Onder meer in nummer 3 van 2013:

VANAF NU GAAT HET OM DE INHOUD
Interview met Rinda den Besten

FINANCIEN BINNEN PASSEND ONDERWIJS
Is Passend onderwijs een bezuinigingsmaat- regel of niet?

"HET GAAT NIET OM GELD"
Twee samenwerkings- verbanden aan het woord

WET & REGELGEVING
Inhoud van het ondersteuningsplan

SUCCESVOLLE OVERGANG VAN PO NAAR VO
Hoe zorg je hier voor?

ERVARINGEN VAN DE ONDERWIJSCONSULENT