Zoeken op trefwoord 'Data'

Statistieken primair onderwijs

POM 2019 nummer 4

Onlangs kwam de Arbeidsmarktanalyse Primair Onderwijs 20191 uit, met een schat aan informatie over leerlingen, personeel en scholen in het primair onderwijs. Een impressie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data

Rubriek: Onderzoek

Inspectie gaat anders beoordelen

POM 2019 nummer 3

De Inspectie gaat het oordeel over de basisvaardigheden van scholen vanaf het schooljaar 2020/2021 op een andere manier vellen, namelijk op de referentieniveaus van taal en rekenen. Hierin wordt aangegeven wat leerlingen in groep 8 moeten kennen en kunnen. Specifiek twee punten zijn van belang:

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Verantwoording

Samen werk maken van kwaliteit voor passend onderwijs

Dick Hattenberg, Astrid Ottenheym

POM 2019 nummer 2

Ook bij passend onderwijs wordt het succes bepaald door de kwaliteit die we leveren. Onze associaties met kwaliteit is zeer divers. De een denkt aan INK-modellen, PDCA-cycli, stoplichten, grafieken of afvinklijsten. De ander denkt aan reflectie, professionele dialoog, intervisie of aan een combinatie van dit soort zaken. We laten zien dat kwaliteitszorg geen zelfstandig naamwoord is waarbij je een keer in de zoveel tijd de temperatuur meet, maar dat het eigenlijk een werkwoord is waar je doorlopend met elkaar werk van maakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Onderzoek

Over de idiotie van alles willen toetsen

Walter van de Calseyde, Ionica Smeets

POM 2019 nummer 1

Meten is weten, maar je kunt lang niet alles vatten in een reeks getallen. Hoeveel zegt het bijvoorbeeld als een leerling bij een toets afwijkt van het gemiddelde? En belangrijker: wanneer is dat een reden om in actie te komen? Stel dat je met een test kinderen met een probleem probeert op te sporen, wat is dan de kans dat die test per ongeluk ook kinderen zonder problemen aanwijst? En wat voor invloed hebben al die toetsen op docenten en leerlingen? Tijdens het congres keek Ionica Smeets met een wiskundige blik naar toetsen en waarschuwde voor wat er daarbij allemaal mis kan gaan. Ze gaf herkenbare voorbeelden van onhandig
gekozen definities, maar ook van juist bijzonder goed gekozen testen. Kortom: ze liet zien waar statistieken misleidend zijn en zorgde ervoor dat je voortaan makkelijker door een brij van cijfers kunt kijken naar waar het eigenlijk om gaat: de individuele leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data

Checklist: Feiten en cijfers uit de Onderwijsatlas

POM 2018 nummer 1

Recent verscheen de Onderwijsatlas Primair Onderwijs 2017. Graag zetten we zes opvallende en vaak positieve cijfers kort uiteen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data

Rubriek: Checklist

Meer aandacht voor de onderwijspraktijk

Jos Gerards, Bas Wesseldijk, Floor Wijnands

POM 2017 nummer 4

Nieuw onderzoekskader samenwerkingsverbanden:

Vanaf dit schooljaar houdt de inspectie toezicht op samenwerkingsverbanden volgens een nieuw onderzoekskader. Na een paar pilotjaren is het systeem werkbaar genoeg. In de nieuwe werkwijze wordt een relatie gelegd tussen het toezicht op schoolbesturen en het toezicht op samenwerkingsverbanden en wordt veel aandacht besteed aan de onderwijspraktijk op scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Evaluatie/reflectie | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

FAQ: Cijfers passend onderwijs

POM 2015 nummer 4

Onderwijs in Cijfers geeft de belangrijkste cijfermatige informatie over het onderwijs in Nederland. Een aantal cijfers met betrekking tot passend onderwijs worden gepubliceerd. Zo kunnen de volgende vragen kwantitatief beantwoord worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: FAQ

Van spullen en papieren naar mensen en manieren

Ron Benjamins, Nico Eigenhuis

POM 2014 nummer 4

Wie meer op maat wil lesgeven, moet meer toetsen, analyseren, plannen maken en evalueren. Veel leerkrachten zijn nauwelijks in staat om de klassenpraktijk en de administratie de tijd en aandacht te geven die ze verdienen. Dat lijkt een typisch probleem voor het onderwijs te zijn, maar ook in andere organisaties is er soms meer aandacht voor richtlijnen en grafieken dan voor het echte werk. Biedt passend onderwijs kansen voor minder bureaucratie en meer aandacht voor onderwijs zoals het bedoeld is?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Organisatie | Verantwoording

Rubriek: Beschouwing

De toekomstige rol en waarde van de Cito-toets

Guus Beenhakker, Jacques van den Born

POM 2014 nummer 2

Jaarlijks wordt onder ongeveer 150.000 leerlingen uit groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen. De eindtoets helpt om een beeld te krijgen welk vervolgonderwijs het best past bij de leerling. Bovendien gebruikt de Inspectie de resultaten van de Cito-eindtoets om de kwaliteit van de school te bepalen. Volgend schooljaar worden eindtoetsen pas in het late voorjaar afgenomen. De leerlingen van groep 8 zijn dan al aangemeld bij het vo, volgens de nieuwe regels van passend onderwijs. Hoe belangrijk is de Cito-eindtoets dan nog?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Wet- en regelgeving