Zoeken op trefwoord 'Gespreksvoering'

Wie oordeelt over ouders stopt met luisteren

Peter de Vries

POM 2019 nummer 2

Mondige ouders

Curlingouders, VOS (Verwende Ouder-Syndroom), prinsjes en prinsesjes, het Verwende Kind-Syndroom, mondige ouders, veeleisende ouders, lastige ouders… Het is niet best met de ouders van tegenwoordig. En als de implementatie van passend onderwijs al zo ingewikkeld is, krijg je dit er ook nog bij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Ouders/Betrokkenheid

Checklist: Wat komt aan de orde in een aannamegesprek

POM 2014 nummer 5

Iedere school voert aannamegesprekken met ouders over de aanname van een leerling. De Wet passend onderwijs is een kaderstellende wet en het is aan het samenwerkingsverband om binnen deze kaders afspraken te maken met scholen. Hierin kan het samenwerkingsverband aangeven wat voor de betrokken scholen normatief gedrag is. Niet overal worden dezelfde afspraken gemaakt. Toch is er een aantal algemene punten voor zorgvuldig handelen tijdens een aannamegesprek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Wet- en regelgeving

Rubriek: Checklist

Van vergaderen naar georganiseerd leren

Reinoud Buijs

POM 2014 nummer 5

Het onderwijs heeft een intensieve overlegcultuur. Werkgroepjes, teamvergaderingen, bouwvergaderingen, bilateraaltjes, er wordt wat afgepraat. We praten over alles wat er op de school gebeurt, omdat we vinden dat iedereen op de hoogte moet zijn en iedereen betrokken moet zijn. Maar veel teamleden hebben het gevoel dat de traditionele vergadering niet meer goed werkt. Hoe kan een vergadering écht bijdragen aan samen leren en ontwikkelen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gespreksvoering | Professionele cultuur

Rubriek: Praktijk

Checklist: Oplossingsgericht vergaderen doe je zo!

POM 2014 nummer 5

Vergaderingen zijn vaak tijdverslinders en energieslurpers. Toch voelt het samenkomen en bespreken als een heel logische en goede manier om tot besluiten te komen. Als we dan toch aangeboren vergaderaars zijn, hoe doen we dat dan het best? Oplossingsgericht vergaderen in vier stappen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering

Rubriek: Checklist

Sneller actie ondernemen dankzij HIA

Steffie van Gils

POM 2014 nummer 3

‘Handelingsgericht Integraal Arrangeren’ is een methode die scholen kan helpen de problematiek van een leerling beter te begrijpen en die snel en adequaat handelen mogelijk maakt. Open communicatie en een gericht plan van aanpak staan centraal. Op de Hendrik Boogaardschool in Hellevoetsluis startten ze een jaar geleden een pilot.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Gespreksvoering | Handelingsgerichtwerken (HGW)

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.