Zoeken op trefwoord 'Leiderschap/Directie'

Toezicht en sturing van samenwerkingsverbanden bekeken vanuit de wetenschap

Hilbert de Vries

POM 2020 nummer 3

Samenwerking komt niet vanzelf tot stand en het pad van samenwerking kent vele valkuilen. Huxham & Vangen (2008) schreven daarover: “Unless there is no other opportunity, start collaborating.” Toch meende de overheid dat het oprichten van samenwerkingsverbanden passend onderwijs een goed idee was. Wat daarbij vooral opvalt, is dat wetenschappelijke kennis en inzichten over samenwerking ontbraken. Nergens is die kennis zichtbaar terug te zien.1 Niet in wet, niet in uitwerkingen, niet in evaluaties. Terwijl dit juist enorm verhelderend zou kunnen zijn. Hoog tijd dus om te bespiegelen hoe volgens de wetenschap samenwerking zou kunnen werken en wat dit kan betekenen in het organiseren van passende governance.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Beschouwing

Wanneer blijft een leerkracht zitten?

Paul Baan

POM 2020 nummer 3

Het onderzoek Klassewerkplek is ontstaan om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het lerarentekort in het primair onderwijs. De focus ligt op het voorkomen van uitstroom. Want hoewel er een positieve trend zichtbaar is, is de uitstroom nog steeds te hoog. Van de leraren die in 2017 in het po waren gestart had 8% een jaar later de sector weer verlaten. Dit percentage was aan het dalen, maar met de intrede van bijvoorbeeld zijinstromers kan dit percentage weer gaan stijgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderzoek | Praktijk | Werkbeleving

Rubriek: Onderzoek

De schoolleider van de toekomst

Petra van Haren, Marten Hazenberg, Deborah Snoeren, Jan Timmers, John Vullings

POM 2017 nummer 5

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten eruit? Passend Onderwijs Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider van de toekomst’ de vijfde is. Een vast panel van drie schoolleiders, een bestuurder zijn en de AVS-voorzitter aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Inspiratietrip rondom passend onderwijs

Guus Beenhakker, Marianne van Kalmhout

POM 2017 nummer 4

Bestuurlijke ontwikkeling voor passend onderwijs

Schoolbesturen hebben vaak tegenstrijdige belangen. In die gevallen treedt vaak wrijving op in het ingezette en het uitgevoerde beleid. Het samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis, Onderwijs Dat Past (ODP) heeft daarom gekozen voor een nieuwe bestuurlijke inrichting. Daarnaast wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van een aangescherpte onderwijsvisie.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Ondersteuningsplan (OP) | Onderwijsvisie | Passend onderwijs

De schoolleider als visionair, innovator

Petra van Haren, Marten Hazenberg, Deborah Snoeren, Jan Timmers, John Vullings

POM 2017 nummer 4

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten eruit? Passend Onderwijs Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider als visionair, innovator’ de vierde is. Een vast panel van drie schoolleiders, een bestuurder zijn en de AVS-voorzitter aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Van wie is dit aapje?

Job Christians

POM 2017 nummer 3

Werken aan een professionele cultuur op de werkvloer

Marja is schoolleider. Samen met een deel van het team organiseert ze de sportdag voor alle leerlingen. Tanya is een van de collega’s van de projectgroep en heeft de taak om met de sportclub in de directe omgeving van de school voldoende spelbegeleiders en scheidsrechters te organiseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie

De schoolleider op weg naar zijn pensioen

Guus Beenhakker

POM 2017 nummer 3

Meer dan de helft van de schoolleiders in het basisonderwijs is bijna zestig of daar al overheen. De komende jaren zullen zij zich gaan voorbereiden op hun pensioen en hun opvolgers zullen worden klaargestoomd voor de taak om een school aan te sturen. PO Magazine maakte een rondgang langs enkele schoolleiders voor een
kijkje in de keuken bij dat traject.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk

De schoolleider tussen team en bestuurder

Petra van Haren, Marten Hazenberg, Deborah Snoeren, Jan Timmers, John Vullings

POM 2017 nummer 3

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten er dan uit? PO Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider tussen team en bestuurder’ de derde is. Een vast panel van drie schoolleiders, een bestuurder zijn en de AVS-voorzitter aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Pionieren om passend onderwijs tot een succes te maken

