Zoeken op trefwoord 'Kwaliteit'

Hobbelige weg naar inclusiever onderwijs

Jack Biskop, Hilbert de Vries

POM 2020 nummer 4

Evaluatie Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs bij wet ingevoerd. Bij de start van de wet is meteen afgesproken om in de periode 2015-2020 de wet goed te evalueren. Die opdracht is weggelegd bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In dit artikel willen wij de voornaamste conclusies van het rapport nog een keer langs lopen en vanuit die conclusies aangeven wat mogelijke verbeteringen kunnen zijn voor de toekomst.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Inclusie | Kwaliteit | Organisatie

Rubriek: Beschouwing

Verevening versterkt kansenongelijkheid

Jos Gerards, Hilbert de Vries

POM 2020 nummer 4

Overheidsbeleid stuurt lang niet altijd in een consequente richting; maar werkt soms zelfs tegen elkaar in. Zo is kansengelijkheid een van speerpunten van het Nederlandse onderwijsbeleid. Ook benoemt OCW het tegengaan van segregatie en overbelaste scholen als actiepunten. Gek genoeg zorgt de ‘verevening’ vanuit passend onderwijs juist voor kansenongelijkheid en meer segregatie en overbelaste scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Evaluatie/reflectie | Kwaliteit | Organisatie

Rubriek: Opinie

Ouders over passend onderwijs

Olga Koppenhagen

POM 2020 nummer 4

Een veilige school waar kinderen prettig kunnen leren is normaal, toch?

Elk jaar brengt Ouders & Onderwijs De Staat van de Ouder uit; een rapport dat de uitslagen van onderzoek bevat waarin ouders hun mening over het onderwijs geven. Dit jaar gaat het rapport over passend onderwijs in de praktijk. De resultaten zijn redelijk schokkend: 60 procent van de ouders is ontevreden over het passend onderwijs dat wordt geboden. Het rapport bevat dan ook een groot aantal aanbevelingen om het beter te maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Onderzoek

Tevreden over de kwaliteit van passend onderwijs?

Jos Gerards, Peter de Vries

POM 2019 nummer 4

Er is veel ontevredenheid bij leerkrachten over passend onderwijs. Dat resoneert in het veld, in de media en werd onlangs wederom bevestigd door een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOB) onder haar leden. De ontevredenheid is zo groot dat passend onderwijs kwalitatief mislukt lijkt te zijn. Auteurs bestrijden dat tevredenheidsmetingen een dergelijke conclusie rechtvaardigen en reflecteren in dit artikel op ‘tevredenheid’ en ‘kwaliteit’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Kwaliteit | Passend onderwijs | Werkbeleving

Rubriek: Opinie

Samen werk maken van kwaliteit voor passend onderwijs

Dick Hattenberg, Astrid Ottenheym

POM 2019 nummer 2

Ook bij passend onderwijs wordt het succes bepaald door de kwaliteit die we leveren. Onze associaties met kwaliteit is zeer divers. De een denkt aan INK-modellen, PDCA-cycli, stoplichten, grafieken of afvinklijsten. De ander denkt aan reflectie, professionele dialoog, intervisie of aan een combinatie van dit soort zaken. We laten zien dat kwaliteitszorg geen zelfstandig naamwoord is waarbij je een keer in de zoveel tijd de temperatuur meet, maar dat het eigenlijk een werkwoord is waar je doorlopend met elkaar werk van maakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Kwaliteit | Onderzoek

Samen werk maken van kwaliteit passend onderwijs

Dick Hattenberg, Astrid Ottenheym

POM 2018 nummer 4

Samenwerkingsverband in the picture

Ook bij passend onderwijs wordt het succes bepaald door de kwaliteit die we leveren. Onze omgang met kwaliteit is zeer divers. De een denkt aan INK-modellen, PDCA-cycli, stoplichten, grafieken of afvinklijsten. De ander heeft het over reflectie, professionele dialoog en of intervisie. Weer anderen zijn bezig met een combinatie van beide. We laten in dit artikel zien dat kwaliteit geen zelfstandig naamwoord is waarbij je een keer in de zoveel tijd de temperatuur meet, maar dat het eigenlijk een werkwoord is waar je doorlopend met elkaar werk van maakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Inspectie slaat de plank mis met De Staat van het Onderwijs

Tijl Rood

POM 2018 nummer 4

‘Zorgelijk’ is het kernwoord van de laatste Staat van het Onderwijs. Maar is die zorg terecht? Het rapport haalde dit jaar de gebruikelijke hoeveelheid persaandacht, maar ook, en dat is nieuw, nogal wat felle reacties vanuit het onderwijs zelf. Een van die reacties was een LinkedIn-blog van Tijl Rood, basisschooldirecteur bij De Verwondering in Monnickendam. U leest een bewerking van dat stuk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Verantwoording

