Zoeken op trefwoord 'Werkbeleving'

Wanneer blijft een leerkracht zitten?

Paul Baan

POM 2020 nummer 3

Het onderzoek Klassewerkplek is ontstaan om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het lerarentekort in het primair onderwijs. De focus ligt op het voorkomen van uitstroom. Want hoewel er een positieve trend zichtbaar is, is de uitstroom nog steeds te hoog. Van de leraren die in 2017 in het po waren gestart had 8% een jaar later de sector weer verlaten. Dit percentage was aan het dalen, maar met de intrede van bijvoorbeeld zijinstromers kan dit percentage weer gaan stijgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderzoek | Praktijk | Werkbeleving

Rubriek: Onderzoek

'Niet rekenen, maar naar buiten met de kids!'

Arnout van den Bossche, Olga Koppenhagen

POM 2020 nummer 1

Een interview met Arnout van den Bossche

Als je Arnout van den Bossche op straat tegenkomt, zou je nooit vermoeden dat hij comedian is: eenvoudig kostuum met gekleurde das, zakelijk brilletje en een kort gewiek(s)t kapsel. Je zou wedden dat hij onderweg is naar zijn werk, ergens in een groot betonnen gebouw. Heel lang was Arnout inderdaad actief in het bedrijfsleven, zoals het kader laat zien in vele functies. Nu is hij echter een heel andere weg ingeslagen: hij legt vanaf het podium aan allerlei soorten publiek uit hoe je een burn-out oploopt, ermee omgaat en er afscheid van neemt. Maar niet door lezingen met flashy powerpointpresentaties en veel statistiek. Nee: door humor.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Werkbeleving

Rubriek: Interview

Tevreden over de kwaliteit van passend onderwijs?

Jos Gerards, Peter de Vries

POM 2019 nummer 4

Er is veel ontevredenheid bij leerkrachten over passend onderwijs. Dat resoneert in het veld, in de media en werd onlangs wederom bevestigd door een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOB) onder haar leden. De ontevredenheid is zo groot dat passend onderwijs kwalitatief mislukt lijkt te zijn. Auteurs bestrijden dat tevredenheidsmetingen een dergelijke conclusie rechtvaardigen en reflecteren in dit artikel op ‘tevredenheid’ en ‘kwaliteit’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Werkbeleving

Rubriek: Opinie

Staken: voor de goede zaak of wordt ons iets aangepraat

Hilbert de Vries

POM 2019 nummer 2

Op 15 maart jl. was de nationale onderwijsstaking. Er moet volgens de Algemene Onderwijsbond tien procent bij op de onderwijsbegroting, dat is een slordige vier miljard euro per jaar. Waarvan drie miljard voor het po en vo en een miljard voor het hoger onderwijs. Dit geld moet vooral gaan naar betere salarissen en verlaging van de werkdruk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Werkbeleving

FAQ: Cijfers over passend onderwijs

POM 2017 nummer 5

Het programma De Monitor presenteerde onlangs tragische cijfers over passend onderwijs. De redactie van PO Magazine vindt deze berichtgeving eenzijdig negatief en wil daar vanuit de werkpraktijk op reageren. Daarbij vinden wij ook dat De Monitor voorzichtiger zou mogen zijn met haar interpretaties en conclusies uit een mager enquêteonderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Verantwoording | Werkbeleving

Rubriek: FAQ

"Als je er blij van wordt, dan heb je er talent voor"

Ron Benjamins, Luk Dewulf

POM 2017 nummer 2

Luk Dewulf over talentgesprekken met kinderen

Stel je voor dat ieder kind af en toe een gesprekje voert met een volwassene over wat je leuk vindt om te doen, waar je energie van krijgt en hoe dat komt. Stel je voor dat ieder kind op die manier gevoel krijgt voor het eigen talent. Dat is waar ‘talentfluisteraar’ Luk Dewulf aan werkt. Hij bouwt een netwerk van mensen die hij ‘kindertalentenfluisteraar’ noemt, in Nederland en Vlaanderen. Een interview over talenten, weerbaarheid en lege batterijen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Werkbeleving

Vaste werkplek of beste omgeving

Wendie Hardeman

POM 2016 nummer 4

Het woord ‘klas’ heeft in onze taal twee betekenissen: een groep kinderen met hun leerkracht of de ruimte waarin deze groep les krijgt. Tegenwoordig wordt dit woord nauwelijks meer gebruikt, omdat beide betekenissen aan het verdwijnen zijn. Nieuwe onderwijsconcepten gaan uit van niveaugroepen, combinatiegroepen en allerlei mix-varianten in plaats van de klas met kinderen van dezelfde leeftijd. De klassikale instructie maakt plaats voor andere werkvormen waar het reguliere klaslokaal minder geschikt is. De vaste plek in de klas maakt plaats voor een flexibele leeromgeving.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Werkbeleving

Werkdruk? Wees zuinig op je professionals!

Machiel Karels

POM 2016 nummer 1

Dat het onderwijs kampt met werkdruk hoeft geen betoog. Artikelen hierover gaan viraal op sociale media en populaire tv-programma’s maken er documentaires over. Waar de oorzaken van werkdruk in het onderwijs liggen, wordt steeds duidelijker. In dit artikel wordt een aantal concrete suggesties gedaan om werkdruk en stress te bestrijden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Werkbeleving