Zoeken op trefwoord 'Gemeente'

Samenwerking van onderwijs met jeugdhulpinstellingen en gemeenten

Guus Beenhakker

POM 2018 nummer 5

Gemiddeld heeft een samenwerkingsverband in het po te maken met 5,7 gemeenten, 90 scholen en 16,2 schoolbesturen. Wanneer er gezamenlijke afspraken gemaakt moeten worden, zijn er dus veel verschillende partners om mee af te stemmen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Samenwerkingsverband (SWV)

Onderwijs en gemeenten: samen op weg

Jack Biskop, Jacques van den Born

POM 2015 nummer 1

Met de start van het passend onderwijs en het in werking treden van de nieuwe Jeugdwet zijn er op tal van terreinen raakvlakken ontstaan, zo die er al niet waren, tussen het onderwijs en de gemeente. Natuurlijk hebben gemeenten en onderwijsinstellingen elkaar de afgelopen jaren al ‘ontmoet’. Denk daarbij aan het bouwen van nieuwe scholen, het onderhoud aan bestaande scholen, de leerplichtwet en het leerlingenvervoer. De rollen waren bij al die onderwerpen op voorhand erg duidelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

Zorgen over verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp: Wat kunt u zelf doen?

Marit van Luijn, Bas Wesseldijk

POM 2014 nummer 5

Per 1 januari 2015 hebben gemeenten de regie over de jeugdhulp. Media berichten regelmatig dat dit niet eenvoudig is en dat er zorgen zijn over deze transitie. Voor basisscholen is dat belangrijk, want er wordt veel samengewerkt met instanties die hulp bieden in gezinnen en aan kinderen. Wat is er aan de hand? Wat betekent dat voor school? En, wat kun je doen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente

Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeenten

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 2

In het kalenderjaar 2014 vinden twee belangrijke overleggen plaats. In het voorjaar van 2014 nodigt het samenwerkingsverband de gemeente(n) uit voor overleg over het ondersteuningsplan passend onderwijs. In het najaar van 2014 nodigt de gemeente het samenwerkingsverband passend onderwijs uit om met elkaar in gesprek te gaan over het beleidsplan jeugd. Het doel van die overleggen is om overeenstemming te bereiken over elkaars werkterrein.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Gemeenten en SWV PO 2808

Jolyn Laurs-Breur, Tijn Nuyens, Kees van Wel

POM 2013 nummer 3

Verbinden onderwijs en jeugdgezondheidszorg

Dit artikel gaat in op HIA in de praktijk. We spreken met Jolyn Laurs-Breur en Kees van Wel, beiden nauw betrokken bij de ontwikkeling van HIA en het leggen van
de krachtige verbinding tussen onderwijs en jeugd(gezondheids)zorg in vijf gemeenten van de regio Voorne-Putten. Laurs-Breur werkt als beleidsmedewerker bij de gemeente Brielle. Van Wel is kwartiermaker passend onderwijs van SWV 2808.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Handelingsgerichtwerken (HGW)

Rubriek: Interview