Geraadpleegde literatuur 

Nummer 2022-4
Eddie Denessen | Schaf het schooladvies groep 8 af

Nummer 2022-3
Caren L. Sax | Person-Driven-Planning: laat je stem horen!
Tijl Rood | De smaad van het onderwijs

Nummer 2022-1
Dian Fluijt | Passend Inclusiever onderwijs met co-teaching

Nummer 2021-5
Chaja Deen, Anna de Haan & Marloes Kleinjan | Inzetten op welbevinden!

Nummer 2021-3
Vincent Fafieanie | Routekaart voor onderwijs op afstand (extra verwijzingen)

Nummer 2021-1
Cees Grol & Jan de Bekker | Steeds inclusiever; gaat ons dat lukken?
Anja Verwoerdt & Tanja van Beukering | Onderwijs en jeugdhulp: samen koers bepalen en doelgericht navigeren

Nummer 2020-5
Sven Mathijssen & Marleen Hilhorst | Van leerkracht naar leerpower
Pagina 22 & 23 | De volledige versie van Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2020. ‘De arbeidsmarkt in beeld’

Nummer 2020-3
Hilbert de Vries | Toezicht en sturing van samenwerkingsverbanden bekeken vanuit de wetenschap
Peter de Vries | Ouderbetrokkenheid: de les van thuisonderwijs

Nummer 2019-5
Astrid Ottenheym & Patrick Kennis | Traditionele bril past niet bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Pauline van Eck & Rianne Exalto | De positie van ouders in passend onderwijs

Nummer 2019-4
Corien van der Linden, Heleen van der Stege & José van der Hoeven | Werken met het opp