Nieuwsbrief PO Magazine | mei 2019

Fluiten
Hoe belangrijk is onderwijs en het onderwijzen eigenlijk? Goed beschouwd is een school niet meer dan een aantal hokken vol kinderen die meer dan duizend uur per schooljaar bij elkaar op ongeveer 64 vierkante meter zitten en luisteren naar een (naar leeftijd gemeten) volwassene die vier jaar een opleiding heeft gevolgd en zich daarom onderwijzer mag noemen. Als je het zo leest kan het niet veel voorstellen. 
Toch is het vak van onderwijzen een fantastische bezigheid. Zeker als je aansluit bij waar een kind aan toe is. Dus niet vanuit "Ik - de leraar- ben oké. En jij - de leerling - bent pas oké als je je aan mijn regels houdt, goed luistert en in je hoofd krijgt wat ik je leer". Ik denk dat je als leraar juist precies andersom moet redeneren. Dus vanuit "Jij - de leerling - bent oké. En – de leraar - ben pas oké als ik aan kan sluiten wat bij jou past". Zo maak je jezelf wat kleiner, volg je meer dan dat je stuurt en krijgt het woord ONDER-wijzen een hele andere betekenis. Als dit basishouding is, verwonder je je eens te meer en ben je met de leerling trots op wat hij of zij "opeens" kan. En dat school een fantastische plek is om naar toe te gaan wanneer je leraren hebt die focussen op details door echt te luisteren en te beseffen wat een leerling kan. Zoals fluiten bijvoorbeeld.

“Meester?” Er wordt een dringend beroep op me gedaan. Joke roept me. Ondertussen trekt ze aan mijn jas. Ik ben in gesprek met haar juf en reageer in haar ogen niet snel genoeg. 
“Meestuuuuuuur”, klaagt ze. Als je net zes jaar oud bent en je wilt met alle geweld iets vertellen, dan is dat het belangrijkst van de hele wereld. Ik sluit mijn gesprek met juf eerder af dan ik van plan was en kijk Joke in de ogen. 
“Wat voor belangrijks heb je me te vertellen?” Ik laat in een flits de mogelijkheden aan me voorbij gaan. "Mijn opa ligt in het ziekenhuis", zou het kunnen zijn. Of "ons konijn is dood." Misschien wel "Ik ga verhuizen." Maar nee.
“Meester, ik kan fluiten. Wil je dat horen?” Ik kijk haar glimlachend aan.
“Dat lijkt me erg leuk”, zeg ik. Ze tuit haar lippen en blaast lucht naar buiten. Inderdaad komt er een geluid uit haar mond dat in de verte lijkt op fluiten. Het is nog geen sterk geluid, maar je zou het fluiten kunnen noemen. “Goed zeg. Van wie heb je dat geleerd?” 
“Van mezelf.” 
“Wauw, van jezelf. Zo maar?” 
“Nee, gewoon. Ik kan fluiten.”
“Dat heb ik gehoord. Mooi meid.” Ze fladdert bij me vandaan en ik realiseer me hoe geweldig het voor een zesjarige moet zijn dat je iets hebt geleerd dat je hele leven weer veranderd. Gisteren nog niet kunnen fluiten en nu opeens wel. En: ook nog eens helemaal zelf geleerd, daar heb ik niets voor hoeven doen. Of toch: ik heb geluisterd. 

Jelte van der Kooi
Blogger/columnist 

Nieuwsupdate mei 2019

Directe bekostiging aan emb-kinderen
Kinderen met een ernstige meervoudige beperking (emb) moeten direct worden bekostigd. Vorige maand is daarvoor een motie Kamerbreed aangenomen. Harry Hoekjen, directeur-bestuurder van een centrum met zo’n 50 emb-kinderen ziet de motie als een oproep aan het kabinet om werk te maken van de eigen afspraken in het regeerakkoord over gemakkelijker en eerlijker financiering voor emb-leerlingen. “Want helaas is er anderhalf jaar na dato in de praktijk nog steeds niets veranderd aan de bureaucratische rompslomp.”
De twee belangrijkste voorstellen die in de motie verankerd liggen zijn dat een toelaatbaarheidsverklaring met de hoogste bekostigingscategorie voor de hele onderwijstijd geldt en dat er directe bekostiging van de zorg in onderwijstijd geregeld wordt. “Uiteraard ben ik daar heel blij mee”, reageert Hoekjen tegenover Verus. “We hebben tot in den treure aangetoond wat de problematiek is, los het nu alsjeblieft op. Geef die kinderen en ouders zekerheid en verlos scholen van de bureaucratische rompslomp zodat ze hun eigenlijke werk kunnen doen.”

Ondersteuningsaanbod Gezonde School populair
Maar liefst 1206 scholen hebben zich aangemeld voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School. Scholen konden zich melden om mee te doen voor het jaar 2019-2020. Dit programma ondersteunt scholen om een gezonde school te worden of, indien ze dat al zijn, te blijven. Binnen nu en enkele weken krijgen de scholen uitsluitsel over de vraag of zij de gewenste hulp krijgen. 
Scholen met kwetsbare doelgroepen maken meer kans om aanspraak te maken op een bijdrage. Dit jaar is er extra aandacht voor welbevinden in relaties en seksualiteit. Het ministerie van VWS ontwikkelde een video om alvast kennis te maken met dit onderwerp.

Meer geld naar onderwijs
Uiterlijk op 1 juni stuurt minister Hoekstra van financiën de voorjaarsnota naar de Kamer. Bronnen rondom het kabinet geven aan dat er structureel 100 miljoen euro extra in het onderwijs wordt geïnvesteerd. Dat bedrag is voor het gehele onderwijs. Voor het primair onderwijs hoopt het kabinet dat scholen meer financiële zekerheid krijgen en daarmee een trigger hebben om hun reserves aan te gaan spreken.
Enkele maanden geleden bracht de PO-Raad een rapport naar buiten waaruit bleek dat scholen te veel geld in de reservepot houden om tegenslagen te kunnen opvangen. In sommige gevallen zou dit problematisch zijn.

 

 

Cover PO Magazine 2019 3

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.