Nieuws | november 2019

 

Netwerk LPO: toezicht

Of je nu spullen maakt, diensten verleent of op wat voor manier dan ook actief bent in de samenleving: als professional is het goed om af en toe een kritische blik van een ander toe te laten op wat je doet. In onderwijsland hebben we dat gesplitst in intern en extern toezicht. Van binnenuit kijkt een Raad van Toezicht mee en van buitenaf is het de Onderwijsinspectie die toezicht houdt. Afgelopen week had ik het genoegen dat mijn volledige onafhankelijke Raad van Toezicht (sinds een jaar ion werking) én de Onderwijsinspectie hun toezicht kwamen uitoefenen in het samenwerkingsverband. Een mooi moment om eens stil te staan bij het fenomeen toezicht en wat dat betekent of kan betekenen voor een organisatie als een samenwerkingsverband van schoolbesturen. Kort gezegd: wat heb je nou aan al dat toezicht? En: wie heeft er wat aan?

 De Raad van Toezicht moet ervoor zorgen dat de maatschappelijke doelen worden behaald (passend onderwijs, dus) en dat de continuïteit van de organisatie niet in gevaar is. En dus stelde mijn Raad afgelopen vrijdag scherpe vragen over de opbouw van de begroting, de risico's bij een stijgende deelname aan speciaal onderwijs (zowel financieel als inhoudelijk) en vragen over de bijdragen van deelnemende schoolbesturen aan de doelen van het samenwerkingsverband. Ook kwamen er vragen over welke acties de bestuurder (ik, dus) gaat uitzetten om de doelen beter te halen. En dus ging ik na afloop van het overleg met een hoofd vol ideeën en voorgenomen acties naar huis; vast van plan om het samenwerkingsverband met de schoolbesturen nog beter te maken. Niet alleen omdat dat beter voelt, maar omdat de kinderen waar we het voor doen beter en meer van goed onderwijs kunnen genieten en leerkrachten beter in staat zijn om hun werk te doen.

Meteen daarna volgde het kwaliteitsonderzoek van de Onderwijsinspectie. Zij let speciaal op het behalen van de onderwijsresultaten (profiteren de leerlingen van alle inspanningen?), de kwaliteitszorg (heeft het samenwerkingsverband zicht op de resultaten; is er samenhang in de activiteiten?) en het financieel beheer (ga je goed met de centen om?). Ook dit leidde tot een heleboel vragen en opmerkingen van die externe toezichthouders en weer ging ik met een hoofd vol ideeën en acties naar huis over hoe het allemaal beter kan. 

Ik ben erg blij met mijn interne en externe toezichthouders. Niet omdat ze alleen maar juichende verhalen vertellen, maar juist ook omdat ze heel scherp vragen stellen en wijzen op zaken die beter kunnen. In het onderwijs staan we niet altijd stil om na te gaan wat beter kan en om iedereen in de professionele omgeving te bevragen. Natuurlijk zorgt dat toezicht ook voor veel werk. Maar hoe gaaf is het om toezichthouders te hebben die volledig onafhankelijk hun licht laten schijnen op werk dat wij doen en daar naar beste weten hun visie op geven? Die vaak vanuit een totaal ander werkveld ideeën brengen en de bestuurder scherp houden? En hoe mooi is ons Nederlandse onderwijstoezicht? Natuurlijk mopper ik ook wel eens over de inspectie, maar alles bij elkaar heb ik de afgelopen dagen veel gehad aan hun vragen, die mij dwongen om nog eens goed na te gaan wat we aan het doen zijn en hoe. Dus vanaf deze plek: toezichthouders van Nederland, bedankt voor jullie inzet, bedankt voor de goede ideeën en blijf vooral scherpe vragen stellen in het belang van onze organisaties en in het belang van de Nederlandse samenleving.

Jack Biskop

Bestuur Netwerk LPO

Controleer voor 2 december gegevens voor bekostiging

De bekostiging van een school wordt berekend op basis van het aantal leerlingen dat er op 1 oktober is ingeschreven. Tot 2 december kan in BRON worden gecheckt of deze gegevens goed zijn geregistreerd. Tot 20.00 uur op 2 december is hiervoor de gelegenheid.

 Om de gegevens te checken heeft DUO een pagina in het leven geroepen die u kan helpen met het wijzigen van de gegevens.

 

De tienerschool: wanneer schoolkeuze te vroeg komt

Voor sommige leerlingen komt het schooladvies en dus de juiste schoolkeuze te vroeg. Voor hen is een oplossing: de tienerschool. Hier kan de keuze voor een bepaald opleidingsniveau worden bijgesteld.

 

De leerling komt op de tienerschool wanneer hij tien jaar oud is. Ze mogen tot hun veertiende uitvinden op welk niveau zij uiteindelijk verdergaan. Ook kunnen de leerlingen op hun tiende al kennismaken met middelbare schoolvakken, dat is handig wanneer zij ergens in uitblinken. In Emmeloord is een pilot gestart: het Tienercollege.

Roken op schoolpleinen binnenkort verboden

Vanaf volgend schooljaar is er een verbod op roken op het schoolplein. Dat heeft de ministerraad onlangs besloten op initiatief van staatssecretaris Blokhuis (VWS). Dit geldt voor maatregel voor basisscholen, middelbare scholen, mbo- en hbo-instellingen en universiteiten. De scholen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat het rookverbod goed wordt gehandhaafd, wordt aangeduid en wordt ingesteld.

Staatssecretaris Blokhuis reageert: “Per dag beginnen er 75 jongeren onder de 18 jaar met dagelijks roken. Dat is een enorm aantal. We moeten ons daarom blijven inzetten om dat tot nul terug te brengen. Veel jongeren steken hun eerste sigaret aan op het schoolplein. Het is dus hoog tijd dat roken op schoolpleinen iets voor de geschiedenisboeken wordt. Vooral omdat jongeren die vroeg in hun leven een sigaret opsteken, een veel grotere kans hebben om verslaafd te raken. Ons doel is een rookvrije generatie in 2040.”

 

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.