Nieuwsbrief PO Magazine | December 2017

Kindperspectief: Help, mijn kind heeft ADHR

profielfoto Jelte

Jelte van der Kooi
Twitter: @JelteVanDerKooi
Website: www.ziez-onderwijs.nl
Missie: het onderwijs vanuit relatiemodel ipv opbrengstmodel inrichten
Verder: just me, Jelte

De relatie tussen ouders en leraren. Er is veel over geschreven en er zal nog veel over verschijnen. Het begon in ons geval met de tussen neus en lippen opmerking “of we even op school willen komen”. Omdat ‘ze’ dachten dat er ‘wat’ aan de hand is met onze zoon.

Daar zitten we dan en krijgen te horen dat hij ADHR heeft. En of we de symptomen herkennen: “passief afwachten; traag met het bij elkaar zoeken van spullen; secundair reagerend op de meest simpele vragen; onleesbaar schriftelijk werk; zit veel in zijn hoofd; terugtrekken uit communicatie.” De ib’er had tijdens de opsomming een frons op haar, in mijn ogen, ondoorgrondelijk strakke gezicht. De juf knikte telkens instemmend. Of we het herkenden, vroeg ze.

We knikten sprakeloos. Ons kind ADHR… dat hadden we nooit verwacht. We keken elkaar aan en nodigden elkaar uit om het woord te nemen. “Wij hebben een ander beeld bij jullie werkelijkheid”, zei ik. Ze keken me aan en ik zag een lichte wanhoop in hun ogen.

“Wat wij zien is een geweldige jongen. Hij is kalm, reflectief en fantasierijk. Hij wil graag dat je hem vertelt wat je van hem verwacht en hij vindt alleen werken fijn. Hij moet van buitenaf gemotiveerd worden. En wanneer je dat doet heb je een jongen die met zijn fantasie de wereld gaat verbeteren. Die jongen, met al zijn geweldige kwaliteiten zou, als het aan jullie en de geleerden ligt, volgestopt worden met BrownBoel, een medicijn waarvan de effecten op lange termijn nog niet bekend zijn?”

Het werd stil aan beide kanten van de tafel. Na een lange stilte zagen we in dat onze zienswijzen zo ver uit elkaar lagen dat het bijna onmogelijk leek om elkaar te bereiken en tegemoet te komen. We besloten de tijd te nemen om na te denken over vervolgstappen.

Er volgden meer gesprekken. De juf leerde van onze zoon hoe hij naar de wereld kijkt door hem te zien om wie hij is. Wij leerden van de juf wat we eigenlijk al wisten: dat het niet altijd makkelijk is om in een lokaal vol leerlingen ook genoeg aandacht te kunnen besteden aan die jongen. We zijn in gesprek. De juf en wij. Over onze zoon, en met onze zoon, waarin we er samen steeds meer achter komen welke geweldige kwaliteiten hij heeft en dat hij ‘er wel komt.’ Met of zonder ADHR.

Naschrift
ADHR (Alle Dagen Heel Rustig) bestaat niet. Ik kan me voorstellen dat er leraren zijn die het soms lastig vinden om leerlingen zoals onze zoon ‘tot leren te krijgen’. Maar wees gerust. Hij zit lekker in zijn vel. Hij wil graag alleen zijn en is absoluut niet eenzaam.

Omdat de leraar kijkt naar de leerling, en de ouder oog heeft voor zijn eigen kind bestaat er vaak verschil van inzicht. De uitdaging daarbij is hoe we samen, ouders en leraren, ons onderwijs passend kunnen maken voor elk kind. Dat is mijn uitdaging. Wat is, in dit kader, jouw uitdaging?


Nieuwsupdate december 2017

Veel scholen gebruiken onveilige internetverbinding

APIn mei 2018 worden de nieuwe Europese regels rondom privacy van kracht. Scholen hebben dan de plicht om de gegevens van leerlingen goed te beveiligen en secuur om te gaan met alle gegevens die zij hebben. Maar een groot aantal scholen gebruikt een onveilige internetverbinding voor de website. Het gaat om ongeveer 70 procent. Zo wijst onderzoek van stichting Open State Foundation uit. Kan dat problemen opleveren? 

Het is via een onbeveiligde verbinding relatief makkelijk om achter gegevens te komen die via de site worden verstuurd. Als een school persoonlijke gegevens van leerlingen verstuurt, kan dat problemen opleveren doordat derden zouden kunnen meelezen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich zorgen over de bevindingen van het onderzoek, dat hier verder is in te zien.

Het is makkelijk en gratis om de verbinding van websites te beveiligen. AP ziet daarom geen reden om dat niet te doen. Het gebruik van een wachtwoord is niet voldoende. Ook dit kan onderschept worden. Hiermee kunnen onbevoegden alsnog toegang krijgen tot informatie over leerlingen. Een zorgelijke situatie, zegt het AP, want het gaat om een kwetsbare groep. "De veiligheid van persoonsgegevens van onze kinderen heeft onze aandacht.”

Mediator nodig in het onderwijs?

JoRitzen

Volgens oud-minister van Onderwijs Jo Ritzen doet zittend onderwijsminister Arie Slob er goed aan om een mediator in te stellen tussen de bonden en de schoolleiders. Het zou de banden tussen beide ten goede moeten komen na de tweede lerarenstaking in een paar maanden tijd. Dat zei ze voor de microfoon van BNR Nieuwsradio.

Ritzen: “Het onderwijs heeft reële problemen, maar zou op een andere manier de eisen op tafel moeten leggen om de minister ook in de positie te brengen om daar positief op te reageren. Op dit moment dreigt het een soort dialoog van de doven te worden.”

Als het kabinet niet tegemoet komt aan de wensen van de leraren zullen meer stakingen volgen. De staking zoals die nu vorm heeft vindt Ritzen bedreigend. “Zeker de oproep tot misschien een estafette-staking. Ik zou graag willen dat je uit de confrontatie komt en tot elkaar komt. Ik zou willen pleiten voor een soort onafhankelijk persoon die het kabinet aanwijst, waarbij hij kan onderzoeken wat nou de problemen zijn. In mijn ogen zijn die problemen groot”, stelt Ritzen.

Ook pleit de oud-minister voor meer promotiemogelijkheden voor leraren. “Als je het goed doet, dan kun je en carrière volgen en heb je promotie. Dat werkt kwaliteitsverhogend en werkdrukverlagend. Bovendien doe je een handreiking naar de minister, omdat het geld niet zomaar is om de zakken te spekken maar ook om de kwaliteit te verbeteren.”

PO in Actie toegevoegd aan onderhandelingstafel cao

poinactie

Actiegroep PO in Actie is toegevoegd aan de onderhandelingstafel voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs. De vakbonden AOb, CNVO, FvOv, AVS en sectororganisatie PO-Raad waren al onderhandelingspartner. Onder meer de besteding van de door het kabinet toegezegde 700 miljoen euro wordt besproken.

Dat budget is bedoeld om in te zetten ter vermindering van de werkdruk en ter verhoging van de salarissen. Het PO Front, waar veel van deze organisaties in vertegenwoordigd zijn, stelt dat voor deze twee doelen ten minste 1,4 miljard euro nodig is.

Om deel te kunnen nemen aan de gesprekken is PO in Actie een vakbond geworden. In enkele dagen tijd sloten meer dan vijftienduizend leden zich aan.

Bron: AVS.

Edities 2017

Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | September | Oktober | November |