Zoeken op trefwoord 'Dekkend netwerk'

POZV Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Quint Videler

POM 2020 nummer 2

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit 50 scholen en schoolbesturen, verspreid over heel het Zeeuws-Vlaamse grondgebied. In het gebied liggen drie gemeenten. Samen hebben de schoolbesturen in 2014 beschreven op welke wijze hun Samenwerkingsverband Passend Onderwijs vorm moet krijgen. Simpel, efficiënt, effectief én goedkoop. ‘Het zijn tenslotte Zeeuwen.’ Recent is er veel veranderd in de manier waarop het samenwerkingsverband omgaat met het beleid rondom passend onderwijs. POZV-directeur Quint Videler vertelt over hun samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Ondersteuning (extra) | Organisatie | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Koers VO (Rotterdam)

Marieke Dekkers, Jaap van der Have

POM 2020 nummer 1

Samenwerkingsverband in the picture

SWV Koers VO is het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam en omstreken. Het werkveld van het swv beslaat negen gemeenten. Er zijn in totaal 110 vestigingen voor voorgezet (speciaal) onderwijs, bestuurd door 18 schoolbesturen. Sinds 2014 is het swv operatief. Het college van bestuur bestaat uit Marieke Dekkers en Jaap van der Have.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Praktijk

Bij het Doelab mag je fouten maken

Petra van Bemmel, Petra van den Tempel

POM 2019 nummer 5

Er zijn nog altijd leerlingen die moeite hebben met leren en ondanks de verlengde instructie en remedial teaching de stof toch niet goed begrijpen. Zij ploeteren zich door de leerstof. Faalangst en een negatief zelfbeeld kunnen het gevolg zijn. In Amsterdam-Noord heeft men goede ervaringen met het Doelab. Deze methode probeert de juiste houding om tot leren te komen aan te brengen. Daarbij leert een kind ook dat fouten maken niet erg is, je kunt ervan leren. Petra van Bemmel, die het Doelab heeft ontwikkeld, en Petra van den Tempel, directeur van Expertisecentrum Innoord, vertellen er meer over.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Ondersteuning (extra) | Organisatie

Het kind betrekken bij de ondersteuning voor passend onderwijs

POM 2019 nummer 3

Getting it right for every child:

In Midden-Brabant is een samenwerking gestart tussen onderwijs en jeugdhulp waarbij de stem van het kind vanaf nu de doorslag geeft. Vanuit beide disciplines is daarvoor nodig dat professionals beter dan ooit leren om te luisteren. Deze werkwijze is gestart onder de naam Girfec, dat staat voor ‘Getting it right for every child’. De ontwikkelingskansen van kinderen staan centraal waarbij het hanteren van gemeenschappelijke taal belangrijk is. Ook in het gesprek met kinderen en ouders, zodat er een gelijkwaardig gesprek en plan komt met input van iedereen. De ontwikkelkansen van kinderen geven de doorslag, niet per se de stem alleen,
ook al is die belangrijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Internationaal | Ondersteuning (extra)

"Ik gun een leerling onderwijs dichtbij huis"

Guus Beenhakker, Ton Paulusse

POM 2016 nummer 5

Met slechts zestig leerlingen op de hele school is er een gemoedelijke sfeer bij de Sint Gerardusschool in het oost-Brabantse plaatsje Weebosch, vlakbij de grens met België. De school kent maar twee klassen, waar leerlingen van verschillende leeftijden aan het werk zijn. Passend onderwijs aanbieden is onontkoombaar om het onderwijs te kunnen uitvoeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Organisatie | Passend onderwijs

De so-expertise van school naar school verspreiden

Guus Beenhakker, Lieke Rigter

POM 2015 nummer 5

Met de komst van passend onderwijs ontstaat de behoefte om kennis uit het speciaal onderwijs te delen met scholen uit het regulier onderwijs. Stichting Orion (Openbaar Speciaal Onderwijs Amsterdam) heeft hiervoor een oplossing. Van school naar school wordt informatie binnen en buiten de stichting op effectieve en eenvoudige wijze gedeeld. Er wordt zo veel mogelijk samengewerkt met het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen en andere partners.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Professionalisering | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Het schoolondersteuningsprofiel als levend document in het samenwerkingsverband passend onderwijs

Tijn Nuyens, Jos van der Pluijm

POM 2014 nummer 3

Scholen zijn wettelijk verplicht om per augustus 2014 een schoolondersteuningsprofiel (SOP) te hebben. In het SOP legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per vier jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise nog moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (professionalisering van) leraren. In dit artikel gaan we in op hoe het schoolondersteuninsgprofiel een werkdocument kan zijn dat een bijdrage levert aan de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van passend onderwijs op het niveau van het bestuur en het samenwerkingsverband. We gaan in op de vraag hoe het SOP benut kan worden om actief de kwaliteit van de ondersteuning op
school binnen het bestuur en het samenwerkingsverband te verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Rubriek: Interview

Dichtbij het kind - de toekomst van het SBO

Ron Benjamins, Jan van Etten

POM 2014 nummer 2

Tien jaar geleden lag het speciaal basisonderwijs (SBO) onder vuur. De nadruk lag te veel op het pedagogisch klimaat. Onderwijskundige doelen waren ondergeschikt. Tegenwoordig is het SBO een belangrijke schakel binnen het samenwerkingsverband. Hoe komt dat zo? En blijft dat zo? Een gesprek met Jan van Etten, voorzitter van het SBOwerkverband en directeur van een SBO-school en expertisecentrum. “Wij kijken tegenwoordig naar de mogelijkheden van de leerling én we stellen onderwijskundige doelen. Dat is de grootste slag die we hebben geslagen.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

Checklist: Leerlingenaanname

POM 2013 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Schoolondersteuningsprofiel (SOP) | Zorgplicht

Rubriek: Checklist