Zoeken op trefwoord 'Handelingsgerichtwerken (HGW)'

Leergesprekken: waarom, hoe en wat

Martine Creemers

POM 2016 nummer 4

Er wordt de hele dag tegen leerlingen gepraat, maar wordt er ook voldoende met hen gesproken? Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 80 procent van de interactie tussen leerkracht en leerling over de leerstof gaat. Er blijft dan nog 20 procent over voor gesprekken die gaan over de mening en beleving van de leerling. Dit artikel geeft een brede beschrijving van het waarom, hoe en wat van leergesprekken en op welke wijze een school hier vorm aan kan geven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Handelingsgerichtwerken (HGW)

Handelingsgericht werken en de schoolleider

Tijn Nuyens, Noëlle Pameijer

POM 2015 nummer 2

Passend onderwijs wordt geassocieerd met ‘goed onderwijs voor alle leerlingen’, ‘geen kind tussen wal en schip’ en ‘geen leerling die buiten de boot valt’. Hoe beter de basisondersteuning is en hoe sterker de interne en externe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband, hoe meer leerlingen binnen de boot kunnen blijven. Handelingsgericht Werken versterkt de basisondersteuning van scholen. In dit artikel meer over vernieuwingen in het concept en 5 aandachtspunten voor
schoolleiders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Handelingsgerichtwerken (HGW) | Leiderschap/Directie

Sven wil een arrangement

Sonja de Lange, Tijn Nuyens

POM 2015 nummer 1

Sven is een jongen van 10 jaar, die af en toe zijn zelfbeheersing verliest. Dat moet veranderen, vindt juf, vinden de ouders en vindt Sven zelf ook. Hoe pak je dat aan? Hoe leert Sven om zijn ‘stopknop’ te vinden én te gebruiken?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Handelingsgerichtwerken (HGW) | Ondersteuning (extra)

Rubriek: Interview

Sneller actie ondernemen dankzij HIA

Steffie van Gils

POM 2014 nummer 3

‘Handelingsgericht Integraal Arrangeren’ is een methode die scholen kan helpen de problematiek van een leerling beter te begrijpen en die snel en adequaat handelen mogelijk maakt. Open communicatie en een gericht plan van aanpak staan centraal. Op de Hendrik Boogaardschool in Hellevoetsluis startten ze een jaar geleden een pilot.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Handelingsgerichtwerken (HGW)

Passend onderwijs vergt 'omdenken'

Nico van der Meer, Tijn Nuyens

POM 2014 nummer 2

Iedere leerkracht komt niveauverschillen tegen in een klas en moet daarmee omgaan. Dit kan via de methode van het omdenken. Omdenken is met andere ogen kijken naar een situatie en daardoor andere mogelijkheden zien. Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. Werken met de vanzelfsprekende verschillen tussen leerlingen is wellicht een probleem als we er op de ‘oude manier’ naar kijken, maar als we de situatie ‘omdenken’ dan kunnen we in het kader van passend onderwijs kansen en mogelijkheden zien om van school een fijne plek te maken om te leren en jezelf te ontwikkelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Handelingsgerichtwerken (HGW) | Passend onderwijs

Rubriek: Beschouwing

Gemeenten en SWV PO 2808

Jolyn Laurs-Breur, Tijn Nuyens, Kees van Wel

POM 2013 nummer 3

Verbinden onderwijs en jeugdgezondheidszorg

Dit artikel gaat in op HIA in de praktijk. We spreken met Jolyn Laurs-Breur en Kees van Wel, beiden nauw betrokken bij de ontwikkeling van HIA en het leggen van
de krachtige verbinding tussen onderwijs en jeugd(gezondheids)zorg in vijf gemeenten van de regio Voorne-Putten. Laurs-Breur werkt als beleidsmedewerker bij de gemeente Brielle. Van Wel is kwartiermaker passend onderwijs van SWV 2808.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Handelingsgerichtwerken (HGW)

Rubriek: Interview

Ouderbetrokkenheid en passend onderwijs

Noëlle Pameijer

POM 2013 nummer 2

Eén van de doelen van passend onderwijs is het versterken van de positie van ouders. Zodra ouders en school samenwerken, nemen de leeropbrengsten en het welbevinden van leerlingen toe. Ouderbetrokkenheid is daarmee belangrijk voor elke leerling en vooral voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ouderbetrokkenheid draagt eraan bij dat minder leerlingen ‘tussen wal en schip belanden’. School en ouders hebben elkaar dus hard nodig voor succesvol passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Handelingsgerichtwerken (HGW) | Leiderschap/Directie | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Beschouwing

Passend onderwijs realiseren door handelingsgericht werken

Tijn Nuyens

POM 2013 nummer 1

In het referentiekader passend onderwijs en de Wet op het passend onderwijs wordt ingegaan op de plicht die scholen hebben om een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het referentiekader wordt gesproken over een omslag in denken en handelen: van curatie naar preventie, van indiceren naar arrangeren en van sectoraal naar integraal en intersectoraal. Hiermee is het concept Handelingsgericht Werken (HGW) één van de richtinggevers binnen passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Handelingsgerichtwerken (HGW)