Nieuwsbrief PO Magazine | April 2018

profielfoto Jelte     Jelte van der Kooi
Twitter: @JelteVanDerKooi
Website: www.ziez-onderwijs.nl
Missie: het onderwijs vanuit relatiemodel ipv opbrengstmodel inrichten

Inge: het verhaal van twee vingers

Leiderschap; visie; passend onderwijs; prognoses; gedragsproblemen; onderwijs moet anders. Zo maar wat woorden uit het PO-Magazine van februari 2018. Het hele onderwijs lijkt in beweging en iedereen heeft zijn opvatting. Ik ook. Ik wil het hele onderwijs in Nederland veranderen: van opbrengstgericht naar relatiegericht. En het waarom zit in één woord: Inge. Onderwijs draait niet om grote woorden, maar om kleine meisjes.

Inge was de eerste weken van haar schoolloopbaan zó verlegen dat ze niet naar buiten wilde. Ze hing ’s morgens aan jufs spijkerbroek of verschool zich achter die van haar moeder. Alleen haar krullen kreeg je dan te zien, maar hoorbare woorden werden niet gesproken. In een veel te grote stoel zat ze soms tijdens de ochtendpauzes bij ons omdat ze nog niet naar buiten durfde en ze keek naar de grote mensen om haar heen. Niet echt een plek voor een krullenbol van vier, maar we hadden geen alternatief. Ze keek en nam alles dromerig in zich op.

Opeens kwamen er tijdens een van die pauzes twee vingers in haar richting gelopen. Een wijsvinger en een middelvinger. Ze liepen, als twee voorzichtige oude benen van een verlegen ‘bankje in het park bezet houdende aardige opa’ over de personeelstafel in de richting van haar linkerhand. Ze schuifelden, ze stopten, liepen verder en haastten zich terug op het moment dat ze te dicht in de buurt kwamen van de hand van Inge. Haar mond was dicht maar haar ogen schoteltjesgroot. Haar ogen twinkelden wanneer de vingers dichterbij kwamen, schrokken licht als de vingers zich van haar verwijderden en schaterden als één van de vingers op drie millimeter boven haar hand heen en weer bewogen. Het spel ging door terwijl de eigenaar van de vingers rustig met zijn collega’s doorpraatte, alsof de vingers hem niet toebehoorden. Het spel herhaalde zich een paar dagen, tot ze uiteindelijk haar stoute schoenen aantrok en naar buiten durfde. Inge raakte ingeburgerd, zei niet altijd even veel maar ze vond haar eigen plek op school.

Later dat jaar kwam ze, net als alle kinderen, verkleed als piraat op school. Ze had, als rasechte zeeschuimende boekanier, een ooglapje voor. Toen het feest begon was ze eerst een beetje beducht voor de meester die, ook als piraat verkleed, op piratenbarse toon alle kinderen toesprak. De beduchtheid verdween en in de pauze kwam ze buiten op het bankje aan de rechterkant naast me zitten. Ik had mijn rechterhand naast me laten rusten. “Gezellig, dat je naast me zit”, fluisterde ik tegen haar. Ze keek me niet aan, ze zei niets. Plotseling zag ik twee vingers over het bankje lopen. Het waren niet mijn vingers. Inges vingers slenterden over het bankje in mijn richting. Ik herkende in haar vingers mijn eigen twee voorzichtige oude benen van een verlegen ‘bankje in het park bezet houdende aardige opa’. Ik keek haar in het niet afgedekte oog. Dat sprak, lachte schaterend, uitbundig, helder. Haar oog lachte woorden die ik nog nooit gehoord had, onuitgesproken woorden die verder gingen en die de stilte tussen ons in gedachten moeiteloos opvulden.

Onderwijs, zo in beweging dat we niet altijd de tijd nemen om even stil te staan bij waar het allemaal om draait: Inge.


Nieuwsupdate april 2018

Onderwijsraad: schoolleider moet meer bezig zijn met onderwijsverbetering

onderwijsraadDe gemiddelde schoolleider moet zich meer richten op het verbeteren van het onderwijs en minder op het managen van allerlei taken. Dat schrijft de Onderwijsraad in een advies aan minister Slob. De raad geeft het uitbreiden van opleidingsmogelijkheden als een mogelijke oplossing. Schoolleiders zijn teveel bezig met huishoudelijke taken. Voorbeelden daarvan zijn administratie, het regelen van invallers, onderhoud aan het schoolgebouw, het regelen van betalingen en wc's ontstoppen.

Taken waar de schoolleider zich juist wel op zou moeten richten zijn het coachen van leraren en het bieden van een goede werk- en leeromgeving. Meer tijd voor coaching en evaluatie zou het onderwijs ten goede komen. "Een deel van de directeuren beschikken onvoldoende over het vermogen tot strategisch denken en handelen", staat in het rapport. Deze groep zou zich moeten laten bijscholen.

Bron: NOS

Staat van het Onderwijs: lezen en rekenen blijken lastig

inspectie

De Onderwijsinspectie publiceerde eerder deze maand de jaarlijkse Staat van het Onderwijs. Met over het algemeen voor het basisonderwijs geen goed nieuws: de kwaliteit is al voor het twintigste achtereenvolgende jaar dalende. Vooral op het gebied van lezen en rekenen scoren leerlingen steeds matiger. Minder leerlingen halen hun streefniveau. De inspectie zal nog nader onderzoek doen naar de oorzaken. Zo onderzoekt de inspectie nog de manier waarop rekenles wordt gegeven in het basisonderwijs.

Een andere opvallende conclusie is de toename aan segregatie in het onderwijs. Zowel ethisch als sociaal is deze hoog in het basisonderwijs. Kortom: Leerlingen met laagopgeleide ouders gaan veelal naar andere scholen dan leerlingen met hoogopgeleide ouders. Een derde opvallend onderwerp is het verschil tussen jongens en meisjes. Als het gaat om lezen en taalvorming scoren meisjes over het algemeen beter dan jongens. Op hun beurt scoren jongens beter op rekengebied. 

Bron: Nu.nl

Veel gestelde vragen over het werkdrukakkoord

werkdrukakkoordEerder dit jaar, in februari is door de bonden, de PO-Raad en de minister het werkdrukakkoord gesloten. Hiervoor krijgen scholen en schoolbesturen de mogelijkheid om de werkdruk structureel aan te pakken als dat nodig is. Hiervoor is onder meer een budget beschikbaar gesteld. Om scholen en schoolbesturen te helpen een degelijke aanpak te vinden die past binnen de kaders van het akkoord, is een sheet (pdf) met vragen en antwoorden opgesteld door de PO-Raad.

Bron: PO-Raad

PREVIEW: PO-Magazine juni

hoevoorkomjeadhdDe volgende editie van PO-Magazine verschijnt in juni aanstaande. Dit nummer zal het thema 'labels' dragen en er wordt goede aandacht besteed aan de zin en onzin van labels. Onder meer komt psycholoog en RUG-onderzoekster Laura Batstra aan het woord over dit onderwerp. Lees hier de inleiding van haar artikel. Ook wil PO-Magazine graag twee exemplaren verloten van haar boek 'ADHD: macht en misverstanden?'

Kans maken op een exemplaar? Klik dan hierDeze actie loopt tot de volgende nieuwsbrief, die verschijnt op 28 mei aanstaande.

Edities 2017-2018

Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | September | Oktober | November | December