Zoeken op trefwoord 'Afstandsonderwijs'

Routekaart voor onderwijs op afstand

Vincent Fafieanie

POM 2021 nummer 3

Afstandsonderwijs heeft zich door COVID-19 sterk ontwikkeld. Het speelt een belangrijke rol in het huidige onderwijsaanbod. Elke leerling en hun ouders hebben daar afgelopen jaar mee te maken gekregen. Stichting ‘Zorgeloos naar school’ ontwikkelde een Routekaart voor afstandsonderwijs samen met ouders, leerlingen en leraren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs

Post-corona

Anne Dekkers

POM 2021 nummer 3

Eerder schreef ik in Passend Onderwijs Magazine dat kinderen van 5 tot 16 jaar leerplichtig zijn en dat leerlingen na inschrijving de plicht tot schoolbezoek en deelnameplicht aan (gereguleerde) onderwijsactiviteiten hebben. Leerlingen horen op school. En zolang de leerling is ingeschreven op school, is de school zorg-plichtig en verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs aan de leerling en voor het registreren en melden van verzuim. Langdurig verzuim en thuiszitten willen we voorkomen. Tijdens de coronacrisis brak nood wet, maar onderwijstijd, regelmatige schoolgang en verzuimregistratie komen in een ander daglicht te staan nu afstandsonderwijs en thuiswerken blijvertjes lijken te zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs

Rubriek: Juridisch

Een revolutie ontketend?

Guus Beenhakker

POM 2020 nummer 3

Passend onderwijs thuis

In de dagen en weken na 16 maart heeft het onderwijs laten zien hoe wendbaar het is. In plaats van overwegend traditioneel les in een klaslokaal, kregen tienduizenden leerlingen van de ene op de andere dag les op afstand. Plotseling belandde het onderwijs in een enorme (digitale) revolutie. “Het is alsof we in één weekeind van 2020 in 2030 zijn beland”, analyseerde Christien Bok, onderwijsvernieuwer bij ICT-organisatie Surf, de inhaalslag van onderwijs op afstand. Allerlei initiatieven kwamen op, zowel onderwijsinhoudelijk als in het beschikbaar stellen van ICT-middelen. Medio mei gingen de leerlingen weer naar school, maar wat leren we van de weken ervoor? En wat blijft er over uit die tijd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Ouderbetrokkenheid: de les van thuisonderwijs

Peter de Vries

POM 2020 nummer 3

Thuisonderwijs heeft ouders tijdelijk een andere rol gegeven in het onderwijs. Ze raakten plotseling zeer actief betrokken en werden ook geconfronteerd met de soms stagnerende ontwikkeling van hun kind. Waar ze eerst vaak niet realistisch over hun kind leken te denken en soms de signalen van de school ontkenden, ervaren ze nu zelf de strubbelingen van hun kind en krijgen ze meer begrip voor de leerkracht. Wat moeten we uit deze periode van thuisonderwijs vasthouden en wat juist niet?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Opinie

Onderwijs aan (langdurig) zieke leerlingen van grote waarde

Maya Carbin, Albert Kamphuis

POM 2020 nummer 2

Als een kind ziek thuis komt te zitten of regelmatig of langdurig in het ziekenhuis verblijft, is een goed onderwijsaanbod van groot belang. Hoe moeilijk een dergelijke situatie soms ook is en hoewel er niet altijd direct aan onderwijs wordt gedacht, is het juist van groot belang dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang heeft. Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs zijn de samenwerkingsverbanden en schoolbesturen óók verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod voor zieke kinderen, maar dat gaat buiten het ziekenhuis nog lang niet altijd goed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Passend onderwijs | Praktijk | Thuiszitters

Rubriek: Praktijk

"Wij doen al zestig jaar aan passend onderwijs"

Guus Beenhakker, Jan Roest

POM 2016 nummer 5

Stichting Rijdende School verzorgt basisonderwijs aan kinderen van wie de ouders werken op de kermis of in het circus. Altijd zijn ze onderweg van stad naar stad. Elke week krijgen ze in een andere samenstelling onderwijs in een vrachtwagen die is ingericht als klaslokaal, steeds in andere klassengrootte met wisselende leerkrachten en wisselende locaties. En dat gaat goed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Ondersteuning (extra) | Organisatie | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Rubriek: Interview

Passend onderwijs voor varende kinderen

Femke van den Berg, Annemieke Kik, Anita van Laren

POM 2016 nummer 5

Peuters en kleuters van binnenvaartschippers krijgen aan boord vaak les van hun ouders. Zij zorgen er samen met een mentor voor dat het kind goed wordt voorbereid op het reguliere basisonderwijs. “Ouders en mentor zijn gelijkwaardige educatieve partners die samen onderwijs op maat realiseren.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Kind/Leerling | Organisatie | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Checklist: Thuiszitters

POM 2016 nummer 1

Ieder kind naar school en geen enkel kind dat thuis zit. Dat is één van de doelen van passend onderwijs. Maar thuiszitten kan niet alleen opgelost worden door het bieden van goede ondersteuning. Het is een hardnekkig verschijnsel dat veel uiteenlopende oorzaken kent. Daarom hebben verschillende organisaties hun meest praktische aanpakken gebundeld. Ze staan hier allemaal opgesomd. Op de Dag van de Leerplicht (17 maart) kan iedereen die in de aanpakken geïnteresseerd is zich aansluiten bij de ‘Lansbrekers’, die thuiszitten willen voorkomen en oplossen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Thuiszitters

Rubriek: Checklist