In Passend Onderwijs Magazine 2017-05

Gedifferentieerd onderwijs vergroot ongelijke kansen
Volgens bijzonder hoogleraar Eddie Denessen kan differentiatie de kansenongelijkheid van kinderen juist vergroten in plaats van verkleinen. “In het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ (2016) laat de inspectie zien dat de kansen van kinderen van hoogopgeleide ouder flink zijn toegenomen ten opzichte van de kansen van kinderen van laagopgeleide ouders.”

Het Facet: voor hoog- en meerbegaafde leerlingen die dreigen vast te lopen
In de regio Eindhoven wordt een voorziening opgezet voor onderwijs aan hoog- en meerbegaafde kinderen die het in het reguliere onderwijs niet redden. Veel van hen lopen er zelfs vast. De meeste van deze leerlingen hebben naast hun hoogbegaafdheid ook andere problematieken, vaak op het gebied van gedrag.

Denk inclusief: Nederland kiest voor passend onderwijs, Vlaanderen heeft zijn M-decreet
Nederland en Vlaanderen lijken te worstelen met de vraag hoe je via het onderwijs integratie van kinderen met een beperking tot stand brengt. Beide landen ondertekenden hiervoor internationale verdragen (Salamanca, 1994 en het internationaal verdrag voor de rechten van mensen met een handicap, 2007). Tijdens jaren van politiek geharrewar rond de ratificatie van dit laatste verdrag in onze eigen politiek, verscheen in september 2016 een officiële interpretatie van het toezicht houdend VN-Comité. Hieruit bleek opnieuw dat “two systems of education: mainstream and special/segregated education systems” in strijd is met artikel 24 van het zogenaamde gehandicaptenverdrag.

Onderwijs op maat bij De Casembroot en Die Heenetrecht “Onze Ster-leerlingen bloeien op”
Bij OBS De Casembroot in Sint Annaland (Zeeland) weten ze steeds meer kinderen met een hulpvraag binnenboord te houden. “Sinds we met de Ster-groepen zijn gestart, stromen er minder kinderen uit naar het speciaal (basis)onderwijs”, aldus directeur Janet Hakkeling.

De Internationale Taalklas: onderwijs bij gratie van differentiatie
De leerlingen van de Internationale Taalklas in Haarlem hebben elk hun eigen moedertaal, elk hun eigen niveau en elk hun eigen achtergrond. Dat maakt gepersonaliseerd leren met ieder een eigen leertraject onvermijdelijk. Toch zitten ze gezamenlijk in een lokaal met een leerkracht die hen begeleidt. Kan dat? Ja, dat kan.

Rutte III en passend onderwijs
Voor het eerst in een lange tijd krijgt het primair en voortgezet onderwijs een minister met praktijkervaring: minister Arie Slob (ChristenUnie). In een beknopte opsomming staan de plannen van het nieuwe kabinet die direct te maken hebben met passend onderwijs.

En verder...
Juridisch en geschillen, Columns, De rol van de schoolleider, FAQ, Boek en literatuur, Regelgeving en Infographic.