Guus Beenhakker, Nicole Hanegraaf

POM 2017 nummer 2

Dat doe je met je team

“Ik hoor vaak mensen zeggen ‘je moet je team meenemen’. Maar ik vind het veel belangrijker om met mensen in gesprek te gaan over wat we goed onderwijs vinden”, zegt Nicole Hanegraaf, clusterdirecteur van Delta Onderwijs in Oosterhout. “Dat gaat niet over mensen meenemen, maar over samen met mensen steeds bewust zijn van waar je samen mee bezig bent en waarvoor je het doet.” Stilstaan bij wat er gebeurt het nieuws of in de samenleving hoort daar ook bij. “We hebben een naar buiten gerichte blik en kijken graag naar wat er in de samenleving gebeurt. Daarbij stellen we steeds de vraag wat dat betekent voor ons
onderwijs en leggen de link met wat wij met dat onderwijs voor ogen hebben. Daar denken we met zijn allen steeds over na.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie

"Schoolleiders zijn de belangrijkste leiders in de wereld"

Claire Boonstra

POM 2017 nummer 2

Claire Boonstra werkt met haar Operation Education aan een nieuw ontwerp voor scholen. Al meer dan vier jaar lang stelt ze kritische vragen bij het onderwijs zoals we dat kennen. Dat levert langzamerhand een beeld op van hoe het anders kan. Ze ziet scholen die zich niet richten op methodieken en scores, maar die heel goed kijken wat kinderen nodig hebben. Dit is haar verhaal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie

Schoolleiders over hun werk

Ron Benjamins, Nanja van Es, Hans Veldsink

POM 2017 nummer 2

Er zijn boekenkasten vol geschreven over leidinggeven, onderwijsontwikkeling, verandermanagement, proceskunde en organisatiepsychologie. Wat levert dat in de praktijk op? Met welke ideeën en ervaringen werken schoolleiders aan de ontwikkeling van hun team en hun school? Nanja van Es en Hans Veldsink zijn beiden ervaren schoolleider. Ze vertellen over hun vak, hun visie en praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Verandering

De schoolleider als spil in de horizontale ontwikkeling

Marten Hazenberg, Deborah Snoeren, Jan Timmers, John Vullings

POM 2017 nummer 2

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten er dan uit? Passend Onderwijs Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider als spil in de horizontale ontwikkeling’ de tweede is. Een vast panel van drie schoolleiders en een bestuurder zijn aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk | Verandering

Rubriek: Praktijk

Welke invloed heeft een schoolleider op het samenwerkingsverband?

Luuk van Aalst, Nicole Teeuwen

POM 2017 nummer 2

Een goed werkend samenwerkingsverband wordt gedragen door schoolleiders. Sommige regio’s zijn daar mooie voorbeelden van. Luuk van Aalst is directeur van het samenwerkingsverband in IJssel-Berkel. Hij vertelt hoe schoolleiders directe invloed kunnen hebben op passend onderwijs. Ook in Rotterdam werkt Nicole Teeuwen aan projecten waarin schoolleiders een duidelijke rol hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Passend onderwijs | Samenwerkingsverband (SWV)

Leiderschap: 'Op het veld wordt bepaald wat de leiding moet doen'

Nico Eigenhuis

POM 2017 nummer 1

Goed leiderschap zorgt voor tweerichtingsverkeer. Dat wil zeggen dat goed gekeken en geluisterd wordt naar de praktijk in de klas (invloed naar boven) en dat er een duidelijk verhaal wordt verteld over de richting die de leiding voorstaat (invloed naar beneden).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Verandering

Toekomstbewust leiderschap

Martine Creemers

POM 2017 nummer 1

‘Onderwijs is vaak wel toekomstgericht, maar nog niet altijd toekomstbewust.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie

De rol van de schoolleider

Marten Hazenberg, Deborah Snoeren, Jan Timmers, John Vullings

POM 2017 nummer 1

‘De schoolleider als leider van een team’

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten er dan uit? Passend Onderwijs Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider als leider van een team’ de eerste is. De overige vier volgen in de volgende nummers. Een vast panel van drie schoolleiders en een bestuurder zijn aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk | Verandering

