Passend Onderwijs Magazine

Leiden, managen en professionaliseren  

Passend onderwijs is een van de belangrijkste onderwijsvernieuwingen van deze tijd. Het verandert de manier waarop we naar kinderen kijken, samenwerken met ouders, met zorgorganisaties in de wijk, de ondersteuning-structuur in school organiseren, de manier waarop middelen en expertise beschikbaar zijn voor de school.

Voor schoolleiders zijn verantwoordelijk voor het leiden van belangrijke veranderingen op hun school. Hoe past onderwijsvernieuwing bij dit team, bij deze leerlingen? Wat kun je doen om duurzame verandering in de school te realiseren? Hoe betrek je iedereen op een goede en positieve manier bij onderwijsvernieuwing in de school?

Passend Onderwijs Magazine besteedt aan al deze onderwerpen aandacht. Het blad gaat in op onderwijskundige onderwerpen rond het bieden van passend onderwijs en biedt goede informatie voor schoolleiders voor het ontwikkelen van het onderwijs samen met het team.

Het tijdschrift inspireert schoolleiders bij het realiseren van hun verantwoordelijkheid. Alle relevante onderwerpen komen aan de orde. Er is aandacht voor wet- en regelgeving, voor basisondersteuning en het arrangeren van extra ondersteuning.

Samenwerking met ketenpartners en met ouders is een kritische succesfactor voor passend onderwijs. Het blad biedt veel praktische inzichten voor het leiden en managen van het team bij het werken aan de belangrijkste onderwijsvernieuwing van deze tijd. 

Passend Onderwijs Magazine verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van ruim 2.500, boordevol onmisbare informatie voor schooldirecteuren, docenten, samenwerkingsverbanden, ketenpartners en iedereen die betrokken is bij passend onderwijs. Het magazine wordt tegen een redelijke financiële vergoeding ter beschikking gesteld aan alle basisscholen en verder geïnteresseerde bestuurders en coördinatoren binnen het onderwijs.

Een nummer bekijken? U kunt een nummer doorbladeren: klik hier

 

cover tijdschrift

2017, nummer 3

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.