POM 2018 nummer 3

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Wat is er mis met een stoornis?

Laura Batstra

Stel, je leidt een onderzoeksgroep die zich vastbijt in de vraag waarom we de neiging hebben om overal maar een label op te plakken en steeds meer menselijk gedrag als stoornis te willen beoordelen. Dan ontdek je op een dag dat jij en je naasten zelf aan de criteria voor verschillende stoornissen voldoen. Het overkwam psycholoog en universitair hoofddocent Laura Batstra. Reden om haar aan het woord te laten over stoornisdenken en labelgekte.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Onderzoek

Trefwoorden: Diagnose/Label

Effectiviteit anti-pest programma's discutabel

Guus Beenhakker

Er zijn tal van methodieken die pesten bespreekbaar maken en aanpakken. Het doel ervan is pesten terug te dringen, maar het succes van de verschillende aanpakken is nooit onderzocht. Recent onderzoek geeft uitkomst over de effecten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Onderzoek

Trefwoorden: Instrumenten

Zin en onzin van labels

Jos Gerards | Henk van der Pas

De meeste kinderen hebben het niet. Jij hebt het wel en een aantal andere kinderen ook: een label. Omdat je druk bent, omdat de letters zich voor je verstoppen op papier of omdat je graag in je eigen wereld verkeert. Is het een erkenning voor je eigenaardigheid of een etiket dat belemmert? Jos Gerards en Henk van der Pas reflecteren op de (on)zin van labels.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Trefwoorden: Diagnose/Label

Schoolgebouwen

We geven u graag een inkijkje bij de St. Alphonsusschool in Mariaparochie (Twente). De school heeft een oorspronkelijk gebouw opnieuw ingericht op een bijtijdse en creatieve manier. Zonder al te groot budget wordt er geprobeerd iets van de maken dat niet standaard is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Particuliere scholen en passend onderwijs: een mooie combinatie?

Jack Biskop

De afgelopen jaren is een vlammende discussie gaande over de inzet van particuliere scholen binnen passend onderwijs. Daarbij gaat de discussie vaak over wettelijke belemmeringen, financiering en allerlei al dan niet vastgelegde regelgeving. Tijd dus om eens stil te staan bij het fenomeen particuliere school en de (on)mogelijkheden in relatie tot passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Wet- en regelgeving

Voorkom juridisering relatie met ouders

Anne Dekkers | Maaike Rietbergen

Voor een school is het belangrijk om een goede relatie met een leerling te hebben, maar ook wordt de relatie met de ouders van de leerling steeds belangrijker. Ouders worden tegenwoordig mondiger. Hierdoor ontstaat steeds vaker discussie tussen ouders en school, bijvoorbeeld over de manier waarop onderwijs wordt gegeven, over toetsresultaten of andere schoolactiviteiten. Dit hoeft niet schadelijk te zijn voor de relatie, maar uit de praktijk blijkt dat discussies tussen ouders en scholen vaker escaleren en leiden tot klachtenprocedures of zelfs rechtszaken. Hoe kan dit mogelijk worden voorkomen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Communicatie | Geschillen/klachten | Juridisch | Ouders/Betrokkenheid

Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei

Thea de Graaf

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei bestaat uit 33 schoolbesturen en 131 schoollocaties. Het samenwerkingsverband is bezig met de ontwikkeling van een nieuw ondersteuningsplan. Over een half jaar moet dit klaar zijn, dus het proces hiertoe is in volle gang. Directeur Thea de Graaf legt uit hoe dit proces eruit ziet, wat er goed gaat en met welke leerpunten er aan de slag wordt gegaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Ondersteuningsplan (OP) | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Het realisme van ouders in passend onderwijs

Peter de Vries

Driekwart van de leraren ervaart opwaartse druk van ouders bij het advies voor de middelbare school. Dat blijkt uit een peiling van CNV Onderwijs en het tv-programma EenVandaag onder ruim 2.200 leraren. Ouders beschouwen hun kind steeds meer als een prinsje of prinsesje en nu ouders vaak maar een of twee kinderen hebben, moeten deze zeker succes boeken. Leraren vinden dat ouders daarin niet altijd reëel zijn. Hebben ouders van tegenwoordig gauw te hoge, niet realistische verwachtingen van hun kind? Een verdieping in het realisme van ouders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Ouders/Betrokkenheid

Checklist: 'Ontkennende' ouders

Tien concrete tips en opmerkingen om goed om te gaan met ouders die ‘ontkennen’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Diagnose/Label | Ouders/Betrokkenheid

Eigenschappen ADD

Attention Deficit Disorder (ADD) bestaat uit een verzameling specifieke symptomen waarvan de oorzaak vaak erfelijk bepaald is. ADD is geen karaktertrek of opvoedingsfout. Het wordt door wetenschappers als een neurobiologische stoornis beschouwd, gerelateerd aan de werking van de neurotransmitters dopamine en noradrenaline. ADD heeft een vergelijkbare oorzaak als ADHD. Bij mensen met ADHD kan de verstoring in de neurotransmitters dopamine en noradrenaline leiden tot aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsief gedrag. Mensen met ADD zijn hyperactief en impulsief gedrag is in mindere mate aanwezig, of geheel afwezig. Het komt vaak voor dat kinderen met ADHD, naarmate ze ouder worden, minder hyperactief en impulsief gedrag vertonen en in hun volwassen leven getypeerd kunnen worden als iemand met ADD.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Onderzoek

Trefwoorden: Diagnose/Label

Netwerk LPO: Samenwerken in onderwijs, zorg en jeugd: een brede coalitie

Jack Biskop

De zorg voor een ononderbroken ontwikkeling van kinderen is geen zaak van het onderwijs alleen. Opvoeden is een maatschappelijke opdracht die ouders, scholen, jeugdzorginstellingen, jeugdbescherming, enzovoort, gezamenlijk doen. De organisaties die daar een rol in spelen opereren in de regio. Het mooie daarvan is, dat iedere regio zelf kan bepalen waar de accenten worden gelegd en hoe er wordt samengewerkt. Die regionale aanpak zien we terug in het passend
onderwijs bij de samenwerkingsverbanden, maar die regionale aanpak is er ook bij de jeugdzorg. In de regio vinden partijen elkaar en maken afspraken om er voor te zorgen dat ieder kind zo goed mogelijk aan zijn trekken komt. In het onderwijs doen scholen dat gezamenlijk in de samenwerkingsverbanden passend
onderwijs. In januari 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten via de Jeugdwet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

De onderwijsconsulent

Vincent Fafieanie | Aïscha Trokasti

Onafhankelijke ondersteuning voor leerlingen en ouders die vastlopen

Bij de behandeling van de wet leerlinggebonden financiering uit het jaar 2003 heeft de Tweede Kamer gevraagd om onafhankelijke ondersteuning te realiseren voor kinderen met een rugzakje. Deze ondersteuning zou vooral van belang zijn wanneer zij overstappen van het speciaal naar het reguliere onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Jeugdhulp | Passend onderwijs | Praktijk

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.