Zoeken op trefwoord 'Professionele cultuur'

Van wie is dit aapje?

Job Christians

POM 2017 nummer 3

Werken aan een professionele cultuur op de werkvloer

Marja is schoolleider. Samen met een deel van het team organiseert ze de sportdag voor alle leerlingen. Tanya is een van de collega’s van de projectgroep en heeft de taak om met de sportclub in de directe omgeving van de school voldoende spelbegeleiders en scheidsrechters te organiseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie | Professionele cultuur

Professionele schoolcultuur? Doe aan ideeënsex en denk eens aan de Fiat 500

Nico Eigenhuis

POM 2016 nummer 1

“Vorige week kregen we een trainingsdag ‘professionele cultuur’. En we hebben het al zo druk!” Deze, licht wanhopige, uitspraak hoorde ik laatst van een leerkracht, die ik ken als zeer plichtsgetrouw en betrokken in haar rol als leerkracht op een grote school. Zij had blijkbaar het idee dat een professionele cultuur te trainen en te implementeren is. Dat lijkt mij een misverstand.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Professionele cultuur | Verandering

Resultaten verbeteren door inspirerend leiderschap

Nico Eigenhuis, Andy Hargreaves, Tijn Nuyens

POM 2015 nummer 4

Over ‘Uplifting Leadership’, het nieuwste boek van Andy Hargreaves

Wat vraagt het om méér met minder te doen? Hoe kunnen we beter presteren dan voorheen? In hun boek ‘Uplifting Leadership’ nemen Andy Hargreaves en zijn collega’s ons mee in hun kijk op leiderschap dat prestaties van organisaties verbetert. Ze deden onderzoek in verschillende organisaties en teams, onder andere een groep scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De auteurs onderscheiden zes factoren die het verschil kunnen maken. Interessant is dat ze ook wijzen op een aantal vaak gebruikte vernieuwingsstrategieën die juist het tegendeel van ‘verbeterd resultaat’ bewerkstelligen. In dit artikel lichten we enkele van deze factoren toe.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Professionele cultuur | Verandering

Leiderschap: leg de regie op de juiste plek

Nico Eigenhuis

POM 2015 nummer 3

Een schoolleider lijkt op een regisseur. Toneelregisseur Ivo van Hove zegt over zijn werk: “Als ik regisseer, voel ik me totaal op mijn gemak. Rustig, helemaal op mijn plek. Daar durf ik te falen, fouten te maken. Dan zeg ik drie dagen later tegen een acteur: ‘Je had gelijk – er klopt niets van wat ik je gevraagd heb.’ Al mijn onzekerheden geef ik daar toe. Dat is comfortabel, want ik zie ook heel veel regisseurs die gestrest zijn in het repetitielokaal.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Professionele cultuur

Een cultuur van professionele ontwikkeling

Nico Eigenhuis, Tom Roetert

POM 2015 nummer 2

Eén van de sprekers op ‘Passend onderwijs in 1 dag’ is Tom Roetert, adviseur voor de AVS. Voorafgaand sprak ik met hem over zijn passie voor een klimaat van samen werken en samen leren in de school. De gedrevenheid is van zijn gezicht te lezen, zodra hij spreekt over belemmeringen en mogelijkheden om voor leerlingen een passende en inspirerende schoolomgeving te verzorgen. Hij blijkt een enthousiaste pleitbezorger van een goed leerklimaat, inclusief een passende schoolcontext voor leraren die zich willen ontwikkelen of daar soms moeite mee hebben. De rol van de schoolleider vindt hij daarbij van grote invloed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Professionalisering | Professionele cultuur

Rubriek: Interview

Mensen zijn belangrijker dan regels

Ron Benjamins

POM 2015 nummer 2

Minder regels en meer ruimte voor eigen beleid in de eigen regio: passend onderwijs is een schoolvoorbeeld van decentralisatie en deregulering. Ondersteuning van leerlingen is niet meer afhankelijk van algemeen geldende, vooraf geregelde indicatiestellingen. Langzaamaan wordt duidelijker zichtbaar wat daarvoor in de plaats komt: het oordeel van mensen met verstand van zaken en gevoel voor kinderen. Het geheim van succesvol passend onderwijs zit in de mensen die het doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionele cultuur | Wet- en regelgeving

