Zoeken op trefwoord 'Arrangeren'

Onderwijsarrangementen, impulsen voor de hele schoolorganisatie

Simone Sarphatie

POM 2018 nummer 4

Na elf jaar ervaring met het opzetten, begeleiden en coördineren van verschillende groepsarrangementen in het basisonderwijs werd mij in 2011 duidelijk waaruit de successen en de valkuilen van onderwijsarrangementen bestonden. De analyse daarvan leidde tot de publicatie ‘Stappen naar passend onderwijs – het invoeren van een tussenvoorziening’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Kwaliteit | Ondersteuning (extra)

"Onze Ster-leerlingen bloeien op"

Femke van den Berg

POM 2017 nummer 5

Onderwijs op maat bij de Casembroot en Die Heenetrecht

Bij OBS De Casembroot in Sint Annaland (Zeeland) weten ze steeds meer kinderen met een hulpvraag binnenboord te houden. “Sinds we met de Ster-groepen zijn gestart, stromen er minder kinderen uit naar het speciaal (basis)onderwijs”, aldus directeur Janet Hakkeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Inclusie | Onderwijsvisie | Passend onderwijs

Sven wil een arrangement

Sonja de Lange, Tijn Nuyens

POM 2015 nummer 1

Sven is een jongen van 10 jaar, die af en toe zijn zelfbeheersing verliest. Dat moet veranderen, vindt juf, vinden de ouders en vindt Sven zelf ook. Hoe pak je dat aan? Hoe leert Sven om zijn ‘stopknop’ te vinden én te gebruiken?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Handelingsgerichtwerken (HGW) | Ondersteuning (extra)

Rubriek: Interview

SOT Bolnes: Breng ondersteuning dicht bij school en ouders

Arno Hogendoorn, Tijn Nuyens

POM 2014 nummer 4

In het Schoolondersteuninsgteam (SOT), voorgezeten door een orthopedagoog, staan de vragen van de leerling, de ouders en de leerkracht centraal. Deze vorm van overleg onderscheidt zich ten opzichte van wijkteams die al langer binnen en buiten dit swv bestaan. Arno Hoogendoorn schetst de urgentie voor een nauwe samenwerking op schoolniveau tussen onderwijs en jeugdhulpverlening met de uitspraak: “de problemen die de scholen ervaren zijn de problemen van de wijk waarin deze leerlingen opgroeien”. Zowel het swv als de gemeente heeft geïnvesteerd in het SOT Bolnes. Het swv draagt de kosten van de orthopedagoog en de gemeente bekostigt de uren van de aanwezige CJG-medewerker. De school investeert door de inzet van IB-uren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Jeugdhulp | Samenwerken

Rubriek: Interview

Sneller actie ondernemen dankzij HIA

Steffie van Gils

POM 2014 nummer 3

‘Handelingsgericht Integraal Arrangeren’ is een methode die scholen kan helpen de problematiek van een leerling beter te begrijpen en die snel en adequaat handelen mogelijk maakt. Open communicatie en een gericht plan van aanpak staan centraal. Op de Hendrik Boogaardschool in Hellevoetsluis startten ze een jaar geleden een pilot.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Gespreksvoering | Handelingsgerichtwerken (HGW)

'Scholen kunnen het zelf'

Ron Benjamins, Ad de Zwart

POM 2014 nummer 2

“Er wordt heel wat afgeworsteld met leerlingen in het onderwijs. Het is proberen, proberen en proberen, totdat het echt niet meer gaat en de relatie met het kind en de ouders verstoord is. Dan ben je te laat. Je moet scholen zo helpen dat ze zelf op tijd en snel zijn.” Dat zegt Ad de Swart, programmamanager passend onderwijs in Zaanstad. Het afgelopen jaar oefenden scholen in zijn regio met het arrangeren van lichte ondersteuning. Wat zijn na één jaar de ervaringen, de successen en de vervolgstappen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Ondersteuning (extra) | Praktijk

Rubriek: Interview

Wat doen we met Tim?

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 1

Passend onderwijs maakt het mogelijk om meer ondersteuning op maat voor leerlingen te organiseren. Dat biedt nieuwe kansen voor kinderen, ouders, school en hulpverlening. Het is niet gemakkelijk om die kansen te benutten. Zoals bij Tim, een jongen die nu in groep 7 zit. Iedereen vraagt zich af: ‘Wat nu? Wat is het beste om te doen?’ Niemand biedt garantie voor de goede afloop. Juist daarom is het een leerzame casus.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Passend onderwijs | Praktijk | Samenwerken

Gemeenten en SWV PO 2808

Jolyn Laurs-Breur, Tijn Nuyens, Kees van Wel

POM 2013 nummer 3

Verbinden onderwijs en jeugdgezondheidszorg

Dit artikel gaat in op HIA in de praktijk. We spreken met Jolyn Laurs-Breur en Kees van Wel, beiden nauw betrokken bij de ontwikkeling van HIA en het leggen van
de krachtige verbinding tussen onderwijs en jeugd(gezondheids)zorg in vijf gemeenten van de regio Voorne-Putten. Laurs-Breur werkt als beleidsmedewerker bij de gemeente Brielle. Van Wel is kwartiermaker passend onderwijs van SWV 2808.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Gemeente | Handelingsgerichtwerken (HGW) | Jeugdhulp

Rubriek: Interview

Checklist: Arrangeren van extra ondersteuning

POM 2013 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Ondersteuning (extra)

Rubriek: Checklist

Handelingsgericht integraal arrangeren

Tijn Nuyens

POM 2013 nummer 2

School, ouders en externe deskundigen creëren samen een nieuw perspectief voor kinderen die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling, door opnieuw met elkaar in gesprek te gaan onder leiding van een (externe) trajectbegeleider.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Ondersteuning (extra) | Samenwerken

Rubriek: Beschouwing

Basisondersteuning: fundament voor passend onderwijs

Ron Benjamins, Jacques van den Born

POM 2013 nummer 1

In bijna alle samenwerkingsverbanden PO wordt deze periode besproken over afspraken op het gebied van basisondersteuning. Aan de hand van indrukwekkende overzichten en kengetallen worden normen bepaald voor ‘curatieve interventies’ of ‘kwaliteitstandaarden hgw’. Veel schoolleiders hebben het gevoel dat ze moeten voldoen aan normen die nu niet door het ministerie, maar door het samenwerkingsverband worden opgelegd. Wat is basisondersteuning precies, en waar is zoiets voor nodig? De feiten op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Basisondersteuning | Passend onderwijs | Samenwerkingsverband (SWV)

Passend onderwijs realiseren door handelingsgericht werken

Tijn Nuyens

POM 2013 nummer 1

In het referentiekader passend onderwijs en de Wet op het passend onderwijs wordt ingegaan op de plicht die scholen hebben om een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het referentiekader wordt gesproken over een omslag in denken en handelen: van curatie naar preventie, van indiceren naar arrangeren en van sectoraal naar integraal en intersectoraal. Hiermee is het concept Handelingsgericht Werken (HGW) één van de richtinggevers binnen passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Handelingsgerichtwerken (HGW)

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.