Onderwijsarrangementen, impulsen voor de hele schoolorganisatie

Simone Sarphatie

POM 2018 nummer 4

Na elf jaar ervaring met het opzetten, begeleiden en coördineren van verschillende groepsarrangementen in het basisonderwijs werd mij in 2011 duidelijk waaruit de successen en de valkuilen van onderwijsarrangementen bestonden. De analyse daarvan leidde tot de publicatie ‘Stappen naar passend onderwijs – het invoeren van een tussenvoorziening’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Kwaliteit | Ondersteuning (extra)

Gedifferentieerd onderwijs vergroot ongelijke kansen

Walter van de Calseyde, Eddie Denessen

POM 2017 nummer 5

Volgens bijzonder hoogleraar Eddie Denessen kan differentiatie de kansenongelijkheid van kinderen juist vergroten in plaats van verkleinen. “In het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ (2016) laat de inspectie zien dat de kansen van kinderen van hoogopgeleide ouders flink zijn toegenomen ten opzichte van de kansen van kinderen van laagopgeleide ouders. Scholen moeten leerlingen daarom op verschillende wijze ondersteunen bij het leren, en ervoor zorgen dat het onderwijs betekenisvol en even kansrijk is voor hen allemaal.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Verantwoording

Rubriek: Interview

Samenwerkingsverband PO Midden-Limburg

Henri Duisters

POM 2017 nummer 5

'Swv in the picture'

Het samenwerkingsverband PO Midden-Limburg is bezig met de herijking van zijn ondersteuningsplan. Het huidige ondersteuningsplan loopt af en er wordt met een nieuwe vierjarige periode gestart. Het ondersteuningsplan geeft richting aan de koers van het samenwerkingsverband en er wordt ingezoomd op de schoolondersteuning 2018-2022 in de regio. Parallel hieraan werken ze aan het actualiseren van het schoolondersteuningsprofiel (sop). Hierin zijn reeds veel elementen van de nieuwe visie opgenomen. De scholen nemen zichzelf de maat aan de hand van dit format en formuleren ambities voor de toekomst. Overzichten van scholen kunnen gebundeld worden en van hieruit sluiten de besturen en het samenwerkingsverband waar mogelijk en passend aan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

De kwaliteit van passend onderwijs

Ron Benjamins

POM 2017 nummer 1

De afgelopen jaren hebben alle samenwerkingsverbanden bedacht hoe ondersteuning in scholen voor leerlingen toegankelijk kan worden. Nu dat loopt, komt zo langzamerhand de vraag op of ook de resultaten worden geboekt waarop iedereen hoopt. Wanneer kunnen we eigenlijk zeggen of passend onderwijs goed werkt? Zo langzamerhand ontstaat zicht op hoe je kwaliteit kunt meten. En ook op wat dat betekent voor scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Werk permanent aan de verbetering van de kwaliteit van ouderbetrokkenheid

Vivian van Alem

POM 2016 nummer 3

Sinds de komst van passend onderwijs worden scholen nadrukkelijker gewezen op het belang om ouders tijdig en inhoudelijk te betrekken bij het onderwijs. Voor samenwerkingsverbanden is het van belang om te weten of ouders zich voldoende betrokken weten bij de stappen die gezet moeten worden om extra ondersteuning voor hun kind te realiseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerkingsverband (SWV)

De zoektocht van de inspectie naar een waarderingskader

Guus Beenhakker, Floor Wijnands

POM 2015 nummer 4

Een jaar voordat passend onderwijs verplicht werd is de inspectie begonnen met het beoordelen van de kwaliteit van samenwerkingsverbanden. Floor Wijnands is vanuit de inspectie nauw betrokken bij het kwaliteitsonderzoek en bespreekt waar samenwerkingsverbanden nu staan. Hij is positief over de kwaliteit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Rubriek: Interview

Kwaliteitsondersteuners: de 'kritische vriend' van de directeur

Guus Beenhakker, Tonnie van Geel, Lieke Kessels

POM 2015 nummer 4

In Nederland hebben scholen, samenwerkingsverbanden en andere organisaties verschillende manieren gevonden voor het inrichten van de kwaliteitsondersteuning. Stichting SKOzoK (Noord-Brabant) is een cluster van 30 scholen in verschillende grootten en maten. Deze scholen werken en professionaliseren via een groep van 17 kwaliteitsondersteuners en zijn daarmee uniek in Nederland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Ondersteuning (extra) | Organisatie

Rubriek: Interview

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.