Nieuws | maart 2021

 

Column: Troostbeer

Soms heb ik weinig woorden. Wanneer ik lees over leer-leefachterstanden bijvoorbeeld. Dan voel ik me klein, nietig. Bovendien ben ik, als ik dit schrijf, herstellende van COVID-19. Ik wens dat we een toekomst zien die brengt wat we ook dachten te hebben. Maar daar denk ik niet over na. Ik hou me even vast aan waar ik goed in ben: observeren. Of aan een troostbeer. Of gewoon aan allebei.

De moeder van Evelien ligt een paar honderd meter van school op de grond. Een automobiliste reed tegen de fiets aan waar Evelien en haar moeder op zaten. Evelien heeft zo te zien niets. Ze is alleen heel erg geschrokken. Ik vind haar in de sterke armen van een voorbijganger en neem haar over. Snikkend en hikkend traant ze haar verdriet weg op mijn schouder. 

‘Ik ging net naar huis om een boekje af te maken met mama.’
‘Hoe bedoel je?’ vraag ik.
‘Nou, ik moest nog een boekje maken voor juf. Maar nu heeft mama bloedpijn.’ Ik kijk naar haar moeder. Die heeft bloed aan haar hand en pijn aan haar bovenbeen. De politie is gebeld en omstanders spreken over een ambulance.
‘Mama mag niet met de ambulance mee. Papa weet niet waar mama is. Als hij thuiskomt dan is het leeg, dan weet hij niet waar wij zijn.’
Eveliens hoofd tolt. Ze denkt alvast vooruit. Ze denkt verder dan ik.
‘En als Joep straks bij mij komt spelen dan is ons huis leeg en dan weet hij ook niet waar ik ben.’
Het regent ondertussen heel licht als de politieauto stopt en twee agenten uitstappen. Evelien schrikt een beetje wanneer een politieagente voor haar staat en door de knieën gaat voor Evelien. De agente geeft Evelien een beer. Het is een mooie bruine speelgoedbeer die Evelien meteen stevig tegen zich aan klemt.
‘Voor jou, omdat je vast heel erg geschrokken bent’, zegt de agente.
‘En Joep komt ook nog spelen’, zegt Evelien.
Ik stel voor om Evelien mee terug te nemen naar school. Dat leidt af, is mijn gedachte. Hand in hand lopen we naar school, terwijl ze de beer veilig en stevig in haar andere hand heeft geklemd. 
Het verhaal van het ongeluk wordt in horten en stoten nog een keer tot in details verteld aan haar juf. 
‘En ik moest mijn boekje ook nog afmaken.’
Juf begrijpt meteen wat ze bedoelt. ‘Ach nee meid. Dat hoeft nu nog niet. Eerst moet mama weer beter worden.’
‘Ja? Gelukkig.’ Gerustgesteld helpt ze juf mee om de kring klaar te zetten.
‘Mag ik jouw beer ook een keer mee naar huis?’ vraagt juf.
‘Nee hoor, hij heeft nog niet eens een nachtje bij mij geslapen.’ 
Daar kan juf het mee doen. Dan gaat de telefoon en krijg ik te horen dat Eveliens moeder niet naar het ziekenhuis hoeft. Ik vertel het goede nieuws en samen gaan we weer naar haar moeder terug.
Evelien in het midden. Rechts van haar de meester van school. Links van haar draagloopt de beer mee, de geweldig zachte, pijnverdrijvende, rustbrengende, verdrietverminderende lieve beer die haar heeft geholpen toen het even niet zo leuk was.

Jelte van de Kooi
onderwijsblogger.

 

 

 

 

 

Nieuws

 

Video: voorlichting over kinderen testen op corona

Ouders van jonge kinderen worstelen vaak met de vraag hoe hun kind bij de GGD getest kan worden op het coronavirus. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft samen met de GGDHOR een video gemaakt met tips en uitleg. Het drie minuten durende filmpje is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar die eerst niet getest hoefden te worden. Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang worden hiermee veel vragen van ouders beantwoord.

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang

 

 

Meer duidelijk over Nationaal Programma Onderwijs

Via een brief aan alle scholen en besturen heeft het ministerie van OCW onlangs meer bekend gemaakt over het Nationaal Programma Onderwijs voor na de coronaperiode. In het kort: scholen en besturen zullen samen tot een schoolprogramma moeten komen. In de brief komen de onderwerpen tijdpad, de financiën, de verantwoording en monitoring en kennisdeling aan de orde.

 Besturen zijn formeel verantwoordelijk voor de formatieve, financiële en inhoudelijke gevolgen op het gebied van onderwijskwaliteit. Voor de zomer moeten de scholen al enkele stappen zetten. Namelijk:

  1. In een schoolscan leggen ze de behoefte op leerling- en schoolniveau vast. 
  2. Op basis van de schoolscan kiezen scholen effectieve interventies van een 'menukaart’, deze komt in april beschikbaar. 
  3. Tot slot schrijven scholen een schoolprogramma dat dient als plan van aanpak. 

Hoe het precies gaat met de verdeling van de middelen is tot op heden nog niet duidelijk.

Bron: PO-raad

Word ambassadeur van Leraar24


Leraar24 is op zoek naar mensen die zich willen inzetten als ambassadeur van het leerplatform voor leraren. Dit is een samenwerking tussen het NRO, het ministerie van OCW en Kennisnet. Ambassadeurs leggen de link tussen de dagelijkse onderwijspraktijk binnen elke sector in het onderwijs. Leraren uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, het speciaal onderwijs en van de lerarenopleidingen kunnen in aanmerking komen voor een baan als ambassadeur.

In totaal wordt er gezocht naar zeven nieuwe ambassadeurs, waaronder twee mensen die lesgeven op een lerarenopleiding, gespecialiseerd in onderwijskunde en/of pedagogiek en twee werkzaam zijn in het (v)so of sbo. De overige drie geven les in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Wat de ambassadeur precies doet hangt af van expertise en de functie in het onderwijs. Elke ambassadeur neemt iets extra’s mee en is bereid Leraar24 uit te dragen naar het onderwijsveld. De ambassadeurs komen maandelijks (fysiek of online) bij elkaar en worden begeleid en ondersteund door een coördinator.

Bron: Leraar24

 

 

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.