POM 2021 nummer 2

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Met andere ogen

Guus Beenhakker

In 2018 werd de Almeerse ex-wethouder René Peeters geïnstalleerd als kwartiermaker in de zogenoemde brede coalitie. Daarin wordt de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp op een passende manier vormgegeven. In de praktijk is daar in de afgelopen jaren op verschillende manieren en op verschillende plaatsen handen en voeten aan gegeven. Het ontwikkelprogramma waarin deze voorbeelden worden samengevoegd heet ‘Met Andere Ogen’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Meer vaart in de jeugdzorg

Olga Koppenhagen | Joyce Suijkerbuijk

Samenwerking tussen huisartsen en jeugdprofessionals

In Bergen op Zoom heeft medisch centrum De Poort sinds 2019 een interessante nieuwe werkwijze ingevoerd: het huisartsencollectief heeft vijf dagen per week een jeugdprofessional binnen het centrum beschikbaar om de artsen te ondersteunen. Joyce Suijkerbuijk is manager bij de De Poort en vertelt hoe dit tot stand gekomen is en wat de werkwijze is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Voorkom uitval op de brug van PO naar VO

Pieter Gerrits

Volgens de officiële cijfers waren er 4790 thuiszitters in 2019 (Slob, 2020). Al deze kinderen zitten al langer dan 3 maanden zonder onderwijs thuis. Volgens oudervereniging Balans zijn er zelfs meer dan 15.000 kinderen die langdurig niet naar school gaan waaronder zelfs leerlingen van 8 jaar. Persoonlijke drama’s met veel impact op de gezinnen. Oplossingen voor hernieuwde schoolgang zijn vaker erg ingewikkeld; beter is het om langdurige uitval te voorkomen. Dit artikel verkent wat daartoe gedaan kan worden met name bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Thuiszitters

Bewaartermijn van toelaatbaarheidsverklaringen

Anne Dekkers

De periode waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) wordt afgegeven moet minimaal een schooljaar zijn, maar mag meerdere schooljaren bedragen. Voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) is het uitgangspunt dat de tlv afgegeven kan worden voor de hele (v)so-schoolloopbaan van de leerling. Dit blijkt onder meer uit de brief ‘Voortgang onderwijszorg’ van minister Slob van 30 oktober 2019. Dit is opgenomen in het aanvraagformulier en het landelijke model toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen met EMB, en wordt hierin benadrukt. Overigens is het niet verplicht; het verplichten van een bepaalde looptijd van de toelaatbaarheidsverklaring vraagt om een wetswijziging. Dat is niet op korte termijn te realiseren, stelt minister Slob in zijn brief van 19 december 2019. Bij het uitgangspunt dat een tlv voor een langere periode kan worden afgegeven is het de vraag hoe zich dat verhoudt tot de bewaartermijn van tlv’s. Hoe zit dat nu precies?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Juridisch

Netwerk LPO: Eerst je eigen mondkapje, dan dat van het kind

Klaas Koelewijn

“Ik denk dat jij nog het schuifje voor je camera hebt staan, zou dat kunnen? ...hé, ik zie mezelf wel... volgens mij doet je camera het niet...” De start van mijn zoveelste digitale bijeenkomst. Dit keer een ‘heimiddag’ voor mensen die professioneel betrokken zijn bij kinderen van 0 tot 13 jaar: jeugdverpleegkundigen GGD, ondersteuningscoördinatoren, medewerkers en leidinggevenden kinderopvang, medewerkers jeugdhulp van gemeenten, twee GZ-psychologen, een pedagogisch coach en kwaliteitsondersteuners en trajectbegeleiders van basisscholen. Het thema van de middag is dit keer: Wat kunnen we op dit moment (11 maart 2021) zeggen over de impact van de coronacrisis op ons werkveld?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee

Marleen van Berkum

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goerree-Overflakkee bevindt zich – de naam zegt het al – op het schiereiland Goerree-Overflakkee. Het is een relatief klein samenwerkingsverband: de scholen verzorgen onderwijs voor 4275 leerlingen in het po, op het vo zitten 3300 leerlingen. Het po kent negen schoolbesturen, het vo heeft er drie. Er zijn 32 basisscholen en drie middelbare scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Ouders zijn motor voor ontwikkeling van kind

Olga Koppenhagen | Eva Schmidt-Cnossen

Oudersteunpunt bij SWV Noord-Kennemerland

Op de website van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland staat te lezen: ‘Passend onderwijs voor je kind staat of valt met een goede samenwerking tussen jouw kind, jou als ouder en school. Daarbij is het belangrijk dat je als ouder goed beslagen ten ijs komt en weet bij wie je terecht kunt met vragen.’ Om dat concreet te maken is twee jaar geleden het Oudersteunpunt ingericht: met en door ouders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Organisatie

Wat willen de kinderen zelf?

Rapport van de Kinderombudsman bij passend onderwijs

Eind vorig jaar verscheen het rapport ‘Van passend naar inclusief. Kinderen over hun perspectief op passend onderwijs’ van de Kinderombudsman (Margrite Kalverboer). Dit rapport werd opgeleverd ten behoeve van de evaluatie van passend onderwijs in de Tweede Kamer. Het team deed onderzoek onder 184 kinderen over wat zij nu zelf vonden van extra hulp en ondersteuning die hun geboden wordt; of de leerkrachten goed met hen omgaan en over hoe ze aankijken tegen kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Wat vinden kinderen er nu zelf van?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Onderzoek

'Benut de kracht van de groep'

Fieke Blauwendraad

Zo kan het ook - Inclusief onderwijs op Koningin Julianaschool in Culemborg

In PO Magazine nr. 1 gaf Dolf van Veen het startschot voor een serie praktijkverhalen over
inclusief onderwijs. De eerste school (die zich spontaan aanmeldde) die we belichten is de
Koningin Julianaschool, onderdeel van het samenwerkingsverband Stichting Christelijk Primair
Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard. En het is meteen een bijzondere school: ze heeft zich
ontwikkeld tot een school waar zowel sbo- als so-leerlingen een passende plek krijgen. Directeur
Fieke Blauwendraad vertelt er meer over.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Inclusie

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.