POM 2019 nummer 3

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Auris Dr. M. Polanoschool Rotterdam

Guus Beenhakker

PO Magazine met minister Slob op bezoek bij:

Om zelf te zien hoe passend onderwijs in de praktijk uitpakt, brengt minister Arie Slob (basis- en voortgezet onderwijs en media) met enige regelmaat bezoeken aan verschillende scholen in het land. Daar gaat hij in gesprek met leraren, ouders, leerlingen en andere betrokken professionals. Bij een bezoek aan de Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam mocht PO Magazine over de schouders meekijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Politiek | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Het kind betrekken bij de ondersteuning voor passend onderwijs

Getting it right for every child:

In Midden-Brabant is een samenwerking gestart tussen onderwijs en jeugdhulp waarbij de stem van het kind vanaf nu de doorslag geeft. Vanuit beide disciplines is daarvoor nodig dat professionals beter dan ooit leren om te luisteren. Deze werkwijze is gestart onder de naam Girfec, dat staat voor ‘Getting it right for every child’. De ontwikkelingskansen van kinderen staan centraal waarbij het hanteren van gemeenschappelijke taal belangrijk is. Ook in het gesprek met kinderen en ouders, zodat er een gelijkwaardig gesprek en plan komt met input van iedereen. De ontwikkelkansen van kinderen geven de doorslag, niet per se de stem alleen,
ook al is die belangrijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Internationaal | Jeugdhulp | Ondersteuning (extra)

De 'Samen naar School klas' geeft invulling aan leerrecht

Walter van de Calseyde

Er zijn kinderen die als gevolg van hun beperking niet in staat zijn deel te nemen aan onderwijs. Dat wil niet zeggen dat deze kinderen niet leerbaar zijn. Basisschool De Vink, de Merel Foundation en samenwerkingsverband PPO Leiden zijn in 2017 een intensieve zorg- en onderwijssamenwerking aangegaan. In hun ‘Samen naar School klas’ ontstaan er niet alleen voor de betreffende kinderen, maar voor alle deelnemende partijen mooie kansen om te leren. “In onze visie hebben alle kinderen leerrecht.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Organisatie | Passend onderwijs | Thuiszitters

Hoogbegaafdheid en passend onderwijs

Jos Gerards | Tijl Koenderink

Hoogbegaafdheid en slimheid is een zegen. Want welke ouder wenst zijn kinderen dat niet toe: veel talent. Kinderen mogen van geluk spreken als ze (cognitief) een sterk potentieel hebben; hoe kun je dat nu problematiseren? Problematiek rondom meer- en hoogbegaafdheid wordt vaak geframed als een luxeprobleem. Uiteraard hebben de meeste meer- en hoogbegaafde kinderen geen directe problemen. Maar ook bij slimme kinderen gaat het lang niet altijd vanzelf. Er is een duidelijk potentieel aanwezig, maar dat potentieel komt niet voldoende tot ontplooiing. Dan is er sprake van een serieus probleem, want er wordt niet uitgehaald wat erin zit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs

Welk type hoogbegaafde leerlingen zijn er?

Aanvullend op het artikel over hoogbegaafdheid zetten we de verschillende soorten uiteen. Hoogbegaafdheid kan op verschillende manieren tot uiting komen.
Hoogbegaafde leerlingen worden door allerlei factoren (transactie van emotionele, sociale, cognitieve en fysieke factoren) beïnvloed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Onderzoek

Trefwoorden: Begaafdheid | Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs

Onderwijs en jeugdhulp samen over de schutting

Job Verberne

Onderwijsprofessionals en jeugdhulpverleners streven hetzelfde doel na: de veiligheid en voorspoedige ontwikkeling van het kind op school en in het gezinsverband. Toch berust het verbond tussen onderwijs en jeugdhulpverlening lang niet altijd op een gelukkige samenwerking. Een veelgehoorde klacht van de hulpverlening is dat het onderwijs moeilijke cases als het ware ‘over de schutting werpt’. Andersom klaagt de onderwijsprofessional geregeld over trage hulpverlening en gebrekkige communicatie bij de jeugdhulpverlening. De twee partijen zouden in theorie bevriend moeten zijn, maar in de praktijk is er geregeld sprake van wederzijds onbegrip en begripsverwarring. Dat genereert juist afstand.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Onderzoek

Trefwoorden: Jeugdhulp | Organisatie | Samenwerken

Berséba, Reformatorisch Passend Onderwijs

Gert van Leeuwen

Bijna alle samenwerkingsverbanden (swv) in het primair onderwijs zijn regionaal ingedeeld. Er is één verband in het primair onderwijs waarvoor dat niet geldt: Berséba. Dit swv verbindt reformatorische scholen in het hele land en heeft daarmee een uitzonderingspositie op de regionale verbanden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV)

Schorsing en verwijdering terecht?

Anne Dekkers

Op 5 december 2018 heeft de Raad van State een interessante uitspraak gedaan in een door de ouders ingestelde hoger beroepsprocedure, waarbij er eerder door de rechtbank een ander oordeel is geveld. Wat was er aan de hand?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Juridisch | Schorsing/verwijdering | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Wet- en regelgeving

Inspectie gaat anders beoordelen

De Inspectie gaat het oordeel over de basisvaardigheden van scholen vanaf het schooljaar 2020/2021 op een andere manier vellen, namelijk op de referentieniveaus van taal en rekenen. Hierin wordt aangegeven wat leerlingen in groep 8 moeten kennen en kunnen. Specifiek twee punten zijn van belang:

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Verantwoording

Netwerk LPO: Naar school allemaal!

Jack Biskop

Mijn moeder was, zoals bij velen, de drijvende kracht in ons gezin en soms in letterlijke zin. Met de woorden ‘Vooruit, naar school allemaal!’ dreef ze mijn broers en mijzelf richting de deur om op weg naar school te gaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Leerlingvervoer: In de gemeente Nieuwegein worden schoolbussen ingezet

Guus Beenhakker | Gonnie Boerma-Sijbrandij | Barrie Piekema

De verantwoordelijkheid om leerlingen te vervoeren van huis naar school ligt bij de gemeenten. Gemeenten vervoeren leerlingen wanneer deze meer dan zes kilometer van de school wonen. Dit gebeurt in de regel met busjes, maar ook met begeleid openbaar vervoer (ov) of met een abonnement in het ov. Met name scholen in het speciaal (basis) onderwijs hebben te maken met leerlingen die verder van de school vandaan wonen. De gemeentelijke verorderingen rondom
leerlingvervoer verschillen in uitwerking waardoor ouders en scholen met een regio functie – om verschillende redenen – nogal eens worstelen met het regelen van vervoer. SBO De Evenaar in Nieuwegein heeft hiervoor enkele jaren geleden een oplossing bedacht en gerealiseerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Organisatie | Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.