Zoeken op trefwoord 'Professionalisering'

Professional in de spiegel: omgaan met eigen reacties bij leerlingen

Guus Beenhakker

POM 2020 nummer 2

De onderwijsinspectie constateert dat de kansenongelijkheid toeneemt. Dat is reden voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden om met dit onderwerp aan de slag te gaan. In de regio Noord-Kennemerland leidde dit tot de pilot ‘Professional in de spiegel’. Het doel is om het reflectievermogen van de professional te verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Professionalisering

Netwerkexpertise deling

Guus Beenhakker, Gonnie Boerma-Sijbrandij, Henk van der Pas

POM 2018 nummer 2

Binnen samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zit veel expertise. In het kader van passend onderwijs doen we er goed aan deze expertise zo handig mogelijk te delen. Eerst binnen een school of bestuur en later kan dit worden uitgebreid naar het samenwerkingsverband of zelfs daarbuiten. Gonnie Boerma en Henk van der Pas zijn bezig met het opzetten van een systeem voor zoals zij het zelf noemen ‘Netwerkexpertise deling’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering

Rubriek: Interview

Passend Ommoord: op naar een duurzame integratie van regulier en speciaal onderwijs

Guus Beenhakker, Door Faber

POM 2017 nummer 3

Samenwerkingsverband PPO Rotterdam is samen met acht scholen in de Rotterdamse wijk Ommoord sinds enkele jaren bezig om alle kinderen een passende plek te bieden. Passend Ommoord is een door de wijk gedragen project dat draait om de integratie van so en sbo in het regulier onderwijs door leraren zowel in theorie als in praktijk verder te professionaliseren. Passend Ommoord hanteert een door alle deelnemende scholen gedragen, integrale, interzuilaire aanpak en dat maakt het extra bijzonder.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Samenwerkingsverband (SWV)

De so-expertise van school naar school verspreiden

Guus Beenhakker, Lieke Rigter

POM 2015 nummer 5

Met de komst van passend onderwijs ontstaat de behoefte om kennis uit het speciaal onderwijs te delen met scholen uit het regulier onderwijs. Stichting Orion (Openbaar Speciaal Onderwijs Amsterdam) heeft hiervoor een oplossing. Van school naar school wordt informatie binnen en buiten de stichting op effectieve en eenvoudige wijze gedeeld. Er wordt zo veel mogelijk samengewerkt met het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen en andere partners.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Professionalisering | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Aandachtspunten voor het organiseren van efficiënte ondersteuning binnen het schoolteam

Guus Beenhakker, Danny Wyffels

POM 2015 nummer 5

Met passend onderwijs is het verlenen van ondersteuning voor veel scholen dichterbij gekomen of intensiever geworden. Teams worstelen wel eens met de vraag hoe de ondersteuning binnen het team goed kan worden afgestemd en waar de belangrijkste winstpunten liggen om ondersteuning effectief te maken. Danny Wyffels, actief als lerarenopleider in Torhout (België), schreef het boek ‘Hoe coach ik mijn klas’ en beschrijft enkele aandachtspunten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Leiderschap/Directie | Ondersteuning (extra) | Professionalisering

Rubriek: Interview

Een cultuur van professionele ontwikkeling

Nico Eigenhuis, Tom Roetert

POM 2015 nummer 2

Eén van de sprekers op ‘Passend onderwijs in 1 dag’ is Tom Roetert, adviseur voor de AVS. Voorafgaand sprak ik met hem over zijn passie voor een klimaat van samen werken en samen leren in de school. De gedrevenheid is van zijn gezicht te lezen, zodra hij spreekt over belemmeringen en mogelijkheden om voor leerlingen een passende en inspirerende schoolomgeving te verzorgen. Hij blijkt een enthousiaste pleitbezorger van een goed leerklimaat, inclusief een passende schoolcontext voor leraren die zich willen ontwikkelen of daar soms moeite mee hebben. De rol van de schoolleider vindt hij daarbij van grote invloed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Professionalisering

Rubriek: Interview

FAQ: Veel gestelde vragen rond professionalisering

Ron Benjamins

POM 2015 nummer 2

Als meer leerlingen met ondersteuning vaker in het regulier basisonderwijs les krijgen, vraagt dat om professionalisering van leraren. De meest gestelde vragen over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van professionaliseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering

