Nieuwsbrief PO Magazine | December 2018

127 keer meester

Mijn missie is om het onderwijs meer relatiegericht te laten zijn. Mijn doel is om leerlingen thuisnabij onderwijs te bieden en te voorkomen dat leerlingen uit ons onderwijssysteem vallen. Ik observeerde de afgelopen vijf jaar in 250 lokalen. Mijn aanbeveling: neem de tijd om te zien welke (psychologische) behoefte elke leerling nodig heeft en leer zijn taal te spreken.

Bedenk eens op hoeveel manieren je het woord ‘meester’ kunt uitspreken?

Twaalf, zevenentachtig of misschien wel op honderdzevenentwintig manieren. Volgens mij heb ik ze vanmiddag allemaal gehoord: zacht, hard, fluisterlispelend, enthousiast, fijntjes, boers, aardig, ……

Met groep 3 en 4 duik ik het bos in omdat we de herfst willen ruiken, proeven, horen, voelen, ondergaan. ‘Meester, paddenstoelen!,’ hoor ik op een schreeuwkermende toon. ‘Meester, kijk, een elfenbankje’, klinkt het vlak daarna nieuwsgierig. ‘Meheheeester. Meheheeeester’, klinkt het zeurderig enthousiast als iemand tamme kastanjes heeft gevonden.

‘Meester’, klinkt het op verschrikte toon. ‘Die paddenstoel heb ik per ongeluk omsteboven gelopen.’ ‘Meessssterrrrrr, kom eens,’ gilt Paul tetterend hard vlak bij mijn oor. Hij heeft geweldig grote herfstige bladeren in zijn hand. Elk blad lijkt op de hand van een reus, elk blad lijkt weggelopen uit het sprookjesbos van kabouters en elfjes, uit het bos waar paddenstoelen huisjes zijn en elfenbankjes uitruststoelen. Hij zwaait er trots mee in het rond en alle kinderen die vlak bij me staan willen ook van die reuzehanden hebben. We zwerven en dwalen, we kijken en genieten, we botsen tegen takken en tegen elkaar. 

‘Meester, kijk, een gracht’, klinkt verschrikt tussen de bomen over de mossige bodem. Ik besef dat we deze gracht, deze gigantische kuil over moeten. Ik ga erin staan en zwaai alle kinderen zwevend door de lucht naar de overkant. Alle? Nee, een paar allesdurvers overwinnen zelf de hindernis en springen naar de overkant.  

We komen na de herfstboswandeling weer bij school en richten een herfsttafel in. ‘Meester’, zegt Paul op de honderdzesentwintigste manier waarop je het woord ‘meester’ kunt uitspreken, de manier die niet met woorden te omschrijven is: ‘Meester, bedankt voor deze mooie middag hè.’

‘Jij bedankt Paul. Ik vond het ook een geweldige middag met jullie allemaal.’

Trots gaan de kinderen naar huis. Met in een tas bladeren, kastanjes, beukennootjes en een gouden herfst ervaring die niemand ze ooit meer afneemt.

En ik? Ik ga nagenietend naar huis met 127 keer “meester” in the pocket! 

Taibi Kahler, Amerikaans klinisch psycholoog, ontdekte voorspelbare en meetbare patronen in de interactie tussen mensen, zowel positieve als negatieve. Ook ontdekte hij de relatie tussen deze communicatiepatronen en negatief stressgedrag. Hij ontwikkelde het ‘Process Communication Model’ (PCM), en zijn uitspraak: “Als je wilt dat ze horen wat je zegt, spreek dan hun taal” is mijn motto. Mijn motto, missie en doel bereik ik wanneer ik ook geniet van onbevangenheid. En juist daar wil ik je deelgenoot van maken, omdat onderwijs behoefte heeft aan persoonlijke verhalen die de relatie centraal stellen; kleine geschiedenissen die je doen beseffen dat je ooit koos voor een baan in het onderwijs om leerlingen te helpen groeien.

 


jeltevdkooi     Jelte van der Kooi
Twitter: @JelteVanDerKooi
Website: www.ziez-onderwijs.nl
Missie: het onderwijs vanuit relatiemodel ipv opbrengstmodel inrichten. 


Nieuwsupdate januari 2019

Rijk vereenvoudigt bijdragen basisscholen

arie slob lg

De Rijksoverheid wil het inzichtelijker maken hoeveel budget basisscholen krijgen. Daarbij wordt afgestapt van de ingewikkelde formule rondom de lumpsumfinanciering. Slob wil de wet aanpassen zodat een vereenvoudiging mogelijk wordt.

“Besturen kunnen straks makkelijker een aantal jaar vooruit begroten. Hierdoor komt er minder geld in de reserves”, aldus minister Slob. “Ook worden de inkomsten transparanter voor medezeggenschapsraden en Raden van Toezicht.” De bewindsman komt daarbij tegemoet aan een voorstel van de PO-Raad, zo schreef hij in een brief aan de Kamer. Die voorstellen gaan in elk geval over de financiering van schooljaar naar kalenderjaar. Besturen krijgen verder een vast bedrag per school en per leerling als de wet doorgaat.

 

Online platform voor ervaringen met passend onderwijs

min OCW Logo

Het ministerie van OCW opent in januari een zogenaamd vertelpunt voor ervaringen over passend onderwijs. ‘Ik hoor graag wat uw persoonlijke ervaring met passend onderwijs is. Soms vertelt een ervaring meer dan cijfers en statistieken. Daar kan iedereen van leren. Uw ervaring is daarom erg waardevol!’, staat bij het vertelpunt te lezen. Vanaf januari is er een enquête in te vullen via www.vertelpunt.nl/ocw.

Er komen drie soorten inboxen online. Een voor leerlingen, een voor ouders en een voor leraren en professionals in het onderwijs. Op die manier kan het ministerie bijhouden wie er reageren. Om zelf aan levende lijve te ervaren hoe passend onderwijs leeft heeft de minister een goed voornemen voor het nieuwe jaar: “In 2019 ga ik in zes regio’s luisteren welke thema’s daar spelen, en meedenken bij het vinden en realiseren van verbeteringen.”

 

Basisonderwijs duurder dankzij stijgende ouderbijdragen

aob

De Onderwijsinspectie luidt de noodklok over stijgende ouderbijdragen die door scholen worden gevraagd. In vijf jaar tijd zagen veel ouders hun bijdrage met ruim een vijfde stijgen. De gemiddelde bijdrage ligt op 50 euro per jaar. Ook zijn er vaker uitschieters naar boven van bijvoorbeeld 1000 euro per kind. 

In onderstaande afbeeldingen is te zien wat de gemiddelde ouderbijdrage is per provincie.

Screenshot 2018 12 19 at 23.41.53

De gemiddelde bijdrage verschilt fors per regio. Bij 62 procent van de schoolbesturen is sprake van een bijdrage van ouders. In Drenthe vroegen basisscholen scholen in 2013 gemiddeld slechts 7 euro per kind, in 2017 is dat 11 euro. In Zuid-Holland werd in 2013 77 euro gemiddeld gevraagd. In 2017 is dat 102 euro gemiddeld per kind. Gemiddeld is de ouderbijdrage in vijf jaar tijd van 41 naar 50 euro gestegen, dat is een stijging van 22 procent.

 

Edities 2018

Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | September | Oktober | November |