Rubriek: Praktijk

Checklist: Eigenaarschap

Ron Benjamins

POM 2016 nummer 4

Wie wil er nu niet werken in een team met hoogopgeleide professionals die allemaal eigenaarschap tonen voor hun werk? In veel publicaties wordt eigenaarschap tegenwoordig opgevoerd als het uitgelezen middel tegen gelatenheid en moedeloosheid. Eigenaarschap heeft te maken met werken van onderop, met vertrouwen, betrokkenheid en ondernemerschap. Wat is het precies? En hoe kun je het gevoel van eigenaarschap onder je teamleden vergroten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie

Rubriek: Checklist

De 'best practice' van Paul van Hees

Paul van Hees

POM 2016 nummer 3

Paul van Hees is directeur van onder meer OBS Darwin in Oisterwijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Ondersteuning (extra) | Praktijk

Rubriek: Interview

Checklist: Herregistratie schoolleidersregister

POM 2016 nummer 3

Vanaf volgend schooljaar is de herregistratie voor de schoolleider verplicht. Het schoolleidersregister PO houdt de registraties en de herregistraties bij. Na de eerste registratie in het Schoolleidersregister PO als ´Registerdirecteur Onderwijs (RDO)´ of als ´Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO)´ registreert u zich iedere vier jaar opnieuw, dit is de zogenaamde herregistratie. Daarmee laat u zien dat u zich blijvend professionaliseert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Wet- en regelgeving

Rubriek: Checklist

Meervoudig leiderschap

Joep Dohmen, Nico Eigenhuis

POM 2016 nummer 3

Volgens Joep Dohmen (emeritus hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek) draait het nieuwe leiderschap om verbinding zoeken. Zoiets als wat Angela Merkel doet en zegt in haar pogingen om de vluchtelingencrisis op te lossen: “Wir schaffen das!”. Ze beweert niet dat ze de vluchtelingencrisis alleen aankan, maar beroept zich op een idee van gedeelde verbondenheid. Afstemming, empathie, relaties: daar draait politiek leiderschap om, en ook het onderwijs kan dergelijk leiderschap goed gebruiken. Die gedeelde verbondenheid kan leiden tot “Meervoudig Leiderschap”.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie

Leidinggeven aan de onderbouw

Martine Creemers

POM 2016 nummer 3

In 1985 werd het kleuter- en het lager onderwijs samengevoegd tot één basisschool. Tegelijkertijd werden ook de bijbehorende opleidingen, klos (kleuterleidster opleidingsschool) en pedagogische academie, samengevoegd tot één opleiding. Sommige betrokkenen ervaren hierdoor een onderwaardering en een toenemende verschoolsing van de kleuterperiode. De overgrote meerderheid van de kleuterleidsters ervaart ook een druk van ouders, leerkrachten van hogere groepen, schoolleiding en Inspectie om ‘schoolser’ te werken en meer op cognitieve prestaties te sturen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie

"Passend onderwijs is een teamopdracht"

Elleke van den Burg-Poortvliet, Jeroen Goes

POM 2016 nummer 2

De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven is geen doorsnee school. Zo kunnen kinderen er leren en spelen op de eigen boerderij en krijgen de groepen 5 tot en met 8 les in een grote, open ruimte met uiteenlopende werkplekken. De uitdaging van De Werkplaats is echter dezelfde als die van andere scholen: passend onderwijs voor alle kinderen. Schooldirecteur Jeroen Goes vertelt erover.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Passend onderwijs | Praktijk

"Schooldirecteuren moeten bruisen van visie"

Femke van den Berg, Wouter Hart

POM 2016 nummer 2

Wouter Hart over 'Verdraaide Organisaties'

Volgens Wouter Hart moet de visie op het leren en ontwikkelen van leerlingen de leidraad zijn bij de inrichting van het onderwijs. “De cruciale vraag is: van waaruit kijkt een leraar primair naar de leerling? Vanuit toetsmomenten, lesmethodieken, onderwijsaanbod, einddoelen? Of kijkt hij naar wie de leerling is en wat deze nodig heeft in relatie tot het ‘educere’: het toeleiden naar het leven?”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie | Organisatie

De 9 principes van Luc Greven

Ron Benjamins, Luc Greven

POM 2016 nummer 2

Op zoek naar excellent leiderschap op Nederlandse basisscholen

Schoolleiders doen er toe. Maar wat is nu het geheim van heel goede schoolleiders? Luc Greven zocht contact met allerlei deskundigen en vroeg hen welke opvallend goede schoolleiders zij kennen. Bij 22 excellente schoolleiders ging Greven op bezoek, hij keek, stelde vragen, hij luisterde en dacht erover na. Dat leverde 9 principes op van de excellente schoolleider. In dit artikel staat zijn boek in een notendop.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Verandering

