In Passend Onderwijs Magazine 2018-04

Thema: Samenwerken

Ouders en leraren delen een kostbaar iets
Het is mooi dat kinderen ouders én leraren hebben die zich beide bekommeren om hun ontwikkeling en welzijn. Toch gaat samenwerken niet alti situaties goed met ouders samen te werken en weten er bij conflicten samen uit te komen.

Preventieve aanpak terugdringen thuiszitters
Het onderwerp thuiszitters is een van de lastigere hoofdbrekers van passend onderwijs. Er wordt veel geworsteld met de vraag hoe je voor elkaar krijgt dat er uiteindelijk niemand meer thuiszit. In de regio Nieuwegein is er een succesvolle en preventieve aanpak: het zogenaamde BOCS (Begeleiding Ondersteuning Coaching en School).

Passend onderwijs is niet eenvoudig 
De bedoeling van de recente stelselwijzigingen voor de jeugd - passend onderwijs (2014) en de Jeugdwet (2015) - is mooi: samen verantwoordelijkheid nemen voor het kind, zo dicht mogelijk bij de eigen leefwereld. Niemand zal daartegen zijn, maar het is niet eenvoudig.

Samenwerkingsvraagstukken vragen om vertrouwen 
In onze rol als toezichthouders binnen het primair onderwijs zien wij relatief veel nieuwe samenwerkingen tussen schoolbesturen ontstaan. Samenwerking met ieder een eigen dynamiek, uiteenlopend op het terreinen van bedrijfsvoering zoals inkoop, ICT en HRM, tot fusies tussen scholenorganisaties en uiteraard binnen de samenwerkingsverbanden.

Kabinet zet koers in passend onderwijs
In de aanloop naar een uitvoerig debat in de Tweede Kamer hebben flink wat Kamerleden in de media heftige kritiek geuit op passend onderwijs als zodanig. De minister heeft voorafgaand aan het debat in een brief uiteengzet hoe hij naar de evaluatiegegevens in de voortgangsrapportage kijkt en welke stappen hij wil zetten om de koers op passend onderwijs te versterken.

'Inspectie slaat plank mis met De staat van het onderwijs' 
‘Zorgelijk’ is het kernwoord van de laatste Staat van het Onderwijs. Maar is die zorg terecht? Het rapport haalde dit jaar de gebruikelijke hoeveelheid persaandacht, maar ook, en dat is nieuw, nogal wat felle reacties vanuit het onderwijs zelf. Een van die reacties was een LinkedIn-blog van Tijl Rood, basisschooldirecteur bij De Verwondering in Monnickendam.

Onderwijsarrangementen; impulsen voor de hele schoolorganisatie
Na elf jaar ervaring met het opzetten, begeleiden en coördineren van verschillende groepsarrangementen in het basisonderwijs werd mij in 2011 duidelijk waaruit de successen en de valkuilen van onderwijsarrangementen bestonden. De analyse daarvan leidde tot de publicatie ‘Stappen naar passend onderwijs – het invoeren van een tussenvoorziening’.

En verder...
Juridisch en geschillen, SWV in the picture, Columns, FAQ, Boek en literatuur, Regelgeving en Infographic.