Zoeken op trefwoord 'Terugplaatsing'

Van sbo naar regulier, een passende context?

Bianca van den Berg, Bas Wesseldijk

POM 2019 nummer 1

Goed onderwijs is onderwijs dat past bij het kind, ook wanneer dit betekent dat er extra ondersteuning nodig is. In het hele land zijn samenwerkingsverbanden, besturen, scholen en leraren hard aan het werk om passend onderwijs te realiseren en voor elk kind een passende plek te vinden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Terugplaatsing

Overstappen van speciaal naar gewoon onderwijs

Ron Benjamins, Maartje Reitsma

POM 2015 nummer 3

Als een leerling naar het so of sbo wordt verwezen, gaat bijna iedereen ervan uit dat dat voor de rest van de schoolperiode zo zal zijn. In steeds meer samenwerkingsverbanden worden daar vraagtekens bij geplaatst. Misschien is na verloop van tijd een leerling wel weer toe aan een gewone school. Zo’n overstap heeft kans van slagen als die goed wordt voorbereid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Terugplaatsing

FAQ: Veel gestelde vragen rond het terugplaatsen van het speciaal naar gewoon onderwijs

Ron Benjamins

POM 2015 nummer 2

Als een leerling eenmaal een plek heeft in het speciaal onderwijs, dan lijkt het vaak alsof dat voor de rest van de schoolcarrière zo blijft. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Met passend onderwijs wordt een terugkeer naar een gewone school juist aangemoedigd. Hoe werkt dat? Zes vragen over de overstap van speciaal naar gewoon
onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Terugplaatsing

Rubriek: FAQ