Passend onderwijs vraagt om verbindend leiderschap

Ron Benjamins

POM 2016 nummer 2

Aan het begin van dit schooljaar verschenen veel onderzoeksrapporten over passend onderwijs. Het algemene beeld was dat afspraken en procedures op papier aardig geregeld zijn, maar dat het in de praktijk nog vaak mis gaat. De samenwerking tussen mensen en organisaties laat te wensen over. Scholen en ouders, onderwijs en jeugdhulp, samenwerkingsverbanden en besturen zetten elkaar onder druk. Iedereen is bezig met wat de ander niet goed doet. Dat is begrijpelijk,
maar dat is niet de manier om van passend onderwijs een succes te maken. Er is een manier die veel beter is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Leiderschap/Directie

Het verschil maken

Margareth de Wit

POM 2016 nummer 2

Sommige scholen stellen hun eigen doelen en werken daar met een gedreven team aan. Andere zetten zich zuchtend aan de opdrachten die ze van de inspectie of het ministerie krijgen. Leiders kunnen dat verschil maken. Hoe werkt dat? Wat kan een leider doen om zo’n gunstig effect op anderen te hebben? Margareth de Wit deed onderzoek naar leiderschap. Ze past resultaten uit internationaal onderzoek onder leiders uit allerlei sectoren toe op het Nederlands onderwijs. Met verrassend herkenbaar resultaat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Verandering

Elke leraar met kennis en vakmanschap kan een leider zijn

Ron Benjamins, Alma Harris

POM 2016 nummer 1

Professor Alma Harris over gespreid leiderschap in school.

‘Leraren die in de praktijk gestimuleerd worden om leiderschap te tonen, dat is gespreid leiderschap. In de meeste scholen bestaat een hiërarchie van schoolleider, bouwcoördinatoren en specialisten. Dat is een manier van kijken naar leiderschap. Maar in alle scholen zijn veel leiders, ook al zijn ze geen schoolleider. Het gaat om informeel leiderschap.’ Aan het woord is Alma Harris uit Londen, een toonaangevende hoogleraar als het gaat om schoolontwikkeling. Wat is haar idee over gespreid leiderschap?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie

Rubriek: Interview

Professionele schoolcultuur? Doe aan ideeënsex en denk eens aan de Fiat 500

Nico Eigenhuis

POM 2016 nummer 1

“Vorige week kregen we een trainingsdag ‘professionele cultuur’. En we hebben het al zo druk!” Deze, licht wanhopige, uitspraak hoorde ik laatst van een leerkracht, die ik ken als zeer plichtsgetrouw en betrokken in haar rol als leerkracht op een grote school. Zij had blijkbaar het idee dat een professionele cultuur te trainen en te implementeren is. Dat lijkt mij een misverstand.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Verandering

Andy Hargreaves over 'uplifting leadership'

Gaby Ammerlaan, Andy Hargreaves

POM 2015 nummer 5

Eind september bezocht de hoogleraar Andy Hargreaves Nederland voor een masterclass over ‘uplifting leadership’, georganiseerd door de Stichting Duurzaam Leren. Hoe zorg je ervoor dat je leiding geeft in een school op zo’n manier dat de leraren die er werken zich ‘opgetild’ voelen en het beste uit zichzelf halen? Dat is de vraag die Hargreaves centraal stelt, vanuit de overtuiging dat je dan ook de leerlingen ‘optilt’. Een impressie van de bijeenkomst en een paar inzichten van de ‘master’ zelf op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie

Rubriek: Interview

Aandachtspunten voor het organiseren van efficiënte ondersteuning binnen het schoolteam

Guus Beenhakker, Danny Wyffels

POM 2015 nummer 5

Met passend onderwijs is het verlenen van ondersteuning voor veel scholen dichterbij gekomen of intensiever geworden. Teams worstelen wel eens met de vraag hoe de ondersteuning binnen het team goed kan worden afgestemd en waar de belangrijkste winstpunten liggen om ondersteuning effectief te maken. Danny Wyffels, actief als lerarenopleider in Torhout (België), schreef het boek ‘Hoe coach ik mijn klas’ en beschrijft enkele aandachtspunten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Leiderschap/Directie | Ondersteuning (extra) | Professionalisering

