POM 2019 nummer 4

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Tevreden over de kwaliteit van passend onderwijs?

Jos Gerards | Peter de Vries

Er is veel ontevredenheid bij leerkrachten over passend onderwijs. Dat resoneert in het veld, in de media en werd onlangs wederom bevestigd door een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOB) onder haar leden. De ontevredenheid is zo groot dat passend onderwijs kwalitatief mislukt lijkt te zijn. Auteurs bestrijden dat tevredenheidsmetingen een dergelijke conclusie rechtvaardigen en reflecteren in dit artikel op ‘tevredenheid’ en ‘kwaliteit’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Kwaliteit | Passend onderwijs | Werkbeleving

Tweede Kamer: passend onderwijs heeft verbetering nodig

Jack Biskop

Op 26 juni jl. voerde de Vaste Kamercommissie OCW het jaarlijkse debat over de voortgang van passend onderwijs met minister Slob. Basis van het debat was de gedegen 13de voortgangsrapportage passend onderwijs, maar de aandacht ging vooral uit naar de kritiek die geuit wordt in de enquête van de vakbond AOb en allerlei populistische berichtgeving uit het land. Op de ene plek dreigt het speciaal basisonderwijs te verdwijnen, op een andere plek is onderwijs voor hoogbegaafden slecht geregeld in de ogen van ouders. Geïnspireerd door de voortgangsrapportage gaf de minister aan dat goede vooruitgang wordt geboekt. Hij wil deze positieve beweging versterken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Politiek | Samenwerkingsverband (SWV)

Statistieken primair onderwijs

Onlangs kwam de Arbeidsmarktanalyse Primair Onderwijs 20191 uit, met een schat aan informatie over leerlingen, personeel en scholen in het primair onderwijs. Een impressie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Onderzoek

Trefwoorden: Data

OPP, hoe zit dat ook alweer?

Guus Beenhakker | Albert Kamphuis

Zes jaar geleden is het voormalige handelingsplan vervangen door het ontwikkelingsperspectiefplan (opp). Zoals de naam al doet vermoeden, wordt in dit plan het ontwikkelingsperspectief van een leerling vastgelegd. Maar er bestaan tussen scholen nog grote verschillen in hoe met het ontwikkelingsperspectief wordt gewerkt. Is het opp een noodzakelijk onderdeel of een onmisbaar document voor goed onderwijs aan een leerling die ondersteuningsbehoeftes heeft? Vanwege die verschillen in de praktijk zetten we de kansen uiteen die het document de scholen biedt, zodat ouders en de school er samen goed mee omgaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Gedrag ouders reden tot verwijdering en niet-toelating?

Anne Dekkers

Er zijn diverse redenen die ten grondslag kunnen liggen aan de verwijdering van een leerling. Zo kan het gedrag van een leerling, onveiligheid op school of handelingsverlegenheid aanleiding zijn om tot verwijdering van een leerling over te gaan. Uitspraken hierover van de Geschillencommissie passend onderwijs zijn eerder in Passend Onderwijs Magazine aan bod gekomen. Een geheel andere reden om een leerling te verwijderen kan gelegen zijn in het gedrag van de ouders. Hierover heeft de Geschillencommissie passend onderwijs onder meer de volgende uitspraak gedaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Juridisch | Praktijk

Driegang - Regio Gorinchem

Henric Bezemer

Samenwerkingsverband Driegang strekt zich uit van Nieuw-Lekkerland tot aan Leerdam en van het Brabantse Hank tot aan Lexmond, met de wat grotere stad Gorinchem in het midden. Het samenwerkingsverband heeft te maken met zes gemeenten, tientallen dorpskernen en tweeënnegentig scholen met samen ongeveer zestienduizend leerlingen. Samen met ouders en professionals wordt intensief onderzocht hoe het meest passende onderwijs op scholen kan worden vormgegeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Goed onderwijs kan niet zonder kindgesprekken

Albert Kamphuis

Veel scholen denken na over manieren om kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij hun eigen leerproces. Het uitgangspunt hierbij is dat leerkrachten niet meer helemaal zelf bedenken en bepalen wat en hoe er geleerd wordt, maar dat doen door regelmatig met kinderen individueel in gesprek te gaan. Door goed te luisteren naar kinderen krijgt de leerkracht meer zicht op waar het kind staat in zijn of haar ontwikkeling en wat er nodig is om tot een volgende stap te komen. Het gesprek is daarmee een krachtig middel om leerlingen verder te helpen in hun ontwikkelingsproces.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Ouders/Betrokkenheid

Checklist: Zeven dingen die elke ouder in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moet weten

Peter de Vries

Onlangs heeft Peter de Vries een gratis e-book1 uitgebracht voor alle ouders in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarin staan veel nuttige tips voor ouders van schoolgaande kinderen. Deze tips betekenen natuurlijk ook iets voor de school. Daarom hier de ‘vertaling’ van zeven tips voor de school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Samenwerken

Netwerk LPO: Passend Inclusief Goed onderwijs

Jack Biskop

Afgelopen zomer had EenVandaag een gesprek met de kersverse minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink. Natuurlijk wilde Rick graag vertellen over zijn ambities om in zijn nieuwe functie allerlei zaken aan te pakken om de toegankelijkheid van de samenleving te bevorderen en mensen met een beperking een stem te geven. Gevraagd naar zijn drijfveren en achtergronden vertelde Rick dat zijn ouders hem altijd gestimuleerd hadden om met de andere kinderen in het dorp te spelen en gewoon mee te doen met alles. Op die manier werd zijn beperking letterlijk minder een beperking.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Trefwoorden: Passend onderwijs

Werken met het opp

José van der Hoeven | Corien van der Linden | Heleen van der Stege

Het ontwikkelingsperspectiefplan (opp) in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs heeft zijn weg naar de praktijk gevonden. Het draagt bij aan bewustwording en nodigt uit tot opbrengstgericht werken. Elders in dit blad wordt beschreven hoe een opp wordt opgesteld, welke functies het heeft en hoe ermee gewerkt kan/moet worden. Dit artikel bespreekt de resultaten van een aantal onderzoeken over de introductie en de werking van het opp. Aan de orde komt hoe scholen ermee omgaan, welke rol samenwerkingsverbanden spelen en hoe het document in de praktijk toegepast wordt. Het is gebaseerd op diverse kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken die sinds 2014 in het kader van het Evaluatieprogramma Passend onderwijs zijn uitgevoerd. Daarnaast is gebruikgemaakt van ander relevant onderzoek. Zie voor de volledige lijst van onderzoeken de website bij dit blad.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Onderzoek | Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerkingsverband (SWV)

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.