Nieuws | juni 2021

 

Column: Inbundig

Inbundige leerlingen... je hoort ze niet maar ze zijn er wel... 

“Ongelooflijk. On Ge Loof Lijk! Wat-ie deze keer weer deed! Dat kan echt niet! Zijn inbundigheid sloeg dit keer werkelijk nergens op. Hij verbeeldt zó veel en zó ontzettend verschrikkelijk lang voordat hij wat zegt… ik kan er werkelijk helemaal niks mee.  Stel ik hem een simpele vraag... kijkt hij langs me. Geef mij maar dat drukke kind. Ik kan helemaal niets met zijn inbundigheid!!!”

Ik denk niet dat je bovenstaande ooit in deze woorden hebt gehoord in de personeelskamer.

We hebben nooit “last” van het gedrag van de leerling die inbundig gedrag vertoont. Heeft deze leerling zelf last van het feit dat hij soms begint met zinnen maar ze niet afmaakt? Dat hij zich terugtrekt als hij het gevoel heeft misschien deining te veroorzaken?

Ze zijn innergiek. Ze creëren een ongelooflijke bak stilte als je er geen aandacht aan besteedt. Ze verbinden verbeeldend ongezien ongehoord fantastische concepten met fabuleuze uitvindingen. Ze kijken soms langs je omdat ze in “the cloud” achter je hun gedachten cirkelend ordenen.

Je kent ze wel. Ze hebben jou nodig om uitgenodigd te worden om in beweging te komen. Een beweging die zich vervolgens vooral afspeelt in hun hoofd.

Je kent ze wel. Ze zijn zó innergiek dat je ze wel eens vergeet.

Vertel eens: hoe bereik jij deze inbundige innergieke leerling in je lokaal?

Oh ja. Deze leerling heeft geen extra ondersteuningsbehoefte. Onze innergieke inbundige leerlingen hebben een andere ondersteuningsbehoefte.

Wanneer je onderzoekt of ze achterstand opliepen de afgelopen periode mag je één ding doen. Dat heeft niet te maken met begrijpend rekenen of begrijpend lezen, begrijpend luisteren, begrijpend aardrijkskunde of begrijpend leven.

Vul geen lijstjes voor of over ze in, schrijf geen verslagje over ze. Ik wil gewoon dat je ze ziet.

Waarom zou deze leerling gemotiveerd zijn als je haar niet ziet? Waarom zou ze iets op papier zetten als jij niet weet wat haar hobby’s zijn, of wanneer je alleen maar benadrukt wat ze nog niet kan, wat haar achterstanden zijn in plaats van dat je weet waar ze goed in is? Waarom zou ze ‘leren’ als je niets van haar ‘leven’ weet?

Haar onderwijsbehoefte is simpel: zie wie ze is, wat haar motiveert, hoe je haar uitnodigt om het gesprek aan te gaan, haar uitnodigt om aan het werk te blijven en weet welke sterke karaktereigenschappen ze heeft. 

Wanneer je dat niet weet en ziet, heb je dan niet zelf een extra ondersteuningsbehoefte? 

Oeps, die laatste vraag was wel een beetje direct. Sorry. Misschien moet ik die vraag stellen aan de minister. En dan ga ik, wanneer hij me uitnodigt, namens alle inbundige innergieke leerlingen graag met hem praten over wat ze écht nodig hebben.

Auteur: Jelte van der Kooi,
Onderwijsblogger en coach.

..

 

 

 

 

 

Nieuws

 

Burgerschapsonderwijs krijgt verdere invulling

Eind juni stemde de Eerste Kamer in met een nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs. Het doel van deze wet is leerlingen op het primair- en voortgezet onderwijs burgerschapslessen bijbrengen. Het gaat dan met name over het aanleren van kennis en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Burgerschapsonderwijs is al een verplichting, maar veel scholen worstelden nog met de invulling ervan.

Minister Slob: “Burgerschap is de manier waarop we met elkaar deelnemen aan de maatschappij. Het is belangrijk dat we dat doen met respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. Scholen hebben, naast ouders en verzorgers, een wezenlijke rol om deze waarden aan kinderen en jongeren te leren. Op welke manier ze dat precies doen is aan de scholen zelf, zoals dat past bij de vrijheid van onderwijs. Wel bevat de wet een gemeenschappelijke kern waaraan alle scholen moeten voldoen, dat geeft hen ook duidelijkheid.”

Bron: AVS

 

Lesopafstand.nl gaat door

We website www.lesopafstand.nl blijft in de lucht, ook nu de scholen weer open zijn. De informatie op de website wordt zelfs steeds geactualiseerd. Er zijn goede zaken opgezet tijdens de lockdowns, waarmee we nu verder kunnen in passend onderwijs. Ook is er op die website nog van alles te vinden over de actuele protocollen voor po, so en sbo.

Op de website is tevens meer te vinden over de cijfers rondom de schoolsluitingen. Servicedocumenten van zowel OCW, als aangepaste varianten door de PO-Raad zijn gemakkelijk in te zien.

Bron: PO-Raad

SER pleit voor andere aanpak onderwijs voor kansengelijkheid


De sociaal-economische raad (SER) is kritisch op de kansengelijkheid in ons onderwijssysteem. Zij stelt in een rapport dat onze manier van werken de kansengelijkheid eerder vergroot dan verkleint. Achterstanden die in het onderwijs ontstaan, kunnen op de arbeidsmarkt lastig worden ingehaald. Dat staat in het advies “Gelijke kansen in het onderwijs. Structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen”, dat eind juni werd gepresenteerd.

Met name is de kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs onvoldoende, oordeelde de SER. De prestaties van leerlingen op het gebied van taal en rekenen nemen gemiddeld genomen af. Lerarentekorten, grote klassen en werkdruk doen de onderwijskwaliteit ook geen goed. Er zijn ook te grote verschillen in de kwaliteit van scholen en schoolleiders. Daarom is het van belang om de investeringen in het onderwijs te koppelen aan de kwaliteit. Bovendien kan het systeem van vroege selectie van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor kansenongelijkheid zorgen.

Bron: Nationale Onderwijsgids

 

 

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.