Rubriek: Interview

Resultaten verbeteren door inspirerend leiderschap

Nico Eigenhuis, Andy Hargreaves, Tijn Nuyens

POM 2015 nummer 4

Over ‘Uplifting Leadership’, het nieuwste boek van Andy Hargreaves

Wat vraagt het om méér met minder te doen? Hoe kunnen we beter presteren dan voorheen? In hun boek ‘Uplifting Leadership’ nemen Andy Hargreaves en zijn collega’s ons mee in hun kijk op leiderschap dat prestaties van organisaties verbetert. Ze deden onderzoek in verschillende organisaties en teams, onder andere een groep scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De auteurs onderscheiden zes factoren die het verschil kunnen maken. Interessant is dat ze ook wijzen op een aantal vaak gebruikte vernieuwingsstrategieën die juist het tegendeel van ‘verbeterd resultaat’ bewerkstelligen. In dit artikel lichten we enkele van deze factoren toe.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Verandering

Leiderschap: leg de regie op de juiste plek

Nico Eigenhuis

POM 2015 nummer 3

Een schoolleider lijkt op een regisseur. Toneelregisseur Ivo van Hove zegt over zijn werk: “Als ik regisseer, voel ik me totaal op mijn gemak. Rustig, helemaal op mijn plek. Daar durf ik te falen, fouten te maken. Dan zeg ik drie dagen later tegen een acteur: ‘Je had gelijk – er klopt niets van wat ik je gevraagd heb.’ Al mijn onzekerheden geef ik daar toe. Dat is comfortabel, want ik zie ook heel veel regisseurs die gestrest zijn in het repetitielokaal.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie

Leiderschap in SWPBS-scholen: georganiseerd en gedeeld!

Anita Blonk, Joke Kamstra

POM 2015 nummer 3

Verantwoordelijk leren zijn voor jezelf, voor elkaar en voor de omgeving. Positieve keuzes leren maken als het gaat om gedrag. Samen elke dag weer de school zijn waar iedereen er bij hoort, zichzelf mag en kan zijn. Samen kiezen voor wat de moeite waard is en de schouders eronder zetten en dit elke dag samen waarmaken, met vallen en opstaan. SWPBS gaat vooral over leiderschap: jezelf aansturen, keuzes maken en samen leren werken en leven, oefenen met elkaar. We kunnen dat ook ‘burgerschap’ noemen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Pedagogisch handelen

Een cultuur van professionele ontwikkeling

Nico Eigenhuis, Tom Roetert

POM 2015 nummer 2

Eén van de sprekers op ‘Passend onderwijs in 1 dag’ is Tom Roetert, adviseur voor de AVS. Voorafgaand sprak ik met hem over zijn passie voor een klimaat van samen werken en samen leren in de school. De gedrevenheid is van zijn gezicht te lezen, zodra hij spreekt over belemmeringen en mogelijkheden om voor leerlingen een passende en inspirerende schoolomgeving te verzorgen. Hij blijkt een enthousiaste pleitbezorger van een goed leerklimaat, inclusief een passende schoolcontext voor leraren die zich willen ontwikkelen of daar soms moeite mee hebben. De rol van de schoolleider vindt hij daarbij van grote invloed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Professionalisering

Rubriek: Interview

Handelingsgericht werken en de schoolleider

Tijn Nuyens, Noëlle Pameijer

POM 2015 nummer 2

Passend onderwijs wordt geassocieerd met ‘goed onderwijs voor alle leerlingen’, ‘geen kind tussen wal en schip’ en ‘geen leerling die buiten de boot valt’. Hoe beter de basisondersteuning is en hoe sterker de interne en externe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband, hoe meer leerlingen binnen de boot kunnen blijven. Handelingsgericht Werken versterkt de basisondersteuning van scholen. In dit artikel meer over vernieuwingen in het concept en 5 aandachtspunten voor
schoolleiders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Handelingsgerichtwerken (HGW) | Leiderschap/Directie

Checklist: Flitsbezoeken

POM 2015 nummer 2

Terwijl de schoolleider vergadert, stukken schrijft, met de bestuurder overlegt en ouders te woord staat, speelt het echte schoolleven zich af in de klas. Geen tijd voor klasbezoeken. Maar met flitsbezoeken kunt u snelle en gerichte feedback geven op het gedrag van de leraar. Een ideale vorm om de alledaagse schoolpraktijk te leiden. 7 kritische succesfactoren van flitsbezoeken op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkracht/Docent | Leiderschap/Directie

