Zoeken op trefwoord 'Instrumenten'

Professional in de spiegel: omgaan met eigen reacties bij leerlingen

Guus Beenhakker

POM 2020 nummer 2

De onderwijsinspectie constateert dat de kansenongelijkheid toeneemt. Dat is reden voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden om met dit onderwerp aan de slag te gaan. In de regio Noord-Kennemerland leidde dit tot de pilot ‘Professional in de spiegel’. Het doel is om het reflectievermogen van de professional te verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Gedrag | Instrumenten | Professionalisering

Ondergemiddeld is niet hetzelfde als onvoldoende

Toske Andreoli, Niek Frans

POM 2020 nummer 2

Interview met Niek Frans (RUG) over toetsen van kleuters

Kleuters ontwikkelen zich niet lineair maar in sprongen, en daarom mogen toetsen in de kleuterklas vanaf augustus 2022 niet meer. Terecht? Niek Frans (RUG) onderzocht de voorspellende waarde van de toetsen en ontdekte iets dat hem verraste. Wij spraken met hem over toetsing, statistiek en teaching to the test. “Het is een statistisch gegeven dat niet iedereen gemiddeld kan zijn.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Kind/Leerling | Onderzoek

Rubriek: Interview

Effectiviteit anti-pest programma's discutabel

Guus Beenhakker

POM 2018 nummer 3

Er zijn tal van methodieken die pesten bespreekbaar maken en aanpakken. Het doel ervan is pesten terug te dringen, maar het succes van de verschillende aanpakken is nooit onderzocht. Recent onderzoek geeft uitkomst over de effecten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten

Rubriek: Onderzoek

"Als je er blij van wordt, dan heb je er talent voor"

Ron Benjamins, Luk Dewulf

POM 2017 nummer 2

Luk Dewulf over talentgesprekken met kinderen

Stel je voor dat ieder kind af en toe een gesprekje voert met een volwassene over wat je leuk vindt om te doen, waar je energie van krijgt en hoe dat komt. Stel je voor dat ieder kind op die manier gevoel krijgt voor het eigen talent. Dat is waar ‘talentfluisteraar’ Luk Dewulf aan werkt. Hij bouwt een netwerk van mensen die hij ‘kindertalentenfluisteraar’ noemt, in Nederland en Vlaanderen. Een interview over talenten, weerbaarheid en lege batterijen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Werkbeleving

Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs - Nieuwe gereedschapskist voor leraren en begeleiders

Femke van den Berg, Peter de Vries, Peter de Vries (HU)

POM 2016 nummer 4

Peter de Vries en Peter de Vries schreven samen een boek over begeleiden in het passend onderwijs. “We hopen dat lezers zich dankzij deze publicatie competenter zullen voelen: beter toegerust om het passend onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Instrumenten | Passend onderwijs

Rubriek: Interview

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.