Geraadpleegde literatuur 

Nummer 2020-3
Hilbert de Vries | Toezicht en sturing van samenwerkingsverbanden bekeken vanuit de wetenschap
Peter de Vries | Ouderbetrokkenheid: de les van thuisonderwijs

Nummer 2019-5
Astrid Ottenheym & Patrick Kennis | Traditionele bril past niet bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Pauline van Eck & Rianne Exalto | De positie van ouders in passend onderwijs

Nummer 2019-4
Corien van der Linden, Heleen van der Stege & José van der Hoeven | Werken met het opp 

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.