Rubriek: Checklist

De 'best practice' van Gerard Kusters

Gerard Kusters

POM 2015 nummer 1

Gerard Kusters is directeur van de mytylschool te Roosendaal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

Leidinggeven vanuit Rijnlands perspectief

Nico Eigenhuis, Jan Tolhuijs

POM 2015 nummer 1

Regelmatig horen wij van onderwijsmensen dat passend onderwijs een overheidsmaatregel lijkt, gevoed vanuit financiële en beheersmatige overwegingen. Bovendien lijkt het begrip ‘passend onderwijs’ voor sommigen een pleonasme: heeft onderwijs in zichzelf niet de natuurlijke opdracht passend op de lerende te zijn? Zoals sneeuw per definitie wit is? Was vóór 1 augustus 2014 het onderwijs dan niet passend? Dat is niet bepaald inspirerende feedback die impliciet wordt meegegeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Organisatie | Passend onderwijs

Rubriek: Beschouwing

Leiderschap: balans tussen daadkracht en kwetsbaarheid

Nico Eigenhuis

POM 2014 nummer 5

Daadkrachtig duidelijk maken waar je naar toe wilt. Vanuit een duidelijke visie voortdurend je verhaal vertellen, aan alle relevante personen in je organisatie. Het is een belangrijke competentie voor directeuren van besturen, samenwerkingsverbanden en scholen. Maar dit daadkrachtig poneren is niet genoeg! Daadkracht wordt pas effectief in combinatie met kwetsbaarheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie

Een leerkracht wil gezien worden

Nico Eigenhuis

POM 2014 nummer 4

‘Waarnemen’ is vaak stap één van een managementmodel of een beleidscyclus. Het lijkt niet meer dan het onvermijdelijke opstapje voor het echte werk: doelen stellen, ambities formuleren en verandering brengen. Maar een directeur die goed kijkt en verbonden is met wat er nú in de school gebeurt is beter in staat om een team te leiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie

Duurzaam leiding geven kent lengte, breedte en diepte

Nico Eigenhuis

POM 2014 nummer 3

Binnenkort moet het gebeuren: dan zijn scholen verantwoordelijk voor het creëren van passend onderwijs voor elke leerling. Dat wil zeggen dat ze een passende onderwijscontext vinden voor leerlingen die niet vanzelfsprekend ‘lekker meekomen’. Dat kan zijn in de eigen school, in een andere school of in een school met extra speciale deskundigheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Professionalisering | Verandering

Hoe leggen we het uit? 7 Communicatietips voor directeuren

Ron Benjamins

POM 2014 nummer 3

Over passend onderwijs hebben de meeste mensen meer vragen dan antwoorden. Hoe gaat het straks precies werken en wat is eigenlijk de bedoeling? Er zijn nog niet veel mensen die daar een klip en klaar verhaal over hebben. Het lijkt alsof iedereen op elkaar wacht: leerkrachten zijn afhankelijk van de ib’er, die wacht op de directeur, die wacht op het schoolbestuur, die wacht op het samenwerkingsverband, die wacht op de PO-raad, die wacht op het Ministerie, die wacht op de Tweede Kamer… Maar wat kun je als schooldirecteur nu doen om de communicatie over passend onderwijs te starten? Zeven tips waar je morgen aan kunt beginnen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Passend onderwijs

Realiseren van passend onderwijs: zie de leerkrachten als professionals

POM 2014 nummer 2

Om passend onderwijs te realiseren wordt elke school geacht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Vrijwel alle scholen hebben dat inmiddels gedaan. In dat profiel staat aangegeven op welke wijze de school passend onderwijs wil gaan bieden. Tevens geeft de school aan waar haar grenzen liggen en wat de ambities zijn ten aanzien van “het binnenhouden” van leerlingen met speciale behoeften. Ambities worden bijvoorbeeld geformuleerd op de gebieden: ‘leren en ontwikkelen’, ‘fysiek-medisch’, ‘sociaal-emotioneel gedrag’, ‘werkhouding’ en zo mogelijk ook ‘thuissituatie’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie

