Onder meer in 2013 nummer 1:

- Basisondersteuning: fundament voor passend onderwijs.
- Ouders en personeel kunnen nu via de MR en de OPR op twee niveaus meedoen
- De eigen koers van directeurTon Rijk
- Checklist Basisondersteuning
- Passend onderwijs realiseren door HGW
- Leiden en Managen
- Vraag het directeur Teun Dekker
- Een CJG-coach slaat de brug tussen onderwijs en zorg
- Wet & Regelgeving
- Media
- Vijf actiepunten voor na de vakantie
- Passend leiding geven aan leerkrachten
- Nieuws gemist