POM 2020 nummer 3

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Toezicht en sturing van samenwerkingsverbanden bekeken vanuit de wetenschap

Hilbert de Vries

Samenwerking komt niet vanzelf tot stand en het pad van samenwerking kent vele valkuilen. Huxham & Vangen (2008) schreven daarover: “Unless there is no other opportunity, start collaborating.” Toch meende de overheid dat het oprichten van samenwerkingsverbanden passend onderwijs een goed idee was. Wat daarbij vooral opvalt, is dat wetenschappelijke kennis en inzichten over samenwerking ontbraken. Nergens is die kennis zichtbaar terug te zien.1 Niet in wet, niet in uitwerkingen, niet in evaluaties. Terwijl dit juist enorm verhelderend zou kunnen zijn. Hoog tijd dus om te bespiegelen hoe volgens de wetenschap samenwerking zou kunnen werken en wat dit kan betekenen in het organiseren van passende governance.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV)

Wanneer blijft een leerkracht zitten?

Paul Baan

Het onderzoek Klassewerkplek is ontstaan om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het lerarentekort in het primair onderwijs. De focus ligt op het voorkomen van uitstroom. Want hoewel er een positieve trend zichtbaar is, is de uitstroom nog steeds te hoog. Van de leraren die in 2017 in het po waren gestart had 8% een jaar later de sector weer verlaten. Dit percentage was aan het dalen, maar met de intrede van bijvoorbeeld zijinstromers kan dit percentage weer gaan stijgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Onderzoek

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie | Onderzoek | Praktijk | Werkbeleving

Een revolutie ontketend?

Guus Beenhakker

Passend onderwijs thuis

In de dagen en weken na 16 maart heeft het onderwijs laten zien hoe wendbaar het is. In plaats van overwegend traditioneel les in een klaslokaal, kregen tienduizenden leerlingen van de ene op de andere dag les op afstand. Plotseling belandde het onderwijs in een enorme (digitale) revolutie. “Het is alsof we in één weekeind van 2020 in 2030 zijn beland”, analyseerde Christien Bok, onderwijsvernieuwer bij ICT-organisatie Surf, de inhaalslag van onderwijs op afstand. Allerlei initiatieven kwamen op, zowel onderwijsinhoudelijk als in het beschikbaar stellen van ICT-middelen. Medio mei gingen de leerlingen weer naar school, maar wat leren we van de weken ervoor? En wat blijft er over uit die tijd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Digitalisering | Passend onderwijs | Praktijk

Juridische aspecten van de toelaatbaarheidsverklaring (V)SO

Rob Hendrikx

Veel samenwerkingsverbanden zijn aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (afgekort LBT), die in stand wordt gehouden door de Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht. Uit de adviezen van de LBT blijkt dat in veel bezwaarzaken de deskundigenadviezen onderwerp van debat zijn geweest. Met de jaren stelt de LBT steeds verdergaande eisen aan de deskundigenadviezen die aan de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ten grondslag worden gelegd. Deze eisen zijn echter niet altijd terecht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Juridisch | Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O) | Wet- en regelgeving

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06

Joris Elbers

Samenwerkingsverband in the picture

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 ligt in Noordoost-Brabant en bestrijkt de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad (behalve Schijndel), Bernheze en Landerd. Het verbindt daar 14 schoolbesturen met in totaal 95 basisscholen. Drie daarvan zijn scholen voor speciaal basisonderwijs en vijf voor speciaal onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Communicatie | Passend onderwijs | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Ouderbetrokkenheid: de les van thuisonderwijs

Peter de Vries

Thuisonderwijs heeft ouders tijdelijk een andere rol gegeven in het onderwijs. Ze raakten plotseling zeer actief betrokken en werden ook geconfronteerd met de soms stagnerende ontwikkeling van hun kind. Waar ze eerst vaak niet realistisch over hun kind leken te denken en soms de signalen van de school ontkenden, ervaren ze nu zelf de strubbelingen van hun kind en krijgen ze meer begrip voor de leerkracht. Wat moeten we uit deze periode van thuisonderwijs vasthouden en wat juist niet?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerken

Hoe functioneert intern toezicht bij SWV's?

Olga Koppenhagen

Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs

De samenwerkingsverbanden bestaan nu ruim zes jaar en de ontwikkeling van passend onderwijs komt in veel regio’s goed op gang. Wel vragen de bestuurlijke inrichting en het functioneren van de governance bij de samenwerkingsverbanden nog om aandacht. De Inspectie van het Onderwijs heeft onlangs het samenspel tussen bestuur en intern toezicht binnen samenwerkingsverbanden onderzocht, en heeft daarbij bekeken of het intern toezicht van de samenwerkingsverbanden
onafhankelijk van het bestuur functioneert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Onderzoek

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Medezeggenschap (MR/OPR) | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Netwerk LPO: Van crisis naar uitdaging

Jack Biskop

‘Never waste a good crisis’, zei Winston Churchill, om te
benadrukken dat zonder WOII de Verenigde Naties niet hadden bestaan. In het onderwijs is de afgelopen maanden gebleken dat de crisis die het coronavirus ook in ons land heeft veroorzaakt, een aanjager is van allerlei veranderingen en vernieuwingen. Hoe bestendig die gaan zijn, zullen we nog moeten ervaren in de komende tijd, maar dat veel anders kan, is wel duidelijk geworden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Omgaan met externaliserend leerlinggedrag

Jan Bijstra

In de afgelopen jaren is vanuit het regulier onderwijs herhaaldelijk gemeld dat het lesgeven er sinds de invoering van Passend Onderwijs niet gemakkelijker op is geworden. Het zijn vooral leerlingen met externaliserend gedrag die bij veel leraren voor handelingsverlegenheid zorgen. Dat is kort gezegd gedrag waar de directe omgeving – leraren en medeleerlingen – flink last van hebben. Tijd om te onderzoeken of bepaalde handelingen gemiddeld genomen vaker effectief zijn. Is het
mogelijk een ‘top-5’ van meest effectieve handelingen samen te stellen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Onderzoek

Trefwoorden: Gedrag | Leerkracht/Docent | Onderzoek

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.