Nieuws | september 2020

 

Column: Honderdmiljoenduizend

Sommige kinderen missen de school dicht bij huis als ze naar een andere school moeten doordat ze gedrag ver- tonen dat buiten de grens van de zorg op onze school valt. Dan is het fijn als je gewoon zo nu en dan toch je ‘oude’ school mag bezoeken.

Tarzan heet geen Tarzan maar hij wil graag zo genoemd worden. Hij zat tot vorig jaar bij ons op school en is nu even terug. Hij zit naast me en vertelt over zijn nieuwe school en over voetbal. Ook vertelt hij over de ontmoeting die we vorige week hadden in de snackbar. Hij zat daar met zijn moeder een patatje te eten toen ik binnenkwam, achter de brede rug van een soldaat. Tarzan keek naar de soldaat en volgde hem de hele tijd met zijn ogen. Hij hoorde wel dat zijn moeder “hoi” zei tegen mij, maar Tarzan had alleen maar oog voor de soldaat. Toen zijn moeder een gesprek met me begon, zag Tarzan me pas. ‘Meester Jelte’, riep hij door de snackbar, sprong op en dook op me af. Hij omhelsde me met zijn mayonaisehanden en begon een gesprek.

‘Ik kom binnenkort weer een keer bij jullie op school hoor,’ zei hij.

Nu zit hij naast me in mijn kantoor. Tarzan en ik zaten hier vaker. Dan schreven we samen een verhaaltje. Een verhaal over hem, over dat hij een geweldige voetballer is. Of een verhaal over de dag dat hij bij ons niet zo veel zin had en dat hij wilde dat hij een tovenaar was om maar niet te hoeven rekenen en schrijven. Een ander verhaal dat we samen maakten ging over een mooie hoge toren die hij had gemaakt. De toren was omgevalen, waarop Tarzan ongelooflijk boos was geworden. Of het verhaal over de spreuk die Tarzan had bedacht: ‘Hokus pokus de marie door.’ Het is een spreuk om mooie dromen te dromen.

Samen hebben we wel een boek volgeschreven toen het niet zo goed ging met Tarzan bij ons op school en ook nu bedenken we een verhaal. Een verhaal over hoe het nu met Tarzan gaat, dat hij in een klas zit met maar zes kinderen en een meester en een juf, over voetbal en over elke dag een uur in de bus zitten om bij school te komen.

'Ik wil alle bladzijden van de computer volschrijven, wel honderdmiljoenduizend’, zegt hij. We doen ons best maar komen eerst niet verder dan twee. Hij staat op. ‘Ik ga ook nog even in de klassen kijken hoor.’

En weg is Tarzan, op zoek naar de kinderen waarbij hij in de klas zat, naar zijn juf, op zoek naar een stukje vroe- ger, een stukje van vorig jaar. Als hij weer bij me komt, geef ik hem het inmiddels geprinte verhaal.

‘Dat is veel zeg’, zegt Tarzan. Hij pakt het verhaaltje en lacht zijn gulle lach. ‘Nou tot ziens dan maar weer hè!’ roept hij als hij zijn vrije hand wuivend opsteekt. Ik laat Tarzan gaan en weet dat hij over niet al te lange tijd nog eens belt om te vragen of hij weer langs mag komen.  

Jelte van de Kooi
Onderwijsblogger en coach

 

 

 

 

Nieuws

 

Inspectie in coronatijd

De Onderwijsinspectie zal dit schooljaar aangepast toetsen. Hoewel daar waar mogelijk toezicht op afstand zal worden georganiseerd, zullen besturen de inspecteur vaker over de vloer krijgen dan in het voorjaar het geval was. Of inspectie op locatie nodig is, zal per geval bekeken worden.

 Indien de inspectie een risico ziet, zal uiteraard een onderzoek op locatie eerder plaatsvinden dan wanneer er geen of weinig kans is op risico. Een gesprek dat op locatie plaats moet vinden kan ook gewoon op de locatie gevoerd worden. Bij besturen en scholen die volgens de vierjaarscyclus worden bezocht, maakt de inspectie een inschatting van de risico’s. Dit gebeurt op basis van een analyse van meldingen, signalen en de toezichtshistorie.

Bron: Inspectie van het onderwijs

Monitor hybride onderwijs: evalueer onderwijs op afstand

Nu we enkele maanden ervaring hebben met onderwijs op afstand is het tijd voor enige reflectie. Hoe gaf school of de leraar invulling aan dit plotseling nieuwe type onderwijs? En wat kunnen we in het vervolg wellicht blijven gebruiken? Om dat soort vragen in kaart te brengen en te beantwoorden is een ‘monitor hybride onderwijs’ in het leven geroepen. Deze is te vinden op www.slimmerlerenmetict.nl. Later dit schooljaar verschijnt een landelijk rapport.

De monitor kent drie modules, een voor de leraar, een voor de ouder en een voor de leerling. Scholen kunnen ook hun eigen monitor samenstellen. Ieder bestuur krijgt zijn eigen monitorrapport met een totaalrapportage over de deelnemende scholen. Ook worden de resultaten per school (bij minimaal zes ingevulde vragenlijsten) weergegeven. Zo weet iedere school wat de ervaringen van het team zijn en wat het team zou willen behouden.

Bron: PO-Raad

‘Onderwijs moet inclusiever worden’

Om scholen te helpen bij hun aanpak tegen het lerarentekort heeft het Arbeidsmarktplatform PO de hoofdlijnen voor de aanpak lerarentekort op een rij gezet. De zes hoofdlijnen die landelijk worden gebruikt zijn daarbij leidend. Scholen kunnen de informatie gebruiken bij het nemen van maatregelen of het voeren van actie. Meer hierover is te vinden via www.arbeidsmarktplatformpo.nl/aanpaklerarentekort.

De informatie is zowel landelijk als regionaal uitgewerkt op de volgende hoofdlijnen:

  • In-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen
  • Zij-instroom bevorderen
  • Behoud van leraren
  • Stille reserve
  • Beloning en carrièreperspectief
  • Anders organiseren en innovatieve ideeën

Hierbij zijn kwalitatieve en kwantitatieve aspecten verwerkt. Hoe staat het bijvoorbeeld met de instroom op de pabo? Maar ook: waarom kiezen studenten al dan niet voor de pabo en hoe tevreden zijn zij over hun opleiding? Elke hoofdlijn bestaat uit verschillende sublijnen met informatie.

Bron: AVS

 

 

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.