Zoeken op trefwoord 'Kind/Leerling'

Ik hoor, ik hoor wat jij niet hoort...

Peter de Vries

POM 2022 nummer 1

De stem van de leerling is belangrijk. Maar hoe geef je dat vorm? Een nieuwsgierige basishouding van leerkrachten is belangrijk om leerlingen (nog) beter te leren begrijpen. En een van de “ingangen” om kinderen werkelijk te horen en te begrijpen zijn de ouders. Dit artikel belicht hoe je leerlingen meer stem kunt geven door goede contacten met de ouders te onderhouden en hoe jij je leven als leerkracht kunt verrijken met verhalen van ouders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling

Rubriek: Praktijk

Jezelf mogen zijn tussen de anderen, dát is inclusiviteit

Suzanne Agterberg-Rouwhorst, Geesje Duursma, Silke Polman, Saskia Sliepenbeek, Sylvia Stuurman, Jantiene Treurniet

POM 2022 nummer 1

NVA-Expertgroep autisme & onderwijs

Sinds haar oprichting in 2020 heeft de NVA-Expertgroep Autisme & Onderwijs zich onder andere gericht op haar visie en missie als het gaat om onderwijs aan leerlingen (en studenten) met autisme. Er wordt veel gezegd en geschreven als het gaat om het falend ‘passend’ onderwijs aan deze leerlingen. De Expertgroep wil zich graag inzetten als een verbinder en kritisch meedenker tussen en mét al deze meningen. Samen willen wij op weg naar steeds inclusiever onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Onderwijsvisie

Het lef hebben om dingen anders te doen

Olga Koppenhagen

POM 2022 nummer 1

Inclusief onderwijs op KindCentrum Borgele

KindCentrum Borgele in Deventer is een plek waar ieder kind terecht kan. Een reguliere basisschool, speciaal onderwijs, dagbesteding en kleuter- en naschoolse opvang zitten er onder één dak. Algemeen directeur Huub de Haan vertelt vol enthousiasme over wat dat betekent voor de kinderen, de leerkrachten, de ouders en het samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerkingsverband (SWV)

Verplaats je in de ouder en stel het kind centraal

Hugo de Jager, Lobke Vlaming

POM 2022 nummer 1

Een kind heeft meer begeleiding nodig op school. Er moet een oplossing komen. Ouders worden op school uitgenodigd voor een gesprek over passend onderwijs. Lobke Vlaming verzucht: ‘En dan gebeurt vaak wat koste wat het kost vermeden moet worden: aan tafel gaat het al snel over alle mogelijke regels en protocollen en niet meer over het allerbelangrijkste. Namelijk wat het beste is voor het kind.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Kind/Leerling | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Interview

Ondergemiddeld is niet hetzelfde als onvoldoende

Toske Andreoli, Niek Frans

POM 2020 nummer 2

Interview met Niek Frans (RUG) over toetsen van kleuters

Kleuters ontwikkelen zich niet lineair maar in sprongen, en daarom mogen toetsen in de kleuterklas vanaf augustus 2022 niet meer. Terecht? Niek Frans (RUG) onderzocht de voorspellende waarde van de toetsen en ontdekte iets dat hem verraste. Wij spraken met hem over toetsing, statistiek en teaching to the test. “Het is een statistisch gegeven dat niet iedereen gemiddeld kan zijn.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Onderzoek

Rubriek: Interview

Vorm de balans!

Robert-Jan Koevoets, Olga Koppenhagen

POM 2019 nummer 5

Een doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingslijn voor alle kinderen

Robert-Jan Koevoets vormt samen met Jos Krebbekx het tweekoppige College van Bestuur van de Borgesiusstichting en van de Stichting Spelen=Leren. Zij zijn hard bezig om samen met de bij de stichting aangesloten scholen en peuteropvang organisaties vorm te geven aan een nieuwe manier van leren, waarbij afscheid genomen wordt van het traditionele leerstofjaarklassensysteem. De nieuwe visie gaat uit van doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingslijn: leren doe je immers 24/7 en is een doorlopend proces, waarbij schools en buitenschools leren verbonden zijn. Onze redactie sprak de bestuurder Robert-Jan Koevoets in het sfeervolle pand van de stichting in Oudenbosch.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Onderwijsvisie | Organisatie | Passend onderwijs

Rubriek: Interview

'Leve onze leraren'

Guus Beenhakker, Emiel van Doorn

POM 2019 nummer 1

“Onze leraren zijn geweldig. En bovenal deskundig”, vindt Emiel van Doorn. Maar ze hebben gaandeweg steeds meer op hun schouders gekregen volgens de expert in mediërend leren. Wat Van Doorn tegen de borst stuit is het gebruik van eindeloos vaste protocollen, instructiemodellen en toetsen. “Dat maakt onze leraren vooral bekwaam in het geven van instructie en in het begeleiden van hun leerlingen. Dankzij dat vele toetsen wordt er (te) veel druk op zowel de leerlingen als de leraar gelegd.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Leerkracht/Docent | Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Passend onderwijs voor varende kinderen

Femke van den Berg, Annemieke Kik, Anita van Laren

POM 2016 nummer 5

Peuters en kleuters van binnenvaartschippers krijgen aan boord vaak les van hun ouders. Zij zorgen er samen met een mentor voor dat het kind goed wordt voorbereid op het reguliere basisonderwijs. “Ouders en mentor zijn gelijkwaardige educatieve partners die samen onderwijs op maat realiseren.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Kind/Leerling | Organisatie | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Leidinggeven aan de onderbouw

Martine Creemers

POM 2016 nummer 3

In 1985 werd het kleuter- en het lager onderwijs samengevoegd tot één basisschool. Tegelijkertijd werden ook de bijbehorende opleidingen, klos (kleuterleidster opleidingsschool) en pedagogische academie, samengevoegd tot één opleiding. Sommige betrokkenen ervaren hierdoor een onderwaardering en een toenemende verschoolsing van de kleuterperiode. De overgrote meerderheid van de kleuterleidsters ervaart ook een druk van ouders, leerkrachten van hogere groepen, schoolleiding en Inspectie om ‘schoolser’ te werken en meer op cognitieve prestaties te sturen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie