Zoeken op trefwoord 'Internationaal'

Het kind betrekken bij de ondersteuning voor passend onderwijs

POM 2019 nummer 3

Getting it right for every child:

In Midden-Brabant is een samenwerking gestart tussen onderwijs en jeugdhulp waarbij de stem van het kind vanaf nu de doorslag geeft. Vanuit beide disciplines is daarvoor nodig dat professionals beter dan ooit leren om te luisteren. Deze werkwijze is gestart onder de naam Girfec, dat staat voor ‘Getting it right for every child’. De ontwikkelingskansen van kinderen staan centraal waarbij het hanteren van gemeenschappelijke taal belangrijk is. Ook in het gesprek met kinderen en ouders, zodat er een gelijkwaardig gesprek en plan komt met input van iedereen. De ontwikkelkansen van kinderen geven de doorslag, niet per se de stem alleen,
ook al is die belangrijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Internationaal | Ondersteuning (extra)

'Willen leren' voor (jong) talent

Walter van de Calseyde, Marco Mout

POM 2018 nummer 1

De idee achter WALHALLAb heeft oprichter Marco Mout opgedaan in het dorpje Ngaiotonga (Nieuw-Zeeland) tijdens een wereldreis op de fiets. In het dorpsschooltje zijn geen lokalen. De ruim 60 leerlingen van alle leeftijden werken er samen onder leiding van een paar docenten. De oudere leerlingen ontfermen zich over de jongere. Er is geen sprake van toegepast inclusief of passend onderwijs. Dat is het van nature al. Er zijn ook geen ‘kinderen met een beperking’, want ze gaan er alleen uit van wat iemand wel kan of nog kan/wil/moet leren. Het enige probleem? Door autocorrectie in de groep wordt er nooit eens een kind gepest….

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal

Rubriek: Praktijk

Nederland kiest voor passend onderwijs, Vlaanderen heeft zijn M-decreet

Teun Dekker

POM 2017 nummer 5

Denk inclusief

Nederland en Vlaanderen lijken te worstelen met de vraag hoe je via het onderwijs integratie van kinderen met een beperking tot stand brengt. Beide landen ondertekenden hiervoor internationale verdragen (Salamanca, 1994 en het internationaal verdrag voor de rechten van mensen met een handicap, 2007). Tijdens jaren van politiek geharrewar rond de ratificatie van dit laatste verdrag in onze eigen politiek, verscheen in september 2016 een officiële interpretatie van het toezichthoudend VN-Comité. Hieruit bleek opnieuw dat “two systems of education: mainstream and special/segregated education systems” in strijd is met artikel 24 van het zogenaamde gehandicaptenverdrag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Passend onderwijs

De kracht van België

Maaike van de Watering

POM 2017 nummer 4

In gemeenten die aan België grenzen is het een veel voorkomende trend: kinderen die aan de andere kant van de grens naar school gaan. Blijkbaar vinden veel ouders het Vlaamse onderwijs een prettiger uitvalsbasis. Bijna tweeduizend Nederlandse leerlingen steken dagelijks de landsgrens over om naar school te gaan. Dit aantal is veel groter dan het aantal leerlingen met een Belgische nationaliteit dat het onderwijs volgt in Nederland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Onderwijsvisie | Onderzoek

"Werken aan inclusie. Het speciaal onderwijs is al begonnen!"

Albert Boelen, Walter van de Calseyde, Corine van Helvoirt

POM 2017 nummer 3

In 2014 hebben Corine van Helvoirt en Albert Boelen als beleidsadviseurs van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs, samen met een aantal bestuurders, directeuren en ib’ers uit het speciaal onderwijs de uitdaging opgepakt om eens buiten Nederland te gaan kijken hoe het daar met passend en inclusief onderwijs gaat. Eerst naar Canada en twee jaar later met een breder samengestelde groep, waarin ook het regulier onderwijs vertegenwoordigd was, naar Schotland. Beide landen staan erom bekend dat niet alleen hun onderwijs, maar vrijwel hun hele samenleving in hoge mate inclusief is. “De sterkste indruk die is achtergebleven, is dat ‘inclusief’ daar volkomen normaal is, en de norm. Toen we aan een leerkracht vroegen hoe ze dat toch deed met al die verschillende kinderen in een klas, reageerde ze verbaasd met: ‘Because all parents bring their best children to school!’.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Uitwisseling leidt tot inspiratie

