Zoeken op trefwoord 'Verandering'

Traditionele bril past niet bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Patrick Kenis, Astrid Ottenheym

POM 2019 nummer 5

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Noord-Kennemerland (hierna: PPO-NK) heeft met zijn schoolbesturen, ondersteuningsplanraad en met o.a. Patrick Kenis en Bas Baanders de volgende vraag onderzocht: ‘Hoe kunnen we het bestuur en onafhankelijk intern toezicht zo inrichten dat het recht doet aan ieders rol en verantwoordelijkheid en dat het onze strategie, visie en bovenal onze professionals versterkt?’
We hebben ervaren dat de traditionele bril niet passend is bij hoe we als een organisatienetwerk willen werken. In dit artikel laten we zien tot welke bestuurlijke inrichting we gekomen zijn en waarom. Het hierna volgende artikel gaat in op het specifieke governancemodel dat nodig is voor dit soort ingewikkelde organisatienetwerken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Verandering | Verantwoording

Schoolleiders over hun werk

Ron Benjamins, Nanja van Es, Hans Veldsink

POM 2017 nummer 2

Er zijn boekenkasten vol geschreven over leidinggeven, onderwijsontwikkeling, verandermanagement, proceskunde en organisatiepsychologie. Wat levert dat in de praktijk op? Met welke ideeën en ervaringen werken schoolleiders aan de ontwikkeling van hun team en hun school? Nanja van Es en Hans Veldsink zijn beiden ervaren schoolleider. Ze vertellen over hun vak, hun visie en praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Verandering

De schoolleider als spil in de horizontale ontwikkeling

Marten Hazenberg, Deborah Snoeren, Jan Timmers, John Vullings

POM 2017 nummer 2

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten er dan uit? Passend Onderwijs Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider als spil in de horizontale ontwikkeling’ de tweede is. Een vast panel van drie schoolleiders en een bestuurder zijn aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk | Verandering

Rubriek: Praktijk

Leiderschap: 'Op het veld wordt bepaald wat de leiding moet doen'

Nico Eigenhuis

POM 2017 nummer 1

Goed leiderschap zorgt voor tweerichtingsverkeer. Dat wil zeggen dat goed gekeken en geluisterd wordt naar de praktijk in de klas (invloed naar boven) en dat er een duidelijk verhaal wordt verteld over de richting die de leiding voorstaat (invloed naar beneden).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Verandering

De rol van de schoolleider

Marten Hazenberg, Deborah Snoeren, Jan Timmers, John Vullings

POM 2017 nummer 1

‘De schoolleider als leider van een team’

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten er dan uit? Passend Onderwijs Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider als leider van een team’ de eerste is. De overige vier volgen in de volgende nummers. Een vast panel van drie schoolleiders en een bestuurder zijn aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk | Verandering

Rubriek: Praktijk

De natuur als spiegel voor de school

Guus Beenhakker, Eric de Blok

POM 2016 nummer 3

Er bestaat al ongeveer 3,8 miljard jaar leven op aarde. In dat voor ons onvoorstelbaar grote tijdsbestek heeft het leven zich telkens weten aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden en weten te overleven. Sterker nog, het leven overleeft niet alleen. Het leven floreert. Er zijn nog nooit zoveel soorten leven op aarde geweest als nu. Wat staat aan de basis van dit succes en wat zouden wij als school hiervan kunnen leren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Verandering

De 9 principes van Luc Greven

Ron Benjamins, Luc Greven

POM 2016 nummer 2

Op zoek naar excellent leiderschap op Nederlandse basisscholen

Schoolleiders doen er toe. Maar wat is nu het geheim van heel goede schoolleiders? Luc Greven zocht contact met allerlei deskundigen en vroeg hen welke opvallend goede schoolleiders zij kennen. Bij 22 excellente schoolleiders ging Greven op bezoek, hij keek, stelde vragen, hij luisterde en dacht erover na. Dat leverde 9 principes op van de excellente schoolleider. In dit artikel staat zijn boek in een notendop.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Verandering

Het verschil maken

Margareth de Wit

POM 2016 nummer 2

Sommige scholen stellen hun eigen doelen en werken daar met een gedreven team aan. Andere zetten zich zuchtend aan de opdrachten die ze van de inspectie of het ministerie krijgen. Leiders kunnen dat verschil maken. Hoe werkt dat? Wat kan een leider doen om zo’n gunstig effect op anderen te hebben? Margareth de Wit deed onderzoek naar leiderschap. Ze past resultaten uit internationaal onderzoek onder leiders uit allerlei sectoren toe op het Nederlands onderwijs. Met verrassend herkenbaar resultaat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Verandering

Professionele schoolcultuur? Doe aan ideeënsex en denk eens aan de Fiat 500

Nico Eigenhuis

POM 2016 nummer 1

“Vorige week kregen we een trainingsdag ‘professionele cultuur’. En we hebben het al zo druk!” Deze, licht wanhopige, uitspraak hoorde ik laatst van een leerkracht, die ik ken als zeer plichtsgetrouw en betrokken in haar rol als leerkracht op een grote school. Zij had blijkbaar het idee dat een professionele cultuur te trainen en te implementeren is. Dat lijkt mij een misverstand.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Verandering

Resultaten verbeteren door inspirerend leiderschap

Nico Eigenhuis, Andy Hargreaves, Tijn Nuyens

POM 2015 nummer 4

Over ‘Uplifting Leadership’, het nieuwste boek van Andy Hargreaves

Wat vraagt het om méér met minder te doen? Hoe kunnen we beter presteren dan voorheen? In hun boek ‘Uplifting Leadership’ nemen Andy Hargreaves en zijn collega’s ons mee in hun kijk op leiderschap dat prestaties van organisaties verbetert. Ze deden onderzoek in verschillende organisaties en teams, onder andere een groep scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De auteurs onderscheiden zes factoren die het verschil kunnen maken. Interessant is dat ze ook wijzen op een aantal vaak gebruikte vernieuwingsstrategieën die juist het tegendeel van ‘verbeterd resultaat’ bewerkstelligen. In dit artikel lichten we enkele van deze factoren toe.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Verandering

Duurzaam leiding geven kent lengte, breedte en diepte

Nico Eigenhuis

POM 2014 nummer 3

Binnenkort moet het gebeuren: dan zijn scholen verantwoordelijk voor het creëren van passend onderwijs voor elke leerling. Dat wil zeggen dat ze een passende onderwijscontext vinden voor leerlingen die niet vanzelfsprekend ‘lekker meekomen’. Dat kan zijn in de eigen school, in een andere school of in een school met extra speciale deskundigheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Professionalisering | Verandering

Van leerorganisatie naar lerend organisme

Walter van de Calseyde, José Dankers

POM 2014 nummer 1

De neiging om continu te veranderen en te verbeteren zit idealiter in de genen van elke onderwijsprofessional. Met passend onderwijs op komst lijkt er sowieso geen ontkomen aan steeds meer en verder professionaliseren. Maar hoe zorg je ervoor dat je team vaardigheden ontwikkelt die relevant zijn voor passend onderwijs? Kan iedere leraar eigenlijk wel voldoende vaardigheden opdoen om over een paar maanden goed te kunnen gedijen in die nieuwe situatie op school? Hoe neem je als bestuurder of manager je team(s) daarin mee?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Professionalisering | Verandering

Rubriek: Interview