Zoeken op trefwoord 'Ondersteuningsbehoefte'

Als ouders niet meewerken...

C├ęcile van der Goot-Koenig

POM 2022 nummer 1

Het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte van een kind

Indien de schoolleiding bij de aanmelding twijfels heeft of de school aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen, zal de school nader onderzoek moeten doen. In de praktijk betekent dit vaak dat nadere informatie bij ouders opgevraagd moet worden of dat aanvullend onderzoek nodig is door middel van bijvoorbeeld een observatie of actuele (psychische) onderzoeken. Hiervoor zal in veel gevallen echter toestemming van ouders nodig zijn. Als ouders deze toestemming niet verlenen, komt de school in een lastig parket, omdat de ondersteuningsbehoefte niet voldoende vastgesteld kan worden en daarmee ook de invulling van de zorgplicht wordt bemoeilijkt. In dit artikel zullen we toelichten hoe scholen in dit geval kunnen handelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ondersteuningsbehoefte | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Juridisch