Veel gestelde vragen (en antwoorden):

 1. Wat is Passend Onderwijs Magazine?
 2. Wie is de uitgever van Passend Onderwijs Magazine?
 3. Hoeveel keer verschijnt Passend Onderwijs Magazine?
 4. Wie zit in de redactie van Passend Onderwijs Magazine?
 5. Wat houdt een lidmaatschap van Passend Onderwijs Magazine in?
  5a. Wat houdt een individueel lidmaatschap in?
  5b. Wat houdt een combi-lidmaatschap in?
 6. Hoe kan ik lid worden van Passend Onderwijs Magazine?
 7. Wat is het PO congres? 
 8. Hoe kan ik mij inschrijven voor het PO congres?  
 9. Hoe zit het met de BTW?
 10. Hoe lang is de looptijd van een lidmaatschap?
 11. Wat is een actie- of proeflidmaatschap en wat zijn de voorwaarden?
 12. Contact?

 

 1. Wat is Passend Onderwijs Magazine?
  Passend Onderwijs Magazine is een vakblad voor beslissers betrokken bij samenwerkingsverbanden binnen het primair onderwijs, denk aan intern begeleiders, schooldirecteuren, besturen, samenwerkingsverbanden en ketenpartners.
 2. Wie is de uitgever van Passend Onderwijs Magazine? 
  Passend Onderwijs Magazine wordt uitgegeven door Instituut Onderwijs Ondersteuning, Instondo B.V., Binnen Kalkhaven 263 in Dordrecht. Uitgever is Marcel Mathijssen.
 3. Hoeveel keer verschijnt Passend Onderwijs Magazine? 
  Passend Onderwijs Magazine verschijnt vijfmaal per jaar.
 4. Wie zit in de redactie van Passend Onderwijs Magazine?
  Hoofdredactie: Jos Gerards, hoofdredactie@pomagazine.nl. Eindredactie/coördinatie: Olga Koppenhagen, eindredactie@pomagazine.nl. Redactie: Peter de Vries, Jack Biskop, Anne Dekkers, Gonnie Boersma, Vincent Fafieanie, Hilbert de Vries, Tinie van Aalsum.
 5. Wat houdt een lidmaatschap van Passend Onderwijs Magazine in?
  Er zijn twee soorten lidmaatschappen:
  a) Een individueel lidmaatschap.
  b) Een combi-lidmaatschap voor twee personen.
  5a. Wat houdt een individueel lidmaatschap in?
  Een lidmaatschap voor één persoon. Hiervoor ontvangt u vijf nummers van Passend Onderwijs Magazine en krijgt u korting op boeken en bijeenkomsten. Zie www.pomagazine.nl/lidmaatschap voor meer informatie. 
  5b. Wat houdt een combi-lidmaatschap in?
  Een lidmaatschap voor twee personen op één adres. Bij een combi-lidmaatschap ontvangen beide deelnemers een exemplaar op naam van iedere editie van Passend Onderwijs Magazine. Voorwaarde is wel dat het naar hetzelfde adres gestuurd wordt. Zie www.pomagazine.nl/lidmaatschap voor meer informatie. 
 6. Hoe kan ik een lidmaatschap nemen op Passend Onderwijs Magazine? 
  Het gemakkelijkst via de site: www.pomagazine.nl/lidmaatschap.
 7. Wat is het PO congres? Het congres 'Passend onderwijs in 1 dag' is een jaarlijks eendaags congres voor IB'ers, schoolleiders, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden en wordt georganiseerd door Passend Onderwijs Magazine. 
 8. Hoe kan ik mij inschrijven voor het PO congres? 
  Het gemakkelijkste via de site: www.pocongres.nl. 
 9. Hoe zit het met de BTW en verzendkosten? 
  De lidmaatschapsprijzen en de boekenprijzen zijn inclusief 9% BTW en verzendkosten. Bijeenkomsten en congressen zijn altijd exclusief 21% BTW.
 10. Hoe lang is de looptijd van een lidmaatschap? 
  Een lidmaatschap op Passend Onderwijs Magazine gaat u aan voor minimaal één jaar. Wilt u het daarna stopzetten, dan moet u uiterlijk twee maanden voor de afloop ervan opzeggen. Dat kan niet telefonisch (om misverstanden te voorkomen), maar uitsluitend schriftelijk. Opzeggen kan ook per e-mail aan: administratie@instondo.nl.
 11. Wat is een actie- of proeflidmaatschap en wat zijn de voorwaarden? 
  Bij een actie- of proeflidmaatschap heeft u de gelegenheid om een aantal nummers te ontvangen en te kunnen beoordelen. Indien u hierna geen verder lidmaatschap op prijs stelt, dan willen we dat graag uiterlijk twee weken na ontvangst van het laatste nummer binnen het actie- of proeflidmaatschap horen. Dat kan schriftelijk of per e-mail aan: administratie@instondo.nl. Een actie- of proeflidmaatschap kan maar eenmaal worden afgesloten. Wanneer u bij een actie- of proeflidmaatschap een boek cadeau krijgt, ontvangt u deze nadat u de factuur voor het desbetreffende lidmaatschap hebt overgemaakt. 
 12. Contact? 
  Heeft u nog een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar: info@instondo.nl of gebruik het contactformulier en u ontvangt snel een antwoord.