Denkkaders passend onderwijs mogelijk maken

Rien van den Heuvel, Tijn Nuyens

POM 2015 nummer 1

Het passend maken van onderwijs vindt plaats in de klas. Steeds als we het hebben over de rol van de leerkracht in het realiseren van passend onderwijs, blijft één cruciale factor buiten beschouwing: het denkkader van de leerkracht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Passend onderwijs | Professionele cultuur

Leiderschap: balans tussen daadkracht en kwetsbaarheid

Nico Eigenhuis

POM 2014 nummer 5

Daadkrachtig duidelijk maken waar je naar toe wilt. Vanuit een duidelijke visie voortdurend je verhaal vertellen, aan alle relevante personen in je organisatie. Het is een belangrijke competentie voor directeuren van besturen, samenwerkingsverbanden en scholen. Maar dit daadkrachtig poneren is niet genoeg! Daadkracht wordt pas effectief in combinatie met kwetsbaarheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Leiderschap/Directie | Professionele cultuur

Van vergaderen naar georganiseerd leren

Reinoud Buijs

POM 2014 nummer 5

Het onderwijs heeft een intensieve overlegcultuur. Werkgroepjes, teamvergaderingen, bouwvergaderingen, bilateraaltjes, er wordt wat afgepraat. We praten over alles wat er op de school gebeurt, omdat we vinden dat iedereen op de hoogte moet zijn en iedereen betrokken moet zijn. Maar veel teamleden hebben het gevoel dat de traditionele vergadering niet meer goed werkt. Hoe kan een vergadering écht bijdragen aan samen leren en ontwikkelen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gespreksvoering | Professionele cultuur

Rubriek: Praktijk

Een leerkracht wil gezien worden

Nico Eigenhuis

POM 2014 nummer 4

‘Waarnemen’ is vaak stap één van een managementmodel of een beleidscyclus. Het lijkt niet meer dan het onvermijdelijke opstapje voor het echte werk: doelen stellen, ambities formuleren en verandering brengen. Maar een directeur die goed kijkt en verbonden is met wat er nú in de school gebeurt is beter in staat om een team te leiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Professionele cultuur

Leidinggeven aan leraren

Nico Eigenhuis

POM 2014 nummer 1

Leraren die hun vak verstaan geven vorm aan passend onderwijs. Om dat te bereiken is een vernieuwde rol van de schoolleiding nodig. Dit is één van de verrassende stellingen die John Hattie formuleert in zijn boek “Visible Learning for Teachers”. Het gaat om een verschuiving van “onderwijskundige leiding” (met te veel nadruk op het onderwijs) naar “leiders voor leren” die het accent leggen op het leren van kinderen en volwassenen. Daarbij is de primaire focus niet “wat wordt onderwezen?” en “hoe wordt het onderwezen?”. Leiders voor leren gaan uit van vragen als “hebben de leerlingen essentiële kennis en vaardigheden verworven?”, “hoe weten we dat?” en “hoe kunnen we die gegevens gebruiken om het onderwijs te verbeteren?”. Het is een subtiel verschil, maar wel een verschil dat leidt naar een interessante blikwisseling. Het eind van het proces en de resultaten zijn niet alleen belangrijk, maar ook het leerproces dat leidt tot resultaten. Dit geldt voor zowel het leerproces van leerlingen als van leraren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Evaluatie/reflectie | Leiderschap/Directie | Professionele cultuur

Rubriek: Beschouwing

Lerende leider of gehaaste manager?

Nico Eigenhuis

POM 2013 nummer 3

Bent u als leidinggevende een lerende leider of een gehaaste manager? Het is wellicht interessant om deze vraag eens door uw hoofd te laten gaan en te bekijken waar bij u het accent ligt. Een leidinggevende zoekt balans tussen vertraging en snelheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Professionele cultuur

Rubriek: Beschouwing

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.