Femke van den Berg, Ton Duif

POM 2017 nummer 3

In Europees verband delen schoolleiders kennis, gedachten en ideeën binnen ESHA, de European School Heads Association. Wat levert dat op? PO Magazine vroeg het Ton Duif, voormalig ESHApresident en nog altijd actief binnen deze organisatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Internationaal | Onderwijsvisie

Ouders en leraren hebben hetzelfde uitgangspunt: het gaat goed met het kind

Guus Beenhakker

POM 2017 nummer 1

National Parent Teacher Association (pta) is een Amerikaans concept dat uitgaat van een hechte, open en oprechte band tussen ouders en de leraar. Beide hebben het gemeenschappelijke doel om kinderen het juiste klimaat te kunnen bieden om zich veilig te voelen en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Onderwijsvisie | Ouders/Betrokkenheid

Op de International School Breda is elke leerling 'bijzonder'

Walter van de Calseyde

POM 2016 nummer 5

‘We believe that your child’s learning experience should be fun, exciting and challenging! We welcome children aged from 3 to 18 years and we’re proud to offer excellent primary and secondary international education under one roof. Our experienced, international team works hard to ensure every child and student in our school receives the highest level of international education.’ Zo presenteert International School Breda (ISB) zich op haar website. Met 320 leerlingen met 45 verschillende nationaliteiten en dus met allemaal een eigen historie en motief om naar Breda te komen, zijn ze allen ‘bijzonder’ te noemen. Dat vraagt per definitie om passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Onderwijsvisie | Organisatie

Inclusief onderwijs, ook in Duitsland

Bert Groeneweg

POM 2016 nummer 3

Jarenlang was Nederland in de wereld hekkensluiter waar het integratief onderwijs betrof. Maar onze Oosterburen zijn ook geen voorlopers. Op 22 april 2016 was er in Nordrhein-Westfalen (NRW), stad Düsseldorf een onderwijsconferentie getiteld “Inklusion ist das Ziel, wie gelingt die Umsetzung?“

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Wet- en regelgeving

Waarom passend onderwijs in het buitenland beter geregeld is

Bert Groeneweg

POM 2015 nummer 5

Na de zomer van 2015 verscheen een viertal onderzoeken naar de start van passend onderwijs. Het ministerie, DUO, de kinderombudsman en het AVS. Wat kun je zeggen na één jaar? Dat het – nog niet – is geland op de werkvloer? Bert Groeneweg bepleit meer aandacht voor de manier waarop passend onderwijs in het
buitenland wordt georganiseerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Passend onderwijs

'Ik heb getwijfeld over België'

Jack Biskop

POM 2015 nummer 4

Heel wat jaren geleden zong Het Goede Doel dat ze twijfelden over België en diezelfde tekst sprak mijn dochter toen ze het over de schoolkeuze van onze kleinzoon had. In gemeenten die grenzen aan Vlaanderen is het naar school gaan aan de andere kant van de grens geen ongewoon fenomeen. Sterker nog, in een gemeente als Roosendaal gaan in het schooljaar 2015-2016 maar liefst 126 kinderen in het Vlaamse Essen naar school. Bij heel wat jonge ouders is de optie om hun kind in Vlaanderen naar school te laten gaan aantrekkelijk, te oordelen naar de schoolbussen die in West-Brabant rond rijden om de leerlingen op te halen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Passend onderwijs

Rubriek: Beschouwing

Meerleerjarenklassen, een internationaal antwoord op toenemende diversiteit

Bert Groeneweg

POM 2015 nummer 1

In Europa en Amerika wordt geprobeerd om meer leerlingen op reguliere scholen te onderwijzen. In veel landen is de regelgeving daarvoor dwingender dan in Nederland. Dat levert ook nieuwe onderwijskundige aanpakken op. Bert Groeneweg pleit voor de ontwikkeling van Meerjarenklassen, die in het buitenland ontstaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Organisatie