Zoeken op trefwoord 'Gedrag'

Omgaan met externaliserend leerlinggedrag

Jan Bijstra

POM 2020 nummer 3

In de afgelopen jaren is vanuit het regulier onderwijs herhaaldelijk gemeld dat het lesgeven er sinds de invoering van Passend Onderwijs niet gemakkelijker op is geworden. Het zijn vooral leerlingen met externaliserend gedrag die bij veel leraren voor handelingsverlegenheid zorgen. Dat is kort gezegd gedrag waar de directe omgeving – leraren en medeleerlingen – flink last van hebben. Tijd om te onderzoeken of bepaalde handelingen gemiddeld genomen vaker effectief zijn. Is het
mogelijk een ‘top-5’ van meest effectieve handelingen samen te stellen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Leerkracht/Docent | Onderzoek

Rubriek: Onderzoek

Professional in de spiegel: omgaan met eigen reacties bij leerlingen

Guus Beenhakker

POM 2020 nummer 2

De onderwijsinspectie constateert dat de kansenongelijkheid toeneemt. Dat is reden voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden om met dit onderwerp aan de slag te gaan. In de regio Noord-Kennemerland leidde dit tot de pilot ‘Professional in de spiegel’. Het doel is om het reflectievermogen van de professional te verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Gedrag | Instrumenten | Professionalisering

De kracht van autisme

Olga Koppenhagen, Peter Vermeulen

POM 2020 nummer 2

Hoe autisme leidt tot neurodiversiteit en neuroharmonie

Autisme: dat heeft toch te maken met contactgestoordheid, en met onmogelijke puzzels kunnen oplossen? We kennen allemaal de voorbeelden van briljante autisten zoals Socrates, Einstein, Leonardo da Vinci, Steven Spielberg en Bill Gates. Dat is wat je vaak hoort of leest. Maar is dat nu wat autisme karakteriseert? Er is zoveel meer over te vertellen. Peter Vermeulen deed er veel onderzoek naar en publiceerde onlangs zijn nieuwste boek: Autisme is niet blauw. Smurfen wel.
Politiek incorrecte verhalen over autisme.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnose/Label | Gedrag | Onderzoek

Rubriek: Interview

Gedrags- en werkhoudingsproblemen samen te lijf

Beppy de Groot

POM 2018 nummer 1

Impulsklassen helpen kinderen met gedragsproblematiek beter gedijen op school. De kracht ervan zit in de versterking van de driehoek leraar-ouder-leerling en de focus op wat er allemaal wél lukt. Die insteek kan helpen tegen de uitval van leerlingen. Het oorspronkelijk Deense concept wordt al op een paar plaatsen in Nederland toegepast. Leiden, Breda en de regio Den Bosch zijn er voorbeelden van. In de laatste regio is Beppy de Groot de coördinator vanuit het samenwerkingsverband PO de Meierij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Gewelddadige leerlingen mogen onder voorwaarden worden verwijderd van school

Pauline Demacker

POM 2017 nummer 2

Een leerling die een docent slaat mag van school worden verwijderd. Dit blijkt uit de uitspraak van de Geschillencommissie passend onderwijs van 24 januari 2017 (nummer 107475). Wat was er aan de hand?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Juridisch | Schorsing/verwijdering

Rubriek: Juridisch

Goed idee: "Aan de slag met gedrag"

Marguerite Tuijn

POM 2014 nummer 3

Op een tweetal scholen in Leiden en Breda zijn dit jaar impulsklassen van start gegaan. Hier nemen leerlingen hun ouders mee naar school en werken samen aan beter gedrag in de klas. De methode is tien jaar geleden in Denemarken opgezet en nu door adviesbureau Impuls verder ontwikkeld voor Nederlandse scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.