Zoeken op trefwoord 'Coachen/begeleiden'

Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs - Nieuwe gereedschapskist voor leraren en begeleiders

Femke van den Berg, Peter de Vries, Peter de Vries (HU)

POM 2016 nummer 4

Peter de Vries en Peter de Vries schreven samen een boek over begeleiden in het passend onderwijs. “We hopen dat lezers zich dankzij deze publicatie competenter zullen voelen: beter toegerust om het passend onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Instrumenten | Passend onderwijs

Rubriek: Interview

Aandachtspunten voor het organiseren van efficiënte ondersteuning binnen het schoolteam

Guus Beenhakker, Danny Wyffels

POM 2015 nummer 5

Met passend onderwijs is het verlenen van ondersteuning voor veel scholen dichterbij gekomen of intensiever geworden. Teams worstelen wel eens met de vraag hoe de ondersteuning binnen het team goed kan worden afgestemd en waar de belangrijkste winstpunten liggen om ondersteuning effectief te maken. Danny Wyffels, actief als lerarenopleider in Torhout (België), schreef het boek ‘Hoe coach ik mijn klas’ en beschrijft enkele aandachtspunten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Leiderschap/Directie | Ondersteuning (extra) | Professionalisering

Rubriek: Interview

De energie van de baas

Nico Eigenhuis

POM 2013 nummer 2

De kinderen, uw teamleden en de ouders, ze hebben allemaal direct in de gaten hoe de vork in de steel zit: ze zien meteen of het verhaal van hun directeur echt is of dat hun directeur zijn werk alleen doet omdat het moet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Leiderschap/Directie

Rubriek: Beschouwing

Een CJG-coach slaat de brug tussen onderwijs en zorg 'iemand die in actie komt als het nodig is.'

Ron Benjamins

POM 2013 nummer 1

De gemeenten in Zuid-Kennemerland, omgeving Haarlem, werken tien scholen in een pilot met een Coach van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De CJG-coach ondersteunt gezinnen en jeugdigen met complexere opvoed- en opgroeiproblemen. Als thuis hulp nodig is, kan zo’n CJG-coach die zelf bieden of snel regelen. Zij gaan uit van de kracht van ouders, opvoeders en jeugdigen en hun sociale omgeving. De CJG-coach staat naast het gezin en de jeugdigen, kan het netwerk betrekken of versterken, zelf hulp bieden of waar nodig rechtstreeks gespecialiseerde zorg raadplegen of inzetten. Hierdoor wordt eerder, lichtere hulp ingezet met minder schakels. Het lijkt een heel goede manier om onderwijs en zorg met elkaar te verbinden. ‘Dit werkt fantastisch’, zegt schooldirecteur José Warnaar. ‘We begeleiden ouders van het ene warme bad in het andere. Ik hoop dat dit zo blijft.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Jeugdhulp | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Beschouwing

Passend leiding geven: Wat heeft deze leerkracht nodig?

Peter Lakke

POM 2013 nummer 1

Passend onderwijs vraagt veel van leerkrachten. Ze worden uitgenodigd om zich te verdiepen in leerlingen die veel aandacht vergen. Niet elke leerling heeft hetzelfde nodig. Wat voor leerkrachten en hun groep geldt, geldt ook voor schoolleiders en hun team. Niet elke leerkracht heeft baat bij dezelfde manier van leiding. Wat voor de ene leerkracht een enorme stimulans is, kan voor een andere leerkracht juist heel frustrerend zijn. Over vier manieren van leiden en wanneer die effectief zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Leiderschap/Directie | Professionalisering

Rubriek: Beschouwing

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.