leerlingen. Dankzij dat vele toetsen wordt er (te) veel druk op zowel de leerlingen als de leraar gelegd.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Leerkracht/Docent | Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.