Zoeken op trefwoord 'Schoolondersteuningsprofiel (SOP)'

Het schoolondersteuningsprofiel als levend document in het samenwerkingsverband passend onderwijs

Tijn Nuyens, Jos van der Pluijm

POM 2014 nummer 3

Scholen zijn wettelijk verplicht om per augustus 2014 een schoolondersteuningsprofiel (SOP) te hebben. In het SOP legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per vier jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise nog moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (professionalisering van) leraren. In dit artikel gaan we in op hoe het schoolondersteuninsgprofiel een werkdocument kan zijn dat een bijdrage levert aan de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van passend onderwijs op het niveau van het bestuur en het samenwerkingsverband. We gaan in op de vraag hoe het SOP benut kan worden om actief de kwaliteit van de ondersteuning op
school binnen het bestuur en het samenwerkingsverband te verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Rubriek: Interview

Checklist: Leerlingenaanname

POM 2013 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Schoolondersteuningsprofiel (SOP) | Zorgplicht

Rubriek: Checklist

Een eigen koers: directeur Ton Rijk over de ontwikkeling van zijn samenwerkingsverband in Bergen op Zoom

Jacques van den Born, Ton Rijk

POM 2013 nummer 1

Een goed schoolondersteuningsprofiel past bij het beleid van het samenwerkingsverband en nodigt scholen uit om te ontwikkelen. Dat is het uitgangspunt van Ton Rijk. Omdat hij zich in bestaande instrumenten niet goed kan vinden, heeft hij een eigen aanpak ontwikkeld waarmee hij de basis voor ondersteuningstoewijzing in zijn samenwerkingsverband legt. Een verslag over samenhang, voor de troepen uit lopen en de professionaliteit van schoolleiders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Rubriek: Interview

Checklist: Schoolondersteuningsprofiel

POM 2013 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Rubriek: Checklist

5 Vragen aan Teun Dekker

Jack Biskop, Teun Dekker

POM 2013 nummer 1

Kinderen groeien met elkaar op en leren van en met elkaar. Dat is een belangrijk uitgangspunt van De Kroevendonk in Roosendaal, waar Teun Dekker directeur – bestuurder is. De school is een eenpitter en vaart de koers om onderwijs te willen geven aan in principe alle kinderen in de basisschoolleeftijd, wat hun talenten en achtergronden ook zijn. Vijf vragen aan Teun Dekker.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk | Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Rubriek: Interview

Ouders en personeel kunnen nu via de MR en de OPR op twee niveaus meedoen

Walter van de Calseyde, Jan de Vos

POM 2013 nummer 1

De verplichte invoering van passend onderwijs heeft invloed meerdere bestuursniveaus binnen de school. Op schoolniveau heeft de medezeggenschapsraad (MR) adviesbevoegdheid op het schoolondersteuningsprofiel. Op het niveau van het samenwerkingsverband komt er een nieuw medezeggenschapsorgaan, de ondersteuningsplanraad (OPR). Die heeft instemmingsbevoegdheid op het ondersteuningsplan. We vroegen Jan de Vos van het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs naar de voordelen, knelpunten en aandachtspunten bij deze ontwikkelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap (MR/OPR) | Ondersteuningsplan (OP) | Ouders/Betrokkenheid | Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Rubriek: Interview