Nieuws | mei 2021

 

Column: Plank en plint

Wethouders luiden niet voor het eerst de alarmklok: de jeugdhulp is failliet. Wachttijden lopen op, de vraag is onverminderd groot, er zijn veel aanbieders, dekkende en betaalbare inkoop lukken amper. Welzijn en gezondheid in tijden van pandemie staan onder druk. De jeugd heeft niet zonder meer de toekomst. Steun is nodig en steun wordt geboden. Niet overal, maar toch. Het aantal faillissementen is minder dan een paar jaar geleden. Maar wat als de pandemie minder leidend wordt? Gaan we terug naar voorheen? Komt er een golf na-effecten van alsnog vallen en moeilijk opstaan?

Het demissionaire kabinet komt met ongekende injecties. Een economische reddingsboei als het water stijgt. Ook onderwijs moet gestut en gerepareerd. Al vaak gezegd: er zijn miljarden nodig aan investeringen. Onderwijs blijft achter. En opeens zijn daar de miljarden. Ongekend!

Een deel van het onderwijs heeft als kenmerk dat het aangeboden wordt vanuit de leerstof: de leerling wordt geacht in een zeker tempo leerdoelen te behalen. Een kleiner, maar specifiek deel van het onderwijs heeft als kenmerk dat het aansluit op wat de leerling kan en aankan. Klassen zijn meestal wat kleiner, individuele ondersteuning wordt zo nodig geboden, want de onderwijsbehoefte is leidend. We noemen dat ook wel passend onderwijs. Passend onderwijs heeft prijskaartjes. Vooral de personele kosten tikken aan. Is het niet opmerkelijk dat achterstanden, opgelopen dan wel versterkt door pandemieomstandigheden, leiden tot een soort van nationaal orthopedagogische injectie in het onderwijs? Uit diverse hoeken klinkt dan ook dat deze injectie niet een tijdelijke maar een structurele zou moeten zijn. De verlies- en winstrekening is immers slechts bij benadering op te stellen en de lange termijn zou wel eens de echte factuur kunnen openbaren.

Is met geld dan alles te koop? Is herstel een kwestie van de geldkraan? Is met 700 euro per leerling per jaar het onderwijs gered en hebben we over twee jaar weer hetzelfde geluk bij de jeugd als de generaties vóór de pandemie? Is geluk dan toch te koop?

In de maanden van beperkingen is passend onderwijs geëvalueerd. Een van de verbetermaatregelen is dat samenwerkingsverbanden niet meer reserves aanhouden dan nodig lijkt te zijn op basis van een signaleringswaarde van 3,5% van de inkomsten. Dat gaat bij 151 samenwerkingsverbanden om ongeveer 180 miljoen euro. Dat komt neer op ongeveer 75 euro per leerling in het funderend onderwijs. In een sectorplan is uiteengezet dat de komende twee jaren gebruikt worden om de mogelijk bovenmatige reserves te besteden. Geen menukaart. Wel een bestedingsplan van het samenwerkingsverband, dat de goedkeuring heeft van intern toezicht en OPR.

Een paar maanden later is het Nationaal Plan Onderwijs  gelanceerd. Gelijktijdig met het wegwerken van de mogelijk bovenmatige reserves van samenwerkingsverbanden met gemiddeld 75 euro per leerling voor bestedingsdoelen, biedt het NPOnderwijs ongeveer 1400 euro per leerling voor bewezen interventies, waar een onderwijswinst in maanden en een prijsindicatie bij aangegeven staan. En oh ja, gemeenten krijgen extra geld, naar schatting 350 miljoen euro voor het gemeentefonds. Voor passende aanvullingen op de door scholen gekozen interventies.

Als die afstemming toch plaatsvindt, is het dan niet handig dat samenwerkingsverbanden meteen aanhaken, zodat er een geïntegreerd, passend herstel- en verbeterplan in het onderwijs wordt uitgevoerd?

Aan het geld zal het niet liggen. En wat bij samenwerkingsverbanden op de plank ligt, kan op de scholen eerst ook aan hogere plinten besteed worden.

Riemer Poortstra

Auteur: Riemer Poortstra,
Lid kerngroep Sectorraad swv vo

..

 

 

 

 

 

Nieuws

 

Schoolleiders positiever over overheidssteun onderwijs

De impuls van 8,5 miljard euro die het onderwijs is beloofd om de corona achterstanden het hoofd te bieden hebben nogal wat stof doen opwaaien. Nu de voorwaarden en de uitwerking wat beter in beeld zijn, zijn de schoolleiders voorzichtig positief gestemd. Aanvankelijk was er de angst dat het ministerie zou gaan voorschrijven wat scholen met het geld moesten doen. Dat blijkt niet het geval.

Van de 8,5 miljard gaat 6 miljard naar het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Het hoger onderwijs krijgt 1,5 miljard. Een basisschool krijgt gemiddeld 180.000 euro. Het ministerie heeft een zogenaamde ‘menukaart’ gepubliceerd. Daarop staat een aantal beproefde en wetenschappelijk bewezen methoden. "Het geeft vertrouwen dat scholen met hun team zelf uit de menukaart kunnen kiezen wat er nodig is", zei Petra Van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging voor Schoolleiders.

Bron: NOS

 

Wat te doen met schoolkampen?

Er is de nodige onduidelijkheid over de schoolkampen. Veel scholen voelen na twee gebroken jaren de behoefte om erop uit te gaan met de leerlingen. Maar mag het en is het verstandig? Het ministerie raadt het scholen af. Schoolkampen dragen niet bij aan het tegengaan van de coronabesmettingen. Maar verboden is het niet, meldt het Jeugdjournaal.

Het Jeugdjournaal houdt momenteel een peiling onder schoolkinderen.

Bron: Jeugdjournaal

‘Voorlezen op school is van groot belang’


Koos Meinderts las vorige week de Annie M.G. Schmidtlezing voor. In een gesprek daarover op Radio 1 zei hij zich zorgen te maken over de ontlezing op scholen. "Elk kind mag de mogelijkheid krijgen om te zeggen: ik vind er niets aan. Maar dan moet je wel eerst weten wáár je niets aan vindt. Het is groot belang dat er in klassen veel wordt voorgelezen, elke dag een kwartier." Dat zei hij nadat hij door een leraar terecht was gewezen en moest stoppen met voorlezen.

De kinderliteratuur is te preuts geworden, stelt Meinderts. "Schrijf op wat je wilt zeggen! Als je in kunst al niet meer vrij kan zijn, ben je nergens." In zijn onder handen zijnde titel schrijft hij over twee broers, die gesprekken hebben in een stapelbed. "Het gaat ook over meisjes, en dat gaat er soms hard aan toe."

Bron: Nationale Onderwijsgids

 

 

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.