Nieuws | mei 2020

 

Column: Boer met kiespijn

Er is geen leerkrachtentekort. Er zijn slechts te veel leerlingen. Ik heb daar een oplossing voor. Lees dit stukje. Omdat onderwijs draait om nieuwsgierigheid, om verhalen, om verbinding. Ik hoop dat er door mijn belevenissen genoeg jongeren zijn die denken: dat onderwijs… daar moet ik (mijn) werk van maken. Gewoon, omdat een baan in het onderwijs (meestal) een wereldbaan is. Altijd, behalve wanneer je een keer flink onderuit gaat…

Jarno voetbalt. Hij zit in groep 3 en doet mee met een paar jongens uit de hoogste groepen. Hij krijgt niet al te vaak de bal voor zijn voeten. Hij moet het doen met de restjes, de kruimels van de oudere kinderen. Als de bal door één van hen verkeerd wordt geschopt en in Jarno’s buurt komt is hij de koning te rijk. Jarno speelt dan de bal terug in de richting van het eigen doel. Hij wipt van zijn ene op zijn andere been in afwachting van wat er komen gaat. Ik kijk naar hem en tegelijk hoe anderen kinderen springen, huppelen, vallen, springen touwtje, achter elkaar aan vangen, verstoppertje spelen en genieten.

Dan krijg ik een seintje vanuit school: telefoon. Wat dat simpele woord teweegbrengt…. In plaats van rustig naar binnen te lopen zet ik een pasversnelling in (stel je voor dat ik de beller te lang laat wachten). Van het ene eind van het schoolplein naar de andere kant is niet zo ver maar ik ontwikkel, al zeg ik het zelf, een behoorlijke snelheid. Ondertussen rolt de voetbal langzaam over het plein. Twee jongens bakkeleien over een gemiste kans en Jarno ziet de bal gaan. Hij zet, net als ik deed, zijn lichaam in beweging. 

Mijn onafrembare snelheid, zijn loopbaan: ik weet dat we elkaar niet kunnen ontwijken. Als in slow motion pak ik Jarno beet. Ik draai me vlak boven de grond in de lucht om, terwijl ik naar Jarno’s hoofd kijk. Ik weet dat dat niet als eerste op de grond moet komen. Hij komt zittend op de tegels van het schoolplein terecht, terwijl ik nog even tijdens het vliegmoment om me heen kijk en zie dat (zo lijkt het tenminste) iedereen naar ons kijkt. Schuivend en schurend draai ik over mijn rechterschouder alvorens drie tegels verder naar adem happend tot stilstand te komen. Ik hijs me overeind en kijk Jarno net zo onthutst aan als hij mij.

‘Dat was een geweldige botsing,’ mompel ik. ‘Alles goed Jarno?’

Jarno knikt, springt op en gaat alsnog achter de bal aan. Ik bekijk mijn beschadigde handpalmen, voel aan mijn schouder en mijn rechterbeen en hink verder naar binnen.

Die middag geef ik les aan groep 3 en vol trots laat ik mijn geschuurde bebloede handen zien terwijl ik probeer wat medelijden op te wekken. Daar trappen ze niet in. ‘Moet je maar niet rennen op het schoolplein, daar ben je veels te oud voor’, zegt Jarno. Ik grijns als een boer met kiespijn, knipoog en zucht. Een baan in het onderwijs is een een wereldbaan…. Zelfs wanneer je af en toe flink onderuit gaat.

Jelte van der Kooi
Blogger kindperspectief

 

 

 

 

Nieuws

 

VOS/ABB pleit voor meer bewustwording bij schooladvies

Scholen moeten zich er meer bewust van worden dat vooroordelen van leraren mogelijk van invloed zijn bij het schooladvies. Dit blijkt uit een handreiking die is opgesteld om de kwaliteit van het schooladvies te verbeteren. Met name kinderen van arme ouders worden wel eens onderschat door hun leraren.

Een analyse van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) legde die constatering bloot. In het bericht komt onder anderen onderzoekster Jonneke Bolhaar van het Centraal Planbureau (CPB) aan het woord. Volgens haar kan onderadvisering te maken hebben met vooroordelen over gezinnen met een lagere sociaaleconomische status.

Bron: VOS/ABB

Thuisonderwijs voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Op de website www.passendonderwijsthuis.nl zijn tips, tools en aanbod te vinden voor thuisonderwijs aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. De website is een initiatief van samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (regio Oss).

De website biedt veel informatie over specifieke thema’s zoals hoogbegaafdheid, gedragsproblematiek, et cetera. Ook kun je hier hulp zoeken of juist aanbieden. Op de video hieronder is een kleine uitleg over het platform en wat er te halen en te brengen is. De komende tijd wordt het initiatief steeds verder uitgebouwd.

Cao primair onderwijs in te zien

De nieuwe cao voor het primair onderwijs is beschikbaar en vindbaar op de website van de Algemene Onderwijsbond (AOb). In december werd al bekendgemaakt dat er een akkoord zou zijn over de afspraken. Die zijn dus nu verder uitgewerkt.

De belangrijkste afspraken en –soms- hete hangijzers zijn de beklonken loonsverhoging van 4,5 procent. Al het onderwijspersoneel komt hiervoor in aanmerking. Een tweede belangrijk punt zijn de geactualiseerde functiebeschrijvingen voor schooldirecteuren en onderwijsondersteuners.

Voor een deel geldt deze cao met terugwerkende kracht, namelijk van 1 maart 2019 tot 31 oktober 2020.

 

 

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.