POM 2015 nummer 3

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Is ICT een kans voor passend onderwijs?

Op het eerste gezicht lijkt ICT in het onderwijs een goede hulp bij het vormgeven van passend onderwijs. Kinderen kunnen opdrachten uitvoeren die passen bij hun onderwijsbehoefte; moet je nog een stapje terug, dan kun je naar een niveautje lager, kun je al wat meer aan dan krijg je ingewikkelder opgaven van de software. Althans bij software die adaptief is. ‘De Rekentuin’ en ‘Taalzee’ zeggen dit te kunnen en tot op zekere hoogte is dit ook het geval. Software is nooit volledig adaptief. Software is achter een bureau geprogrammeerd en kent de ‘eigen-aardigheden’ van de leerlingen in een klas niet. De enige die elke dag de kinderen en hun leren beter leert kennen is de leerkracht. Van hem of haar moet dan ook het adaptieve karakter van de lessen komen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Digitalisering | Passend onderwijs

Structurele inzet onderwijsassistenten biedt veel ondersteuning

Walter van de Calseyde | Piet Vogel

‘Thuisnabij passend onderwijs’ realiseren hangt nauw samen met een goed georganiseerde ondersteuningsstructuur. Binnen samenwerkingsverband Driegang (regio Gorinchem) regelt EC Rotonde de ondersteuning van de onderwijsprocessen op 44 scholen/locaties, waaronder enkele met inclusief onderwijs en één voor SBO. Op alle locaties spelen onderwijsassistenten een prominente rol. “Wij zetten ze structureel in sinds 2005. Dat levert veel rendement op,” stelt directeur/coördinator Piet Vogel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie

De 'best practice' van Mischa Put

Mischa Put

De ‘best practice’ van Mischa Put van twee kleine scholen De Wegwijzer in Piershil en De Ontmoeting in Capelle aan den IJssel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Onderwijs en jeugdhulp verbonden!?

Leraren op scholen en hulpverleners in jeugdhulp gaan anders met elkaar samenwerken. Door de invoering van passend onderwijs en de Transitie Jeugdzorg bij de gemeenten, is veel veranderd. In beide sectoren zijn ingewikkelde indicatiestelsels verdwenen. Welke ondersteuning wordt ingezet, hangt niet meer af van een stapel onderzoeken of een lijst vinkjes op een formulier. In het onderwijs bepalen professionals zelf welke ondersteuning een leerling nodig heeft en welke school die het best kan bieden. In jeugdhulp werken professionals in wijkteams samen om thuis precies die hulp te bieden die het verschil maakt. Het is de bedoeling dat onderwijs en jeugdhulp daarbij goed samenwerken. Lukt dat al? Op 1 juni waren honderden leraren en hulpverleners bij elkaar op het congres ‘Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?’ in Amersfoort, om elkaar voorbeelden uit de praktijk te vertellen. Deelnemers en spekers hadden goede verhalen en kritische kanttekeningen. Op deze pagina’s zeven citaten van mensen die het weten. Dit is wat ze te zeggen hadden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Praktijk | Samenwerken

Overstappen van speciaal naar gewoon onderwijs

Ron Benjamins | Maartje Reitsma

Als een leerling naar het so of sbo wordt verwezen, gaat bijna iedereen ervan uit dat dat voor de rest van de schoolperiode zo zal zijn. In steeds meer samenwerkingsverbanden worden daar vraagtekens bij geplaatst. Misschien is na verloop van tijd een leerling wel weer toe aan een gewone school. Zo’n overstap heeft kans van slagen als die goed wordt voorbereid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerken | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Terugplaatsing

Leiderschap: leg de regie op de juiste plek

Nico Eigenhuis

Een schoolleider lijkt op een regisseur. Toneelregisseur Ivo van Hove zegt over zijn werk: “Als ik regisseer, voel ik me totaal op mijn gemak. Rustig, helemaal op mijn plek. Daar durf ik te falen, fouten te maken. Dan zeg ik drie dagen later tegen een acteur: ‘Je had gelijk – er klopt niets van wat ik je gevraagd heb.’ Al mijn onzekerheden geef ik daar toe. Dat is comfortabel, want ik zie ook heel veel regisseurs die gestrest zijn in het repetitielokaal.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Professionele cultuur

Leiderschap in SWPBS-scholen: georganiseerd en gedeeld!

Anita Blonk | Joke Kamstra

Verantwoordelijk leren zijn voor jezelf, voor elkaar en voor de omgeving. Positieve keuzes leren maken als het gaat om gedrag. Samen elke dag weer de school zijn waar iedereen er bij hoort, zichzelf mag en kan zijn. Samen kiezen voor wat de moeite waard is en de schouders eronder zetten en dit elke dag samen waarmaken, met vallen en opstaan. SWPBS gaat vooral over leiderschap: jezelf aansturen, keuzes maken en samen leren werken en leven, oefenen met elkaar. We kunnen dat ook ‘burgerschap’ noemen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Pedagogisch handelen

Vraag het de kinderen zelf

Madeleine Weij

In Zeeland werken twee samenwerkingsverbanden met een kinderraad. Kinderen vergaderen over belangrijke vragen rond ondersteuning, bijvoorbeeld over wat basisondersteuning zou moeten zijn, hoe je geld eerlijk verdeelt en hoe je zorgt voor een veilige klas. De adviezen die dat oplevert zijn bepaald niet kinderachtig. Madeleine Weij is coördinator: “We hebben eigenlijk alleen maar positieve ervaringen opgedaan.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Eigenaarschap | Medezeggenschap (MR/OPR) | Praktijk

Checklist: Een passende plek vinden voor een leerling

De school moet ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften meer informatie geven over passend onderwijs en de daarbij behorende ondersteuning en begeleiding die geboden kan worden. Ouders kunnen in samenwerking met de school een aantal stappen volgen om erachter te komen wat de meest passende plaats voor hun kind is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Passend onderwijs | Zorgplicht

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.