POM 2013 nummer 2

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Zorgplicht, centraal begrip in passend onderwijs

Jacques van den Born | Paul Zoontjens

Het schoolbestuur heeft straks de plicht om passend onderwijs te bieden aan iedere leerling. Wat betekent dat precies en is een basisschool straks verplicht om iedere leerling aan te nemen? We bespreken dit in en vraaggesprek met professor dr. Paul J.J. Zoontjens, over rechten en plichten, haken en ogen, theorie en praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Onrust bij het schoolhek

Ron Benjamins | Ben Cüsters | Swanet Woldhuis

Straks zijn er geen landelijke indicaties meer voor zorgleerlingen. Het onderwijs is dan zelf verantwoordelijk voor een passende oplossing voor alle leerlingen. Dat zorgt voor veel onrust. Sommige ouders vragen zich af hoe hun kind straks de ondersteuning krijgt die nu nog in het rugzakje zit en andere ouders zijn bang dat de leerkracht straks geen tijd meer heeft voor ‘gewone’ leerlingen. Schooldirecteuren vrezen dat hun school overspoeld wordt met leerlingen die iets extra’s nodig hebben. Er moet dus een fair en duidelijk aannamebeleid zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk | Samenwerken

Checklist: Leerlingenaanname

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Schoolondersteuningsprofiel (SOP) | Zorgplicht

Ouderbetrokkenheid en passend onderwijs

Noëlle Pameijer

Eén van de doelen van passend onderwijs is het versterken van de positie van ouders. Zodra ouders en school samenwerken, nemen de leeropbrengsten en het welbevinden van leerlingen toe. Ouderbetrokkenheid is daarmee belangrijk voor elke leerling en vooral voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ouderbetrokkenheid draagt eraan bij dat minder leerlingen ‘tussen wal en schip belanden’. School en ouders hebben elkaar dus hard nodig voor succesvol passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Trefwoorden: Communicatie | Handelingsgerichtwerken (HGW) | Leiderschap/Directie | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerken

5 Vragen aan Karin van den Hoven

Karin van den Hoven

Directeur Basisschool De Kubus in Amersfoort

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

De energie van de baas

Nico Eigenhuis

De kinderen, uw teamleden en de ouders, ze hebben allemaal direct in de gaten hoe de vork in de steel zit: ze zien meteen of het verhaal van hun directeur echt is of dat hun directeur zijn werk alleen doet omdat het moet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Leiderschap/Directie

Eigenzinnig leidinggeven: kern bepalen, keuzes maken, koers uitzetten

Maartje Jacobs | Ron Stevens

De ontwikkeling of verandering van een organisatie start met een goede visie, dat staat in alle managementboeken. Uit onderzoek blijkt verder dat de kwaliteit van een organisatie vooral bepaald wordt door een goede leider. Tel die twee dingen op en je weet: een goede leider heeft een visie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie

Wet- en regelgeving passen onderwijs

De Wet passend onderwijs geeft kaders en hoofdlijnen aan. De komende tijd worden nog nadere afspraken gemaakt door bijvoorbeeld de Tweede Kamer, het ministerie, de PO-raad en de vakbonden. Middels deze rubriek blijft u daarvan op de hoogte.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Verantwoording | Wet- en regelgeving

Centrum voor jeugd en gezin, partner voor de school

Ron Benjamins | Walter van de Calseyde

Alleen als onderwijs en hulpverlening hun werk op elkaar afstemmen, kan ieder kind rekenen op de ondersteuning die nodig is. Dat is de overtuiging achter het huidige beleid. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) speelt bij die samenwerking in veel gemeenten een belangrijke rol. Wat kan een CJG voor een school betekenen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ondersteuning (extra) | Zorgplicht

Checklist: Arrangeren van extra ondersteuning

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Arrangeren | Ondersteuning (extra)

Handelingsgericht integraal arrangeren

Tijn Nuyens

School, ouders en externe deskundigen creëren samen een nieuw perspectief voor kinderen die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling, door opnieuw met elkaar in gesprek te gaan onder leiding van een (externe) trajectbegeleider.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Trefwoorden: Arrangeren | Ondersteuning (extra) | Samenwerken

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.