Zoeken op trefwoord 'Begaafdheid'

'We organiseren de verandering'

Inge Westerveld

POM 2021 nummer 3

Inclusief onderwijs op Het Anker in Wijk bij Duurstede

Ruim tien jaar geleden zette samenwerkingsverband SWV ZOUT (Zuidoost-Utrecht) de eerste stappen naar inclusief onderwijs. In 2014 werd Inge Westerveld adjunct-directeur van sbo De Driehoek in Wijk bij Duurstede. Zij heeft de opbouw van de nieuwe brede school Het Anker dus vanaf het begin meegemaakt. Een school met regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voorzieningen voor hoogbegaafden en nieuwkomers.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Inclusie | Nieuwkomers/NT2

Rubriek: Praktijk

Van leerkracht naar leerpower

Marleen Hilhorst, Sven Mathijssen

POM 2020 nummer 5

Over het belang van een bekwame leerkracht voor de klas als het gaat om hoogbegaafdheid

Zoals geen twee leerlingen hetzelfde zijn, zo is ook de diversiteit tussen leerkrachten groot. Dat de ene leerkracht meer bij een specifieke leerling voor elkaar krijgt dan de andere, is dan ook geen verrassing. Wat daar precies aan ten grondslag ligt, is een belangrijke vraag. Ook bij hoogbegaafdheid hebben leerkrachten specifieke handvatten nodig als het gaat om de begeleiding van deze leerlingen in de klas.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Leerkracht/Docent

Rubriek: Beschouwing

Hoogbegaafdheid en passend onderwijs

Jos Gerards, Tijl Koenderink

POM 2019 nummer 3

Hoogbegaafdheid en slimheid is een zegen. Want welke ouder wenst zijn kinderen dat niet toe: veel talent. Kinderen mogen van geluk spreken als ze (cognitief) een sterk potentieel hebben; hoe kun je dat nu problematiseren? Problematiek rondom meer- en hoogbegaafdheid wordt vaak geframed als een luxeprobleem. Uiteraard hebben de meeste meer- en hoogbegaafde kinderen geen directe problemen. Maar ook bij slimme kinderen gaat het lang niet altijd vanzelf. Er is een duidelijk potentieel aanwezig, maar dat potentieel komt niet voldoende tot ontplooiing. Dan is er sprake van een serieus probleem, want er wordt niet uitgehaald wat erin zit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs

Welk type hoogbegaafde leerlingen zijn er?

POM 2019 nummer 3

Aanvullend op het artikel over hoogbegaafdheid zetten we de verschillende soorten uiteen. Hoogbegaafdheid kan op verschillende manieren tot uiting komen.
Hoogbegaafde leerlingen worden door allerlei factoren (transactie van emotionele, sociale, cognitieve en fysieke factoren) beïnvloed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs

Rubriek: Onderzoek

Het Facet: voor hoog- en meerbegaafde leerlingen die dreigen vast te lopen

Guus Beenhakker

POM 2017 nummer 5

In de regio Eindhoven wordt een voorziening opgezet voor onderwijs aan hoog- en meerbegaafde kinderen die het in het reguliere onderwijs niet redden. Veel van hen lopen er zelfs vast. De meeste van deze leerlingen hebben naast hun hoogbegaafdheid ook andere problematieken, vaak op het gebied van gedrag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Onderwijsvisie | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Hoogbegaafdheid, de regelgeving

POM 2017 nummer 5

Nederland is volgens de OESO, in ‘Education at a glance’, een kei in het aanbieden van onderwijsvoorzieningen aan leerlingen met allerhande beperkingen, stoornissen of achterstanden. Voor de leerlingen die gemakkelijker door de lesstof heengaan of beschikken over een meer dan gemiddelde begaafdheid is niets in een beleidsdocument vastgelegd over de rechten en plichten van scholen, leerlingen of ouders. Wel heeft de Stichting LeerplanOntwikkeling (SLO) een overzicht opgesteld van wet- en regelgeving omtrent maatwerk en flexibilisering voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, deze is hiernaast uitgewerkt. Het gaat daarbij voornamelijk over de randvoorwaarden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Bekostiging | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Hoogbegaafd zijn, een belemmering?

Jet Barendrecht, Corrine Bleecke, Marianne Soeters

POM 2015 nummer 4

Het risico van onopgemerkt talent.

In dit artikel beschrijven we het belang van een onderzoekende houding en de dialoog met ouders bij het onderkennen van hoogbegaafdheid aan de hand van een praktijkvoorbeeld in het primair onderwijs. De beschreven situatie is voor de school aanleiding geweest tot aanpassingen in hun onderwijsbeleid. Het heeft met name geleid tot het opnieuw bewust worden van het belang van “waarnemen en begrijpen” binnen hun handelingsgerichte werkwijze.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Ondersteuning (extra)

Een (hoog)begaafde in de klas

Jet Barendrecht, Guus Beenhakker

POM 2014 nummer 4

In de afgelopen vijftien jaar is er op scholen steeds meer aandacht geschonken aan (hoog)begaafdheid. Ook in passend onderwijs moeten begaafde leerlingen een plaats krijgen die aansluit bij hun onderwijsbehoeften, de nota van Dekker (juni 2014) is hiervoor een goede aanzet. De zorgstructuur voor zwakkere leerlingen is over het algemeen prima, maar ook leerlingen aan de andere zijde van de intelligentiecurve moeten op een passende manier onderwijs krijgen. Jet Barendrecht is eigenaar van onderwijsbureau Slimpuls en expert op het gebied van begaafdheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.