POM 2016 nummer 5

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl."Wij doen al zestig jaar aan passend onderwijs"

Guus Beenhakker | Jan Roest

Stichting Rijdende School verzorgt basisonderwijs aan kinderen van wie de ouders werken op de kermis of in het circus. Altijd zijn ze onderweg van stad naar stad. Elke week krijgen ze in een andere samenstelling onderwijs in een vrachtwagen die is ingericht als klaslokaal, steeds in andere klassengrootte met wisselende leerkrachten en wisselende locaties. En dat gaat goed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Ondersteuning (extra) | Organisatie | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Passend onderwijs voor varende kinderen

Femke van den Berg | Annemieke Kik | Anita van Laren

Peuters en kleuters van binnenvaartschippers krijgen aan boord vaak les van hun ouders. Zij zorgen er samen met een mentor voor dat het kind goed wordt voorbereid op het reguliere basisonderwijs. “Ouders en mentor zijn gelijkwaardige educatieve partners die samen onderwijs op maat realiseren.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Kind/Leerling | Organisatie | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Op de International School Breda is elke leerling 'bijzonder'

Walter van de Calseyde

‘We believe that your child’s learning experience should be fun, exciting and challenging! We welcome children aged from 3 to 18 years and we’re proud to offer excellent primary and secondary international education under one roof. Our experienced, international team works hard to ensure every child and student in our school receives the highest level of international education.’ Zo presenteert International School Breda (ISB) zich op haar website. Met 320 leerlingen met 45 verschillende nationaliteiten en dus met allemaal een eigen historie en motief om naar Breda te komen, zijn ze allen ‘bijzonder’ te noemen. Dat vraagt per definitie om passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Internationaal | Onderwijsvisie | Organisatie

Weigering toelating leerling in verband met wachtlijst mag

Pauline Demacker

Zit een groep vol en werkt de school met een wachtlijst waarop een leerling na inschrijving wordt geplaatst, dan zijn onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte en
toelating nog niet aan de orde. In de Wet op het primair onderwijs (WPO) is bepaald dat een school nog niet hoeft te beoordelen of een aangemeld kind extra ondersteuning nodig heeft als er geen plaats op de school is. De Geschillencommissie passend onderwijs heeft dit recent bevestigd in een uitspraak van 12 augustus 2016.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Juridisch | Wet- en regelgeving

"Methoden loslaten en denken in individuele leerlijnen"

Marieke Postma | Michiel Wigman

Een veelbesproken nieuwsthema dit jaar is de komst van duizenden vluchtelingen. Al deze nieuwkomers krijgen in Nederland onderwijs, op verschillende niveaus en in verschillende talen, nog los van trauma’s en verwerking persoonlijke gebeurtenissen in het recente verleden. Passend onderwijs is onvermijdelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2 | Onderwijsvisie | Passend onderwijs

Van leerlingsetje naar ligmatje

Wendie Hardeman

De inrichting van het traditionele klaslokaal is de afgelopen honderd jaar nauwelijks veranderd. Dat valt op als je bijvoorbeeld een bezoek brengt aan het onderwijsmuseum in Dordrecht. Leerlingsetjes staan in het gelid, er hangt een schoolbord aan de muur en het daglicht komt van links. Blijkbaar is dit een beproefd concept. Gericht op het geven van instructie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

"Ik gun een leerling onderwijs dichtbij huis"

Guus Beenhakker | Ton Paulusse

Met slechts zestig leerlingen op de hele school is er een gemoedelijke sfeer bij de Sint Gerardusschool in het oost-Brabantse plaatsje Weebosch, vlakbij de grens met België. De school kent maar twee klassen, waar leerlingen van verschillende leeftijden aan het werk zijn. Passend onderwijs aanbieden is onontkoombaar om het onderwijs te kunnen uitvoeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Eigenaarschap | Organisatie | Passend onderwijs

Checklist: De toekomst verandert

De samenleving verandert. Scholen moeten mee veranderen om leerlingen voor te bereiden op de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Over die toekomstbestendigheid van het onderwijs is veel te doen. Dat het anders moet, daarover bestaat veel overeenstemming. Op de vraag wat er moet veranderen zijn meerdere antwoorden te vinden. Het Schoolleidersregister PO presenteerde een notitie met negen trends die het onderwijs aan verandering onderhevig maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Onderwijsvisie

Passend onderwijs aan zieke kinderen

Annemarie Kaptein | Janneke van Loon

In het hele land zetten 120 consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) zich ervoor in om kinderen met een ziekte zo normaal mogelijk onderwijs te kunnen geven. Het gaat daarbij niet om een griepje of een verkoudheid, maar een chronische of langdurige ziekte die ervoor kan zorgen dat kinderen (tijdelijk) niet of slechts beperkt kunnen participeren in het reguliere onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs

De volgende stap in passend onderwijs is al lang gezet

Ron Benjamins

Wat zou het opleveren als we een nummer maken waarin we op zoek gaan naar scholen die alles doen wat nodig is om hun leerlingen goed te laten leren? En die daarbij verder moeten gaan dan de meeste reguliere scholen? Dat was het idee achter dit nummer van Passend Onderwijs Magazine. Onderwijs in Nederland dat al bestaat en in sommige opzichten al een stap verder is dan de meesten van ons voor mogelijk houden. Wat doen die scholen dan anders of beter? Wat kunnen we van ze leren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Passend onderwijs | Praktijk

Checklist: Aanbevelingen van pioniers

In dit nummer komen bevlogen professionals aan het woord over de manier waarop zij nieuwe wegen zoeken in de organisatie van hun onderwijs. Daar valt iets van te leren. Dit zijn hun aanbevelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Eigenaarschap | Praktijk

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.