POM 2020 nummer 1

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.'Keuzevrijheid leidt tot te grote verschillen'

Olga Koppenhagen | Nicole Teeuwen

Nicole Teeuwen over de weerbarstige praktijk van passend onderwijs

Komend voorjaar staat de officiële evaluatie van passend onderwijs op de politieke agenda. In de Tweede Kamer zal dan gedebatteerd worden over de vraag of het gelukt is om na de invoering van de Wet passend onderwijs in 2015, alle kinderen de vorm van onderwijs te geven die bij hen past, op een school die bij hen past. In de aanloop daarnaartoe schreven Nicole Teeuwen en Marieke Dekkers het boek Kloof tussen mens en systeem? Vijf jaar passend onderwijs en nu verder.
PO Magazine praat met haar over verleden, heden en toekomst van passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV)

Probeer niet het kind te veranderen, verander de context

Ilse van den Heuvel

In onze huidige maatschappij werkt de oude autoriteit niet meer. We willen dat onze kinderen zelfstandig leren denken en dat hun autonomie wordt vergroot. Echter: daarnaast hebben de kinderen en jongeren nog steeds structuur, regels en grenzen nodig. Hoe geef je je grenzen aan op een manier die past bij de huidige maatschappij? Hoe geef je grenzen aan vanuit je (ouderlijk) gezag in plaats vanuit macht? Hoe blijf je in contact met het kind of de jongere en verlies je niet je
geduld maar houd je vol?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Ouders/Betrokkenheid | Pedagogisch handelen | Samenwerken

Samenwerken; hemel en hel ineen

Steven Pont

‘Wat zijn uw medewerkers voor u?’, vraag ik een rector van een lyceum in den lande. De man kijkt mij enigszins schamper aan, leunt achterover, legt zijn handen in zijn nek en zegt vermoeid; ‘Medewerkers? Medewerkers zijn mensen die me niet tegenwerken.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerken

'Niet rekenen, maar naar buiten met de kids!'

Arnout van den Bossche | Olga Koppenhagen

Een interview met Arnout van den Bossche

Als je Arnout van den Bossche op straat tegenkomt, zou je nooit vermoeden dat hij comedian is: eenvoudig kostuum met gekleurde das, zakelijk brilletje en een kort gewiek(s)t kapsel. Je zou wedden dat hij onderweg is naar zijn werk, ergens in een groot betonnen gebouw. Heel lang was Arnout inderdaad actief in het bedrijfsleven, zoals het kader laat zien in vele functies. Nu is hij echter een heel andere weg ingeslagen: hij legt vanaf het podium aan allerlei soorten publiek uit hoe je een burn-out oploopt, ermee omgaat en er afscheid van neemt. Maar niet door lezingen met flashy powerpointpresentaties en veel statistiek. Nee: door humor.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Werkbeleving

Schadevergoedingsprocedure

Anne Dekkers

Eerder in PO Magazine berichtte ik over de uitspraak van de Raad van State van 5 december 2018, waarin de Raad van State het hoger beroep van de ouders van een leerling gegrond had verklaard en de datum van de verwijdering van de leerling had vastgesteld op de datum van afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring (tlv). De Raad van State zou in een afzonderlijke uitspraak over het verzoek tot schadevergoeding oordelen. Dat heeft de Raad van State inmiddels gedaan in de uitspraak van 11 december 2019.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Juridisch | Ouders/Betrokkenheid | Schorsing/verwijdering | Wet- en regelgeving

Koers VO (Rotterdam)

Marieke Dekkers | Jaap van der Have

Samenwerkingsverband in the picture

SWV Koers VO is het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam en omstreken. Het werkveld van het swv beslaat negen gemeenten. Er zijn in totaal 110 vestigingen voor voorgezet (speciaal) onderwijs, bestuurd door 18 schoolbesturen. Sinds 2014 is het swv operatief. Het college van bestuur bestaat uit Marieke Dekkers en Jaap van der Have.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Doorgaande lijn | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Zeg nooit... nooit!

Gonnie Boerma-Sijbrandij

Passend onderwijs samen met s(b)o

Een inclusieve samenleving was al de droom van Martin Luther King, in 1964 beloond met de Nobelprijs voor de Vrede. In 1968 werd King om deze zelfde droom doodgeschoten. Dankzij hem en zijn beweging werd in de VS het openbare leven toegankelijk voor iedereen. Dankzij hem en zijn beweging werd onderwijs in Amerika haalbaar voor ieder kind en werd het een recht. Maar in Amerika wordt die inclusieve samenleving bepaald niet gerealiseerd, zolang gekleurde mensen
langere gevangenisstraffen krijgen, zij minder makkelijk toegang hebben tot het vervolgonderwijs en benadeeld worden bij sollicitaties. De droom van Martin Luther King ging over een inclusieve samenleving waarin gelijkheid bestaat voor iedereen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Onderwijsvisie | Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Wet- en regelgeving

Zicht krijgen op wat werkt

Herma Korenromp | Bert Wienen

Een onderzoek naar samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp

“Ik merk helemaal niets van het samenwerken met de jeugdhulpverlener” of, “ik merk dat ik alleen maar werk ervan heb op het moment dat de jeugdhulpverlener in de klas komt” zo reageerden een aantal leraren toen we hen in een kleine steekproef bevroegen over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Het was een belangrijk signaal en om dit signaal beter te begrijpen ontstond het verlangen om onderzoek te doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Onderzoek

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Jeugdhulp | Onderzoek | Samenwerken

Netwerk LPO: Allemaal e-moties

Jack Biskop

Soms is het in het onderwijsveld niet goed bij te houden. Dan is er een wetswijziging, dan weer een aanvullende bepaling op een uitvoeringsbesluit en weer even later laat de minister weten dat de manier van bekostiging van het po wordt aangepast. Onderwijsmensen vragen zich bij regelmaat af: waar komen toch al die veranderingen vandaan? Waar begint zoiets en hoe komt het uiteindelijk tot een besluit en dus tot een echte verandering in de praktijk?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Tijd voor een cultuuromslag!

Jolanda van Boven

Gegevensuitwisseling tussen professionals

De fundamenteel gewijzigde opvattingen van de overheid om de samenleving te transformeren naar de participatiesamenleving - waarbij gemeenten regieverantwoordelijk zijn voor hun sociaal kwetsbare burgers - brengt met zich dat ‘vele panelen zijn gaan schuiven’. Al deze veranderingen vragen om intensieve samenwerking tussen professionals uit verschillende domeinen. Echter, om te kunnen samenwerken is het uitwisselen van informatie noodzakelijk. En dan doemt de eerste drempel op namelijk privacy/beroepsgeheim. Deze drempel belemmert de samenwerking en vraagt om een oplossing. Maar hoe bereiken professionals deze oplossing? Het antwoord is door de overheid zelf gegeven: alleen door een cultuuromslag in de aanpak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Communicatie | Juridisch | Privacy (AVG) | Samenwerken | Wet- en regelgeving

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.