Nieuwsbrief PO Magazine | februari 2019

Amputeren

Ik zit op een bankje op het schoolplein als de kinderen voor hun morgenpauze naar buiten komen. Peter trippelt zo snel als hij kan over de tegels, omdat hij een goed knikkerpotje wil. De andere kinderen komen rennend achter hem aan. “Bezet!”, hoor ik hem roepen terwijl hij zijn voet op het knikkerpotje zet en met zijn arm Jeanet een duw geeft.

“Hoi meester”, roept Marjan in het voorbijgaan. “Ik heb pijn in mijn hoofd.”

“Oh, heb je hoofdpijn? Hoe kan dat dan?” “Geen idee. Maar ik heb geen hoofdpijn hoor, gewoon pijn in mijn hoofd.” Ik besef dat ik invul. Dat voor mij een pijntje in het hoofd meteen de stevige hoofdpijn is die ik wel eens heb. 

Dan komt Jeanet uit de richting van het knikkerpotje naar mij toe gehinkeld. “Meester, 

ik ben door mijn enkel gegaan.” “Hoe kan dat dan?”, vraag ik geïnteresseerd.

“Dat komt door de duw van Peter, ik wiebelde en toen klapte mijn enkel dubbel.”

“Mooi”, zeg ik. “Mooi-ooi?”, vraagt Jeanet verbaasd. “Ja. Ik weet nu precies hoe ik je kan helpen. Dat heb ik gisteren geleerd. Toen heb ik les gehad. Nu weet ik hoe ik brandjes kan blussen en mensen kan redden die gebroken armen en benen hebben.” ”Echt?”

“Nee, nep. We moesten oefenen. Oefenen wat je moet doen als het echt gebeurd.” 

“Oh.” “Sinds gisteren weet ik dus dat ik je voet er maar betrer af kan halen”, zeg ik met een vette knipoog. “Hoe dan?” “Nou, gewoon met een zaag. Wil jij die even voor me halen?”

“Neuh, doe dat maar bij jezelf meester. Ik kan trouwens de zaag niet halen, want ik heb last van mijn enkel.” Daar heeft ze gelijk in. Ze staat op en maakt een radslag. En nog een radslag. En nog een radslag. 

Kijkend naar die radslagen besef ik wederom dat we vaak kleine kinderpijntjes of ongemakkelijkheden erger maken vanuit ons eigen referentiekader. Door mijn manier van kijken maak ik de kwaaltjes groter en erger. Een voet amputeren bij een verzwikte enkel is misschien wel een metafoor voor ‘het kind uit zijn eigen thuisnabije omgeving halen’ en het op een school te plaatsen die hem beter past omdat het ons beter past. Ik schud mijn hoofd. Ik neem mij weer voor om de komende tijd te focussen op de karaktersterkten van elke leerling. Want Jeanet maakt radslagen beter dan ikzelf zou kunnen! Ik wil de komende niets meer weten van afkortingen, labels, stigma’s en indicaties. Ik wil alleen kijken naar de behoeften van elke leerling en dáárover in gesprek gaan om elk kind te mogen geven wat het nodig heeft. Omdat een pijntje in het hoofd niet direct mijn eigen stevige hoofdpijn is.


profielfoto Jelte     Jos Gerards
Hoofdredacteur 


Nieuwsupdate februari 2019

Geef schooladvies pas na de eindtoets

eindtoets

Scholen moeten als het aan de regeringsfracties van D66, CDA en VVD ligt wachten met het geven van een schooladvies, totdat de uitslag van de Eindtoets bekend is. Nu geldt dat cijfer juist als een soort second opinionen mag het advies op basis van die toets eventueel naar boven worden bijgesteld. Volgens D66-kamerlid Van Meenen maken alleen mondige, hoogopgeleide ouders gebruik van die mogelijkheid. 

“Het werkt niet. De toets was weliswaar een second opinion, maar kinderen waarbij de ouders er niet bovenop zitten, hebben er niks aan”, zegt Van Meenen in het AD over het besluit uit 2013 de eindtoets anders te laten wegen. In het Regeerakkoord is afgesproken dat de eindtoets vervroegd zou worden óf het schooladvies later komt. De minister heeft laten weten eerst de evaluatie over de huidige volgorde te willen afwachten voor het besluit voor een nieuwe wordt genomen.

Lawaaiprotest tegen vierdaagse schoolweek

Lerarentekort

Begin dit jaar was er al ophef in Zaandam over de vierdaagse schoolweek. Als gevolg van een tekort aan leraren is deze bij een van de basisscholen ingevoerd. Het zou een noodoplossing zijn. Deze week organiseerden leerlingen en ouders een lawaaimars om te protesteren. Zo’n vijftig leerlingen liepen met hun ouders van hun school naar het gemeentehuis. Dit meldt de NOS.

In het gemeentehuis kreeg wethouder van Onderwijs Ram tientallen handhavingsverzoeken van de betogers. Hiermee willen ze de school verplichten maatregelen te nemen om de problemen op te lossen. Volgens wethouder Ram zijn minister Slob en de Onderwijsinspectie verantwoordelijk voor het landelijke probleem van het lerarentekort. De school had vorige week al aangegeven dat met de onderwijsinspectie is afgesproken dat de vierdaagse schoolweek tot de voorjaarsvakantie wordt gehanteerd. De inspectie wordt geïnformeerd als de problemen niet eerder kunnen worden opgelost. 

 

Schoolbestuurders aan de slag met 'Regie op verantwoording'

poraad

 

Verantwoording blijft een lastig onderwerp in veel regio’s. Om hiermee aan de slag te gaan werken 16 schoolbesturen aan de ‘Regie op verantwoording’. Doel is om in kaart te brengen wat besturen aan verantwoording doen en welke stappen zij nog kunnen zetten. Hiervoor is een zogenaamd actie-leernetwerk opgericht.

Dit netwerk van schoolbestuurders wordt bijgestaan door experts op het thema verantwoorden. Zij geven theoretische verdieping aan de bevindingen van de schoolbestuurders. Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs en de VO-raad worden betrokken bij het project ‘Regie op verantwoorden’. De Expertgroep Goed Bestuur en de Expertgroep Bekostiging reflecteren op de opbrengsten van het netwerk en fungeren als klankbordgroep.

 

Edities 2018-2019

Januari | Februari | Maart | April | Mei Juni | September | Oktober | November | December