Rubriek: FAQ

Duurzaam leiding geven kent lengte, breedte en diepte

Nico Eigenhuis

POM 2014 nummer 3

Binnenkort moet het gebeuren: dan zijn scholen verantwoordelijk voor het creëren van passend onderwijs voor elke leerling. Dat wil zeggen dat ze een passende onderwijscontext vinden voor leerlingen die niet vanzelfsprekend ‘lekker meekomen’. Dat kan zijn in de eigen school, in een andere school of in een school met extra speciale deskundigheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Professionalisering | Verandering

Netwerkleren in de praktijk

Steffie van Gils

POM 2014 nummer 2

“Onze docenten zijn enthousiast en voelen zich meer betrokken,” constateert de directie bij SKOEM, waar de teams dit schooljaar begonnen met netwerkleren. Hoe werkt netwerkleren in de praktijk? Passend Onderwijs Magazine nam een kijkje bij het schoolbestuur en de scholen in het Limburgse Echt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Professionalisering

Checklist: Netwerkleren door onderwijsprofessionals

Nico Eigenhuis

POM 2014 nummer 2

Voor de kwaliteitsverbetering en het realiseren van passend onderwijs is het belangrijk dat alle betrokkenen blijven leren en hun eigen deskundigheid daarmee
versterken. Betrokken onderwijsprofessionals zijn onder andere leerkrachten, coördinatoren, directeuren en IB’ers. Hieronder een aantal belangrijke aandachtspunten om hun leren te faciliteren via het netwerkleren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering

Rubriek: Checklist

Professionaliseren van leraren: informeel, autonoom en praktijkgericht

Nico Eigenhuis, Maarten de Laat

POM 2014 nummer 1

Leraren leren het best van elkaar, op een informele manier, als er onderling vertrouwen is. Dat zegt Maarten de Laat. Wat Andy Hargreaves en Michael Fullan verwoorden als ‘sociaal kapitaal’ wordt in Heerlen uitgevoerd onder de naam ‘netwerkleren’. In dit artikel verkennen we hoe leraren vanuit die gedachte op een inspirerende manier aan hun eigen professionalisering kunnen werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering

Rubriek: Interview

Van leerorganisatie naar lerend organisme

Walter van de Calseyde, José Dankers

POM 2014 nummer 1

De neiging om continu te veranderen en te verbeteren zit idealiter in de genen van elke onderwijsprofessional. Met passend onderwijs op komst lijkt er sowieso geen ontkomen aan steeds meer en verder professionaliseren. Maar hoe zorg je ervoor dat je team vaardigheden ontwikkelt die relevant zijn voor passend onderwijs? Kan iedere leraar eigenlijk wel voldoende vaardigheden opdoen om over een paar maanden goed te kunnen gedijen in die nieuwe situatie op school? Hoe neem je als bestuurder of manager je team(s) daarin mee?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Professionalisering | Verandering

Rubriek: Interview

Checklist: Professionaliseren van uw team

Nico Eigenhuis

POM 2014 nummer 1

Om passend onderwijs te realiseren is professionalisering van de teamleden belangrijk. Professionalisering heeft als doel de vakbekwaamheid te versterken en het arsenaal aan handelingsmogelijkheden te vergroten. Het vereist een lerende cultuur op school. Daarvoor is een aantal voorwaarden te onderscheiden die hieronder worden benoemd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering

Rubriek: Checklist

Passend leiding geven: Wat heeft deze leerkracht nodig?

Peter Lakke

POM 2013 nummer 1

Passend onderwijs vraagt veel van leerkrachten. Ze worden uitgenodigd om zich te verdiepen in leerlingen die veel aandacht vergen. Niet elke leerling heeft hetzelfde nodig. Wat voor leerkrachten en hun groep geldt, geldt ook voor schoolleiders en hun team. Niet elke leerkracht heeft baat bij dezelfde manier van leiding. Wat voor de ene leerkracht een enorme stimulans is, kan voor een andere leerkracht juist heel frustrerend zijn. Over vier manieren van leiden en wanneer die effectief zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Leiderschap/Directie | Professionalisering

Rubriek: Beschouwing