Zoeken op trefwoord 'Politiek'

Tweede Kamer: passend onderwijs heeft verbetering nodig

Jack Biskop

POM 2019 nummer 4

Op 26 juni jl. voerde de Vaste Kamercommissie OCW het jaarlijkse debat over de voortgang van passend onderwijs met minister Slob. Basis van het debat was de gedegen 13de voortgangsrapportage passend onderwijs, maar de aandacht ging vooral uit naar de kritiek die geuit wordt in de enquête van de vakbond AOb en allerlei populistische berichtgeving uit het land. Op de ene plek dreigt het speciaal basisonderwijs te verdwijnen, op een andere plek is onderwijs voor hoogbegaafden slecht geregeld in de ogen van ouders. Geïnspireerd door de voortgangsrapportage gaf de minister aan dat goede vooruitgang wordt geboekt. Hij wil deze positieve beweging versterken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Politiek | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Beschouwing

Auris Dr. M. Polanoschool Rotterdam

Guus Beenhakker

POM 2019 nummer 3

PO Magazine met minister Slob op bezoek bij:

Om zelf te zien hoe passend onderwijs in de praktijk uitpakt, brengt minister Arie Slob (basis- en voortgezet onderwijs en media) met enige regelmaat bezoeken aan verschillende scholen in het land. Daar gaat hij in gesprek met leraren, ouders, leerlingen en andere betrokken professionals. Bij een bezoek aan de Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam mocht PO Magazine over de schouders meekijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Politiek | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Slob en De Jonge trekken samen op

Jack Biskop

POM 2019 nummer 1

Het was even wachten op de brief die de ministers Slob (OCW) en De Jonge (VWS) zouden sturen naar de Tweede Kamer over de aansluiting tussen onderwijs en zorg. Maar op 23 november is de brief dan toch wereldkundig gemaakt. En het is een prachtige brief geworden! Voor het eerst wordt door twee ministeries in samenhang gesproken over hoe onderwijsondersteuning en jeugdzorg beter geregeld kunnen worden voor alle kinderen, maar met name voor kinderen met een meervoudige jeugdhulp en ondersteuningsbehoefte als gevolg van cognitieve, medische, psychische, lichamelijke beperkingen en/of beperkte sociaal-emotionele ontwikkeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Politiek

Passend onderwijs in debat

Jack Biskop

POM 2018 nummer 5

Na het debat over passend onderwijs in juli, heeft de Tweede Kamer bij de behandeling van de onderwijsbegroting opnieuw gesproken over passend onderwijs en de rol van de samenwerkingsverbanden. Daarbij ging het in het bijzonder over het signaal dat er nogal veel geld bij de samenwerkingsverbanden ‘op de plank’ ligt, terwijl dat geld eigenlijk bestemd is voor het ondersteunen van leerlingen op scholen. Verder zijn vraagtekens gezet bij de samenwerkingsverbanden als verplichte organisatievorm in de regio in de vorm van de motie Westerveld (GroenLinks).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Politiek | Wet- en regelgeving

Checklist: Wat vinden de politieke partijen over passend onderwijs?

POM 2018 nummer 4

In het Kamerdebat van 2 juli hebben verschillende partijen zich uitgelaten over passend onderwijs. Hiermee een overzicht van hun standpunten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Politiek

Rubriek: Checklist