Nieuwsbrief PO Magazine | Februari 2018

Rijd de driekoppige draak

profielfoto Jelte

Jelte van der Kooi
Twitter: @JelteVanDerKooi
Website: www.ziez-onderwijs.nl
Missie: het onderwijs vanuit relatiemodel ipv opbrengstmodel inrichten
Verder: just me, Jelte

 

Ik heb een driekoppige draak in huis. Een zelfgemaakte stokpop met drie koppen die elk een naam hebben: Gul, Lug en Ulg. Ik bedacht jaren geleden voor onze zoon verhalen over het berijden van die driekoppige draak. De kern van die verhalen was dat alle koppen moesten samenwerken om resultaat te halen. Onze zoon vond het zó geweldig dat hij van de bast van platanen een harnas maakte en op de camping in Frankrijk rondliep als de drakenrijdende dappere dolende verkennende ridder.

We hebben in het onderwijs ook genoeg driekoppige draken. Het zijn de termen. Holle frasen vol retoriek waaraan iedereen een andere inhoud geeft. En we willen dat leerlingen die berijden: de draak van autonoom moeten zijn, de draak van opbrengsten, van interne motivatie, samenwerken; de draak van moeten presteren binnen de kaders van passend onderwijs. Wij, hun begeleiders, hebben onze eigen draken. We willen boven de stof staan en grip hebben omdat we denken dat collega’s, ouders en leerlingen ons competent, betrouwbaar en aardig moeten vinden. Of, moeilijker nog, omdat we zelf altijd competent, betrouwbaar en aardig denken te moeten zijn. Zo bezien zijn we onze eigen Gul, Lug en Ulg en vergeten we door de waan van de dag dat we eigenlijk de ridder willen zijn. Hoe dan wel?
Tien jaar geleden schreef ik een boek over onderwijs: ‘Alles is taal in de schatrijke school.’ Het boek draaide om twee woorden: nieuwsgierigheid en trots-zijn. Dat is ook wat ik met de foto en de kop van deze column heb willen doen. Jou nieuwsgierig maken. Dat is hoe het onderwijs werkt. Maak onze zoon nieuwsgierig. Hij kent geen holle termen, geen inspectie, geen kwaliteitseisen. Hij maakt zich niet druk om beleid en weet niet welke systemen en modellen jij gebruikt om hem te begeleiden. Onze zoon is een ridder en past nooit binnen welk model dan ook. Hij is dapper, speels, deels onverschrokken en gaat in verwondering door onze over-gemodelleerde onderwijswereld.
Zie hem, en alle leerlingen, om wie ze zijn en niet om wat wij van ze willen maken. Modellen, systemen, metaforen en passend onderwijs zijn slechts woorden die proberen te verklaren, te laten herkennen en kaderend te duiden. En dat daar iets onder zit dat we soms denken kwijt te zijn. Ik noem het nieuwsgierigheid. Dat leidt tot trots-zijn.

Mijn oproep: word weer ridder. Berijd de driekoppige draak die door perfect samen te werken met jou door een donker bos vliegt, bijgelicht door vuurvliegjes, dolend, dwalend in verwondering omdat er zoveel meer is dan alleen maar een kind voor te bereiden op later. Geniet van het hier en nu met drie koppen die door perfect samen te werken leren vuur te spugen waardoor ze hun omgeving licht en warmte brengen. Je bent de ridder die elk kind aanstuurt waardoor die op het juiste, bij hem passende moment, zo draait dat hij soepel tussen bomen doorvliegt zonder ze te raken.

Ik nodig je uit om samen met mij weer een drakenridder te zijn, om op die manier vanuit nieuwsgierigheid elke leerling te bereiken. Omdat die relatie zorgt voor trots-zijn. Op de leerling, die ook kind is van iemand, en (vooral weer) op jezelf.


Nieuwsupdate februari 2018

Subsidie op open modules geopend

nationaal cohortonderzoek onderwijs logo

Het NRO heeft ruim 600.000 euro beschikbaar voor de open modules in 2018. Scholen kunnen aanvragen indienen om deel te nemen aan de onderzoeken. Maximaal een aanvraag per school wordt gehonoreerd. Meer daarover is te lezen op de website van het Nationaal Cohortonderzoek. Met de zogenaamde open module wil de programmacommissie van het NCO tot verrijking van de database te komen. Hiertoe kunnen onderzoekers voorstellen indienen voor onderwerpen en vraagstukken binnen het primair of voortgezet onderwijs, die passen binnen een van de volgende onderzoeksthema’s van het NRO.

Voor dit jaar heeft het NCO drie focuspunten aangegeven waarbinnen de aanvragen kunnen vallen:

- De socialiserende functie van het onderwijs
- Onderwijs en levensloop
- Onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs

Scholen die mee willen doen kunnen een intentieverklaring indienen voor 24 april om 14.00 uur. De uitgewerkte aanvraag moet uiterlijk op 15 mei om 14.00 uur worden ingediend. Deze subsidieronde vindt tegelijk plaats met de subsidieronde Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2018. Het is niet toegestaan om in beide rondes een aanvraag over hetzelfde hoofdstuk uit het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019 in te dienen.

Bron: NRO

Oproep tot meedenken over verbeteren loopbaan leraren

Onderwijsraad logoNiet alleen in het po is het lerarentekort een probleem, het beeld van te weinig leraren voor de klas breidt zich uit naar het vo en het mbo. De Onderwijsraad komt met een advies over het structureel terugbrengen van dit probleem. Om dit advies te formuleren doet de raad een oproep aan geïnteresseerden om mee te denken en een bijdrage in te sturen. Dit kan tot 1 mei aanstaande op het adres onderwijsprofessionals@onderwijsraad.nl.

De Onderwijsraad stelt de vraag ‘hoe kunnen opleidingsstructuur en arbeidsstructuur bijdragen aan de gewenste kwantiteit en kwaliteit van leraren?’ centraal. Een aantal knelpunten worden daarbij uiteengezet, zoals de status en het imago van de leraar. En daarnaast de werkdruk en de loopbaanmogelijkheden. Het systeem van bekwaamheidseisen, niveau-indelingen, bevoegdheden, functiestructuren en beloningsstructuren lijkt zowel complex als ontoereikend.

Bron: Nationale Onderwijsgids

Scholen krijgen vrijheid in keuze werkdrukverlichting

Screen Shot 2018 01 30 at 00.40.04Eerder deze maand stelde minister Slob een bedrag beschikbaar om de werkdruk in het basisonderwijs te verlagen. Het gaat om 99 miljoen euro, dat volgens het regeerakkoord pas in 2019 beschikbaar zou komen. Daarnaast krijgen scholen zelf zeggenschap over hoe zij om willen gaan met het verlichten van de werkdruk voor leraren. Die wens hebben scholen eerder ook uitgesproken.

Zo kunnen scholen zelf kiezen of zij geld uitgeven aan bijvoorbeeld een extra congierge of liever aan een extra gymleraar of onderwijsassistent. Overigens betekent dat niet dat de nog aangekondigde stakingen zullen worden afgeblazen. “Ik ben tevreden dat het kabinet nu ook met spoed iets aan de werkdruk wil doen, maar uiteindelijk gaat er met dit akkoord niet meer geld naar het onderwijs dan al in het regeerakkoord was voorzien”, aldus Loek Schueler van vakbond CNV-Onderwijs. Het PO-front wil onveranderd 1,4 miljard euro extra naar het onderwijs zien vloeien.

Edities 2017-2018

Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | September | Oktober | November | December