Leidinggeven aan leraren

Nico Eigenhuis

POM 2014 nummer 1

Leraren die hun vak verstaan geven vorm aan passend onderwijs. Om dat te bereiken is een vernieuwde rol van de schoolleiding nodig. Dit is één van de verrassende stellingen die John Hattie formuleert in zijn boek “Visible Learning for Teachers”. Het gaat om een verschuiving van “onderwijskundige leiding” (met te veel nadruk op het onderwijs) naar “leiders voor leren” die het accent leggen op het leren van kinderen en volwassenen. Daarbij is de primaire focus niet “wat wordt onderwezen?” en “hoe wordt het onderwezen?”. Leiders voor leren gaan uit van vragen als “hebben de leerlingen essentiële kennis en vaardigheden verworven?”, “hoe weten we dat?” en “hoe kunnen we die gegevens gebruiken om het onderwijs te verbeteren?”. Het is een subtiel verschil, maar wel een verschil dat leidt naar een interessante blikwisseling. Het eind van het proces en de resultaten zijn niet alleen belangrijk, maar ook het leerproces dat leidt tot resultaten. Dit geldt voor zowel het leerproces van leerlingen als van leraren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Leiderschap/Directie

Rubriek: Beschouwing

Lerende leider of gehaaste manager?

Nico Eigenhuis

POM 2013 nummer 3

Bent u als leidinggevende een lerende leider of een gehaaste manager? Het is wellicht interessant om deze vraag eens door uw hoofd te laten gaan en te bekijken waar bij u het accent ligt. Een leidinggevende zoekt balans tussen vertraging en snelheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie

Rubriek: Beschouwing

Ouderbetrokkenheid en passend onderwijs

Noëlle Pameijer

POM 2013 nummer 2

Eén van de doelen van passend onderwijs is het versterken van de positie van ouders. Zodra ouders en school samenwerken, nemen de leeropbrengsten en het welbevinden van leerlingen toe. Ouderbetrokkenheid is daarmee belangrijk voor elke leerling en vooral voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ouderbetrokkenheid draagt eraan bij dat minder leerlingen ‘tussen wal en schip belanden’. School en ouders hebben elkaar dus hard nodig voor succesvol passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Handelingsgerichtwerken (HGW) | Leiderschap/Directie | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Beschouwing

De energie van de baas

Nico Eigenhuis

POM 2013 nummer 2

De kinderen, uw teamleden en de ouders, ze hebben allemaal direct in de gaten hoe de vork in de steel zit: ze zien meteen of het verhaal van hun directeur echt is of dat hun directeur zijn werk alleen doet omdat het moet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Leiderschap/Directie

Rubriek: Beschouwing

Eigenzinnig leidinggeven: kern bepalen, keuzes maken, koers uitzetten

Maartje Jacobs, Ron Stevens

POM 2013 nummer 2

De ontwikkeling of verandering van een organisatie start met een goede visie, dat staat in alle managementboeken. Uit onderzoek blijkt verder dat de kwaliteit van een organisatie vooral bepaald wordt door een goede leider. Tel die twee dingen op en je weet: een goede leider heeft een visie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie

5 Vragen aan Teun Dekker

Jack Biskop, Teun Dekker

POM 2013 nummer 1

Kinderen groeien met elkaar op en leren van en met elkaar. Dat is een belangrijk uitgangspunt van De Kroevendonk in Roosendaal, waar Teun Dekker directeur – bestuurder is. De school is een eenpitter en vaart de koers om onderwijs te willen geven aan in principe alle kinderen in de basisschoolleeftijd, wat hun talenten en achtergronden ook zijn. Vijf vragen aan Teun Dekker.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk | Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Rubriek: Interview

Passend leiding geven: Wat heeft deze leerkracht nodig?

Peter Lakke

POM 2013 nummer 1

Passend onderwijs vraagt veel van leerkrachten. Ze worden uitgenodigd om zich te verdiepen in leerlingen die veel aandacht vergen. Niet elke leerling heeft hetzelfde nodig. Wat voor leerkrachten en hun groep geldt, geldt ook voor schoolleiders en hun team. Niet elke leerkracht heeft baat bij dezelfde manier van leiding. Wat voor de ene leerkracht een enorme stimulans is, kan voor een andere leerkracht juist heel frustrerend zijn. Over vier manieren van leiden en wanneer die effectief zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Leiderschap/Directie | Professionalisering

Rubriek: Beschouwing